Spór o świętych pod cmentarzem. Protestanci ewangelizowali, katolicy protestują

Tomasz Dorożała, pastor Kościoła Chrześcijańskiego "Ogień Przebudzenia' w Knurowie.
1 listopada „grupa prowokatorów”, skandująca „przeraźliwe okrzyki”, miała zakłócić „śmiertelną powagę” uczestników procesji, zmierzających, z księdzem na czele, na cmentarz. Jak się okazuje, prawdziwa w całej historii była jedyne owa śmiertelna powaga uczestników. 
                               
30 więcej