Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce” oraz Zespół Szkół im. J. Korczaka przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach organizują „Białą Sobotę dla niepełnosprawnych i ich rodzin”. W najbliższą sobotę, 25 marca, od godziny 10.00 do 16.00 przy ul. Dolnej Wsi 74. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami (bez względu na wiek), ich rodziny oraz wszystkich chętnych mieszkańców Gliwic. 

W tym dniu lekarze różnych specjalności, rehabilitanci, pedagodzy, psycholodzy przeprowadzą bezpłatne konsultacje. Zaproszenie przyjęli interniści, neuro- i fizjoterapeuci, rehabilitanci, neuro- i logopedzi, dietetyk oraz trener personalny.

Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań pirometrii, ciśnienia krwi, dokonania przeglądu jamy ustnej, skorzystania z masaży, zasięgnięcia porad prawników, uzyskania informacji od przedstawicieli OPS, PFRON, PUP i ZUS, wreszcie zwiedzenia Zespołu Szkół im. J. Korczaka oraz Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. 

To jeszcze nie wszystko z bogatej oferty Białej Soboty. Gliwiczanie zapoznają się z działalnością warsztatów terapii zajęciowej, działających przy Fundacji Różyczka, sami też będą mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych, prelekcjach oraz warsztatach dotyczących zdrowia (tematy: suplementacja diety niepełnosprawnych, dawca krwi i szpiku, zdrowe relacje interpersonalne i profilaktyka antystresowa). 

Prócz tego w planach dwa marsze nordic-walking, honorowe oddawanie krwi i odpoczynek w kawiarence przy filiżance kawy i ciastku. Zainteresowani podejmowaną podczas spotkań problematyką będą mogli zakupić fachową literaturę. 

Celem Białej Soboty jest zwiększenie dostępności do usług medyczno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, promocja zdrowia, postaw prozdrowotnych i prospołecznych, propagowanie postaw przyjaznych osobom niepełnosprawnym, łączenie środowisk rodziców, nauczycieli, terapeutów i lekarzy.             
Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj