Konkurs na Zielone Pracownie rozstrzygnięty

Jedna szkoła w Gliwicach i trzy w powiecie otrzymają łącznie ponad 180 tys. złotych na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Środki przyznane zostały w efekcie konkursu Zielona Pracownia, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

więcej

Powstaną nowe zielone pracownie

Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych zostało 100 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł.

więcej

Uczniowie Filomaty w programie rePETujemy. Finał w czerwcu 2023

Zakończyła się rekrutacja do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej #rePETujemy skierowanego do świetlic szkolnych i uczęszczających do nich uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie wśród dzieci świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Z  20 placówek z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do tej akcji, znalazła się Szkoła Podstawowa Filomata w Gliwicach.

więcej

Będą nowe lokalizacje miejskich zdrojów

Foto UM Gliwice

Skwer Doncaster, gliwicki Rynek, okolice Areny Gliwice oraz dworca PKP – to miejsca, w których – podobnie jak w 2022 r. – znów można spróbować „Gliwickiej z głębin”, napełniając nią własny bidon przy jednym z miejskich zdrojów. Ogólnodostępne stacje z wodą pitną powróciły po zimowej przerwie i są czynne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W planach są także nowe – w kolejnych popularnych lokalizacjach na terenie Gliwic.

1 więcej

Mała retencja – wielka sprawa

Obiekty małej retencji Nadleśnictwa Rudziniec w Kozłowie - Podlesiu

Mała retencja wody to pojęcie odnoszące się do praktyk, które mają na celu zatrzymywanie wody na małych obszarach, zwykle na poziomie gruntowym, w celu ograniczenia erozji gleby, poprawy jakości wody, zwiększenia bioróżnorodności i zapobiegania powodziom. To zadania bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

2 więcej

Moja Woda – aby zapobiec skutkom suszy

Jednym z rządowych priorytetowych programów mających na celu walkę ze skutkami suszy i ochronę zasobów wodnych jest program Moja Woda. Dotychczasowe jego edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie m.in. systemów wykorzystania wód opadowych. Obecnie trwa oczekiwania na uruchomienie kolejnej edycji programu.

więcej

Zmiany klimatyczne. Od 42 lat występuje susza

Zbliża się lato, a wraz z nim zapewne niejednokrotnie usłyszeć będzie można o zjawisku suszy. Charakteryzuje je długotrwały deficyt opadów wynikający z cech klimatu, ale o złożonym wymiarze fizycznym. Jego skutkiem może być zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślinnych, a także zwiększenie zagrożenia pożarami. Ze względu na to, że susza jest zjawiskiem, które się wolno rozwija, trudno uchwycić jej początek oraz koniec, czy jednoznacznie określić obszar oddziaływania przestrzennego.

więcej