Od 20 czerwca, płacąc w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach kartą elektroniczną, robimy to już bez prowizji. Zwolnienie z dodatkowej opłaty transakcji związanych z należnościami publicznoprawnymi to wynik zmian w ordynacji podatkowej.  
Wprowadzenie płatności bezgotówkowych było dużym ułatwieniem dla klientów. W ubiegłym roku, na skutek nowelizacji przepisów podatkowych, pojawiła się jednak niedogodność. Zmiany wprowadziły obciążenie prowizją transakcji kartą za należności publiczne. Ostatnie korekty przywracają więc normalność.

Zmiana ma znaczenie dla kieszeni klientów i kontrahentów urzędu. Dodatkowe koszty dotyczyły powszechnych zobowiązań podatkowych, m.in. opłat za gospodarowanie odpadami, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat komunikacyjnych, skarbowych, za wieczyste użytkowanie, podatku od nieruchomości. 

Warto przy tej okazji przypomnieć, że terminale do kar płatniczych działają w siedzibie głównej urzędu przy ulicy Zwycięstwa 21 (kasy na parterze i IV piętrze) oraz filii przy ul. Jasnej 31A (w biurze podawczym). 


wstecz

Komentarze (0) Skomentuj