Wielki nasyp ziemny wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, będący pokopalnianą hałdą, zniknie bezpowrotnie za kilka, może kilkanaście miesięcy. 

Teren zostanie uporządkowany, a grunt o powierzchni ponad 15 ha – wystawiony na przetarg. Niewykluczone, że wchłoną go Nowe Gliwice. Rozmowy między Polską Grupą Górniczą, do której należy część hałdy, a Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju, miejską spółką, która zarządza terenem Nowych Gliwic, trwają.


Hałda powstała w latach 50. XX wieku, a na jej terenie składowano wyłącznie odpady wydobywcze byłej KWK Gliwice, która zakończyła funkcjonowanie ponad 17 lat temu. Kiedy w 1999 roku zakończono wydobycie, miasto rozpoczęło rewitalizację 15 ha pokopalnianego terenu. Celem było przystosowanie obiektów do nowych funkcji: edukacyjnych i biznesowych. Przebudowy doczekały się: cechownia – siedziba Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, maszynownia – zaadaptowana na biura i inkubator przedsiębiorczości, willa dyrektora – wynajęta firmie energetycznej. W miejscu dawnej dyrekcji kopalni postawiono nowy budynek dydaktyczny, połączony z cechownią stalowo-szklanym łącznikiem – jest to siedziba firmy UPOS System. Za 24 mln euro (w tym ponad 11 mln euro z UE) miasto zrewitalizowało zdegradowany 16-hektarowy teren, w tym sporą część hałdy (składowane tam odpady wykorzystywano przy budowie śląskich dróg) i przystosowało go do zupełnie nowych funkcji. W imieniu miasta terenem Nowych Gliwic zarządza Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. Pracę w Nowych Gliwicach znalazły prawie dwa tysiące osób.


- Z tych 25 hektarów należąca do nas hałda miała 8,17 – mówi dyrektor Józef Gumienny z GAPR. – Proces rewitalizacji terenu zaczęliśmy mniej więcej osiem lat temu. Dziś większa część została już zagospodarowana i na tych gruntach powstała strefa biznesu branży IT. Do zbycia zostało nam jeszcze ok. 3,5 hektara. W tej chwili pozyskujemy inwestorów, którzy będą pasowali do profilu prowadzonej w tym miejscu działalności.


Za rozbiórkę hałdy wzięła się również Polska Grupa Górnicza, do której należy większa część tego terenu. PGG przy ul. Pszczyńskiej ma pięć działek gruntu o powierzchni 15,3343 ha. 


– Obecnie przeprowadzana jest niwelacja całego terenu nieruchomości. Przed niwelacją zostanie rozebrany ostatni fragment obwałowania od strony ul. Pszczyńskiej, co pozwoli na odsłonięcie Nowych Gliwic – mówi Aleksandra Siembiga z PGG Katowice.Rozbiórka powinna zostać zakończona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatnim elementem będzie demontaż nasypu ochronnego od strony Pszczyńskiej i wtedy teren zostanie w całości otwarty na tę ulicę.


Siembiga mówi, że prace niwelacyjne i porządkowe będą prowadzone jeszcze w roku 2017. Stopień ich zaawansowania obecnie wynosi ok. 95 procent. 


– Użytkownikiem wieczystym jest Kompania Węglowa SA, która zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe na sprzedaż całej nieruchomości. Związane jest to z tym, że podział geodezyjny i przygotowanie działek dla inwestorów wymagałoby poniesienia znacznych nakładów finansowych na przygotowanie infrastruktury (drogi wewnętrzne dojazdowe, infrastruktura techniczna związana z dostawą mediów). Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego, licytacji - Siembiga dodaje, że Kompania Węglowa utrzymuje stały kontakt z GAPR, która realizuje projekt Nowe Gliwice. GAPR jest informowana o postępie prac związanych z rozbiórką hałdy i przygotowaniach do przetargu.


Żadna ze stron nie chciała jednak zdradzić, czy prowadzone rozmowy dotyczą zakupu terenu przez działający w imieniu miasta GAPR.

(san)


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj