Sośnicowice: wiele uda się jeszcze zrobić

Mija właśnie połowa kadencji obecnych władz gminy. Choć od ponad roku nasz kraj, podobnie ja inne państwa Europy i świata, zmaga się z pandemią koronawirusa, to realizujemy zaplanowane zadania. W tym miejscu chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy poprzez swoją ciężką pracę, przyczynili się i przyczyniają do funkcjonowania i rozwoju naszej małej ojczyzny. Słowa te kieruję do radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kadry urzędniczej. Dziękuję Wam, szanowni Mieszkańcy, za wszelką okazywaną pomoc, zrozumienie i wsparcie dla podejmowanych działań. Jestem przekonany, że do końca obecnej kadencji wiele uda się jeszcze zrobić.
Leszek Kołodziej, Burmistrz Sośnicowic
2 więcej

Toszek - z myślą o mieszkańcach i turystach

Fot. Krzysztof Krzemiński
Wśród ważnych zadań samorządu znajduje się pozyskiwanie środków na realizację potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Choć samorząd Gminy Toszek dysponuje rocznym budżetem w wysokości ponad 50 mln zł, to jednak dużą część tych środków stanowią tzw. wydatki sztywne. Środki zewnętrzne pozwalają w krótszym czasie zrobić więcej.
więcej