W Muzeum w Gliwicach - promocja książki "Krytyka – etyka – sacrum" i spotkanie z autorką

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki oraz protesty tak zwanych zwykłych odbiorców. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka współczesna – zgodnie z nietzscheańskim postulatem - pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki?
więcej