Festiwal Kultury Buddyjskiej po raz trzeci w Gliwicach

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Gliwicach i Fundacja Stupa House zapraszają na III Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu".
W programie wykłady, wystawa, warsztaty, projekcje filmów, czytanie buddyjskich bajek i dni otwarte ośrodka.

więcej

Śląsk. Dobre miejsce na studia

Rozmowa z prof. Markiem Gzikiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektorem Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, szefem katedry biomechatroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

1 więcej

Nowe samochody i wyremontowana część komendy. Strażacy podsumowują miniony rok

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej podsumowała działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w 2022 r. A jest się z czego cieszyć – oddane do użytku zostało zmodernizowane skrzydło budynku komendy, a strażacy otrzymali do dyspozycji nowe samochodów ratowniczo – gaśniczych. Spotkanie było także okazją do uroczystego wręczenie aktu włączenia OSP Gierałtowice do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

więcej

Jak dziś, a jak drzewiej w Gliwicach wiosnę witano

W latach 1980-90 wykonanie najpiękniejszej marzanny było dla naszej klasy punktem honoru. Słomianą lalkę przystrajaliśmy w chusty, babcine sukienki i kapelusze, nie mając świadomości, że jest to nieekologiczne i kiedyś grozić będzie za to mandat… Nauczyciele wpajali nam, że to ludowa tradycja, którą warto kultywować. Tak było w szkole podstawowej. A w liceum większym zainteresowaniem cieszył się Dzień Wagarowicza, choć nikt z nas nie urywał się z lekcji. W ten dzień w szkole było bardzo wesoło.

więcej