PYSKOWICE – DOBRZE TU MIESZKAĆ

Rynek z ratuszem po renowacji
Ostatni czas to intensywny rozwój miasta Pyskowice, który w przeważającej mierze przypadł na początek obecnej kadencji władz samorządowych. Inwestycyjny sukces to przede wszystkim  wynik sprawnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, nie tylko unijnych. Sprzyjające warunki tworzy racjonalne, odpowiedzialne zarządzanie miastem, połączona wspólnym celem współpraca rady miejskiej i burmistrza, aktywność mieszkańców. Przyjrzymy się bliżej, jak to wygląda w poszczególnych obszarach, które tworzą mozaikę życia miasta.  
1 więcej

Rudziniec: wotum zaufania i absolutorium dla wójta

W czasie ostatniej sesji w Rudzińcu odbyła się debata nad raportem o stanie gminy. Wcześniej na komisjach podsumowywano wykonanie budżetu za 2020 rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach analizowała jego wykonanie i przedstawiła pozytywne opinie w tej sprawie.
więcej

Pilchowice: ruszył punkt szczepień

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Pilchowice i nie tylko. Przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach powstał punkt szczepień masowych. Lada chwila zostanie otwarty. Działać będzie 5 dni w tygodniu, a dwa zespoły medyczne będą mogły zaszczepić minimum 300 osób dziennie. 
więcej

Toszek się zazieleni

Trzy lata temu zgłosiliśmy się do konkursu na rewitalizację terenów zielonych w miastach, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - mówi Piotr Kunce, zastępca burmistrza Toszka. - Niestety, w pierwszym rozstrzygnięciu znaleźliśmy się na liście rezerwowej, ale ku naszemu zadowoleniu otrzymaliśmy niedawno informację, że zostaliśmy przesunięci na wykaz beneficjentów. W tym roku podpisaliśmy z funduszem umowę, ogłosiliśmy już przetarg, który wyłonił wykonawcę prac. Wygrała firma Eurotech, a wartość kontraktu to ok. 3 mln zł. Prace mają się zakończyć jesienią przyszłego roku.
więcej

W Toszku powstaje centrum przesiadkowe. Koszt inwestycji wyniesie 3,3 mln zł.

Już ponad 140 lat liczy sobie dworzec kolejowy w Toszku. Powstał on wraz z oddaniem do użytku linii kolejowej łączącej go z Gliwicami i z Opolem. Ta szeroko zakrojona inwestycja (Wrocław – Mysłowice) obejmowała kilka etapów. Kolejowe połączenie Toszka z Opolem uruchomiono w 1879 r., a z Gliwicami rok później. Spodziewając się dużego ruchu pasażerskiego na dworcu uruchomiono wówczas restaurację, która reklamowała się w okolicznej prasie. W roku 1882 r. lokal został jednak zamknięty i nie wystawiono go ponownie do dzierżawy. 
więcej

Skarby powiatu odzyskają swój dawny blask

Już nie po raz pierwszy włodarze skorzystają z dotacji na cenne zabytki, którymi dysponują na terenie swoich gmin. W tym roku Powiat Gliwicki udzieli finansowego wsparcia w trzech miejscowościach - Toszku, Pilchowicach oraz Łanach Wielkich w gminie Sośnicowice.
1 więcej