W związku z trwającymi na terenie Ukrainy działaniami wojennymi, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli tego kraju do kontaktu bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu:

- osobiście - pok. 5,
- telefonicznie -  32 444 23 80, 32 444 23 78; 32 444 23 79; 32 444 23 94; 690-448-928,
- za pośrednictwem skrzynek e–mail: sekretariat@pup.gliwice.pl lub pp@pup.gliwice.pl z dopiskiem w temacie „UKRAINA”.

Tutejszy Urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert pracy, które mogłyby być przeznaczone dla obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich dniach przekraczają granicę Polski. 
Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie naszego Miasta i Powiatu. Jedną z form niezbędnej pomocy będzie zapewnienie tym osobom możliwości pilnego podjęcia pracy. 
Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w stworzeniu przez PUP Gliwice bazy ofert pracy, którą uchodźcy z Ukrainy mogliby podejmować bezpośrednio lub po przeszkoleniu sfinansowanym przez tut. Urząd.

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj