Na drogach w powiecie gliwickim trwa Akcja Zima. Warto przypomnieć, jak działa system zimowego utrzymania dróg na naszym terenie i gdzie zwracać się z ewentualnymi uwagami.


Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – dba o ponad 294 km dróg powiatowych, z czego zimowym utrzymaniem objętych jest blisko 252 km. Wykaz dróg powiatowych znaleźć można na stronie http://www.zdpgliwice.pl/. Standardem II  (kolejność I) objętych jest 98,5 km dróg powiatowych, standardem III (kolejność II) – 88 km, a standardem IV (kolejność III) – 65,1 km.

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg powiatowych w naszych gminach ZDP w Gliwicach realizuje za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego w przetargu. Jest nim firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o., mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2. Oto  telefony kontaktowe do osób bezpośrednio zaangażowanych w niej w zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 607 072 410 i 667 082 236, fax. 32 238-23-85, 32 238-26-92.

Wyjątkiem pod tym względem są drogi powiatowe na terenie Pyskowic. Są to ulice Gliwicka, Wyzwolenia i Powstańców Śląskich w tym mieście o łącznej długości niecałych 4 km. O ich przejezdność dba Urząd Miasta Pyskowice za pośrednictwem wykonawcy tych prac, czyli firmy tj. Tonsmeier Południe Sp. z o. o., mieszczącej się w Boronowie przy ul. Kokotek 33. Oto numery kontaktowe do tej firmy: tel. 32/233-98-10 i tel. komórkowy 600 082 790.

Drogi wojewódzkie

ZDP w Gliwicach dba również o właściwe utrzymanie dróg wojewódzkich na naszym terenie. Czyni to za pośrednictwem dwóch wykonawców.

O stan dwóch dróg wojewódzkich: DW 921 – od skrzyżowania z DW 924 w Kuźni Nieborowskiej do granicy z Zabrzem oraz DW 408 – od granicy woj. opolskiego do Gliwic dba DROMAR Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Marian Kaliściak ze Stanicy (ul. Gliwicka 25), nr kontaktowy 509 406 420.

Natomiast za właściwe utrzymanie DW 901 od granicy woj. opolskiego do Gliwic i DW 907 od skrzyżowania z DK 40 w Niewieszach do skrzyżowania z DW 901 w Wielowsi odpowiada firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o., mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2. Oto  telefony kontaktowe do osób bezpośrednio zaangażowanych w niej w zimowe utrzymanie dróg powiatowych: 607 072 410 i 667 082 236, fax. 32 238-23-85, 32 238-26-92.

Drogi gminne

Przypominamy, że za stan dróg gminnych na terenie powiatu odpowiadają właściwe urzędy miast i gmin – tam też należy zgłaszać uwagi w sprawie ich właściwego utrzymania zimowego. Oto ich numery telefonów: Rudziniec - (32) 400-07-00, Pilchowice -  (32) 235-65-21, Sośnicowice - (32) 238-71-91,  Gierałtowice - (32) 301-13-00, Wielowieś - (32) 237-85-00, Toszek - (32) 233-42-17, Knurów - (32) 235-10-17, Pyskowice - (32) 332-60-00. Pod tymi numerami telefonów można otrzymać także informacje, jakie firmy świadczą usługi zimowego utrzymania dróg w poszczególnych gminach.

Drogi krajowe i autostrady

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg krajowych na terenie powiatu gliwickiego wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Katowicach – Rejon w Zabrzu ul. Chudowska 1.

O stan autostrad A1 i A4 na naszym terenie dbają: A4 do km 312 + 400 – Obwód Drogowy w Brzezince, tel. 32 270 15 10; A1a do km 0+874, A1b i A1c oraz węzeł Sośnica bez A4 – Obwód Utrzymania Autostrady Maciejów, tel. 885 665 020; A1 od km 0+874 i A4 od km 312+400 – Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce, tel. 32 240 07 02.

Przez powiat gliwicki prowadzą drogi krajowe:  DK 40, DK 78 i DK 94. Całodobowe dyżury dla tych dróg są pełnione: w siedzibie Rejonu w Zabrzu, ul. Chudowska  1 – tel. 32 234 06 92 oraz w Obwodzie Drogowym w Brzezince, ul. Białostocka 3 – tel. 32 270 15 10
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj