Dwaj uzdolnieni bracia o barytonowych głosach, czyli 19-letni Benedykt i 16-letni Szczepan Szostok, są obecnie uczniami młodej stażem Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II st. w Gliwicach. Ten zgrany braterski duet może pochwalić się już sporą kolekcją sukcesów w konkursach wokalnych, zarówno wspólnych, jak i indywidualnych, i to nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale i międzynarodowym.

Bracia od najmłodszych lat zdobywają doświadczenie uczęszczając do różnych szkół muzycznych. Na drodze swojej edukacji Szczepan ukończył klasę skrzypiec, a Benedykt klasę organów. Obecnie obaj chodzą na zajęcia do klasy wokalnej, którą prowadzi dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec, prof. UŚ w Diecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.

- W śpiewie nie ma jednej metody postępowania wspólnej dla wszystkich uczących się, gdyż każdy głos wykazuje indywidualne różnice i wymaga odrębnej metody postępowania. Staram się, by młodzi adepci sztuki wokalnej stopniowo i konsekwentnie rozwijali wiedzę, umiejętności, samoocenę, samodzielność i dobre nawyki w pracy domowej, a także rozbudzali i pogłębiali aktywność, zaangażowanie i pasję. Sukces w kształceniu młodego śpiewaka jest bowiem wypadkową wielu czynników – tak swoją pracę z uczniami opisuje Sabina Olbrich-Szafraniec.

Szczepan ma na swoim koncie bogatą kolekcję nagród, w tym I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Pro Bohemia w Ostravie. Również Benedykt osiągnął wiele sukcesów – swoim głosem wywalczył m.in. I miejsce na XVII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. F. Platówny we Wrocławiu. Chłopcy śpiewają też razem, za co otrzymali II nagrodę w kategorii duetów wokalnych na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Srebrna Szybka per canto” w Krakowie. Do listy najnowszych sukcesów Benedykta można dopisać i to, że od przyszłego roku akademickiego będzie studentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach.
Mimo, że wokalistyka jako specjalność została utworzona dopiero dwa lata temu, to nie przeszkadza to młodym uczniom klasy wokalnej w konsekwentnym zaznaczaniu swojej obecności na różnych konkursach.
- Sukcesy uczniów są powodem wielkiej radości! Uczniom, przygotowanie do konkursów i udział w nich pozwala poczynić spory krok naprzód w artystycznym rozwoju, nauczycielowi zaś daje możliwość konfrontacji i konsultacji swoich dydaktycznych działań z innymi pedagogami a także stwarza okazję do poszerzenia merytorycznej wiedzy – komentuje Sabina Olbrich-Szafraniec.

Nie można też zapominać o niezastąpionym akompaniamencie, towarzyszącym uczniom podczas konkursów, za który odpowiadała pianistka Kamila Wojtala z grona pedagogicznego. Jury kilkukrotnie doceniało jej grę, przyznając dyplomy za wyróżniający akompaniament.

Poza sukcesami wokalistycznymi, w zeszłym roku szkolnym na konkursach znakomicie prezentowali się także organiści: Agata Żogała, Klaudia Kamieniorz, Paweł Błaszczyk oraz Kamil Cieśluk. Wszyscy z nich zdobywali wysokie miejsca oraz wyróżnienia.

Michał Zawadzki
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj