RSS
Aktualności
Aktualizuj wniosek!
2013-02-20

Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu z zasobów komunalnych, to pamiętaj o konieczności aktualizacji wniosku. Na dopełnienie formalności masz czas do 28 lutego.

Aktualizacja wniosków jest prowadzona od 1 do 28 lutego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice (nr XXII/723/2009 z 19 lutego 2009 r.). Weryfikowana jest lista osób oczekujących na mieszkanie do remontu. Wykreślani z niej są ci, którzy nie spełniają już odpowiednich warunków (kupili mieszkanie bądź uzyskali prawo najmu jakiegoś innego lokalu). Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku i tym samym nie potwierdzą chęci dalszego ubiegania się o mieszkanie do remontu, także zostaną wykreślone z rejestru.

Jak potwierdzić chęć dalszego ubiegania się o mieszkanie do remontu? Aby zaktualizować wniosek, należy wypełnić druk oświadczenia. Jest on dostępny:
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl;
• w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 (na parterze);
• w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 20.
Wypełnione i podpisane oświadczenie można przekazać osobiście do Biura Podawczego ZGM (na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice (decyduje data stempla pocztowego)
Gazeta
nr 39/2016 (2016-09-28)
Sonda
Czy podoba Ci się nowa kolorystyka elewacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach?
tak
nie mam zdania
nie
Partnerzy
Nowiny Gliwickie sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 3
tel.: 32/231 47 60‎, fax.: 32/230 71 22
e-mail: office@nowiny.gliwice.pl
wykonanie: kotonski.pl kotonski.pl