Zielona Agroenergia - dofinansowanie dla rolników

Program Agroenergia to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mająca na celu wspieranie rolników w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Program promuje rozwój zielonej energii na obszarach wiejskich, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska.

więcej

Rusza nabór do programu. 50 kW na start

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił niedawno nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW w ramach Programu „50 kW na start”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

więcej

Gliwickie szkoły – warto wziąć udział. „Ekopracownia pod chmurką 2024”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił w kwietniu konkurs pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką 2024”. Mogą w nim wziąć udział organy prowadzące placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie) z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp.

więcej

Od kwietnia 2024 r. Ważne zmiany w programie Czyste Powietrze

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

więcej

Eko inwestycje w Gliwicach. Od biogazowni po farmę fotowoltaiczną

Fot. Pixabay

Projekt biogazowni Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów oraz instalacji fotowoltaicznych Śląskiego Centrum Logistyki i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to trzy gliwickie  eko przedsięwzięcia dofinansowane z Unii Europejskiej. Na te cele przyznano ok. 22 mln zł wsparcia z programu Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Będzie to jedna ósma z całej puli ok. 179 mln zł dla 67 przedsięwzięć wybranych do dofinansowania z województwa śląskiego.

więcej