Rachowice: wielka awantura o mały plac zabaw

Mieszkańców Rachowic podzielił plac zabaw. Podział jest jednak nierówny: cała gromada kontra dwie rodziny. Gromada to autochtoni. Dwie rodziny – napływowi, czyli miastowi. Ci drudzy przyjechali na wieś spokoju szukać, jak w dobie chłopomanii krakowscy inteligenci. Spotkali tymczasem, co ich zaskoczyło, życie.      

więcej

Knurów: remont magistratu pod lupą radnych

Czy modernizacja siedziby knurowskiego urzędu przebiegała prawidłowo? Odpowiedź to zadanie dla komisji rewizyjnej rady miejskiej. Pytanie kazała postawić przewlekłość procesu inwestycyjnego i rosnące koszty prac. Kontrolę zlecono na wniosek przewodniczącego rady.
więcej