Muzeum w Gliwicach po raz kolejny znalazło się w gronie laureatów konkursu na wydarzenie muzealne roku. 
Sybilla to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie w Polsce można przyznać instytucji muzealnej. 21 maja w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala tegorocznej, XXXVIII edycji, konkursu. W kategorii „Publikacje” wyróżnienie przyznano wydanej przez Muzeum w Gliwicach książce "Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945)". Z rąk przewodniczącego jury, prof.. Wojciecha Włodarczyka i wicepremiera prof. Piotra Glińskiego wyróżnienie odebrali Anna Kwiecień, autorka książki oraz Grzegorz Krawczyk, dyrektor gliwickiego muzeum.

Publikacja jest obszernym komentarzem do wystawy stałej „Słusznie słyną dziś Gliwice…", znajdującej się w oddziale odlewnictwa artystycznego, gdzie eksponowane są bogate zbiory muzeum. Książka znacząco przekracza i poszerza wątki tematyczne prezentowane na wystawie, na której zobaczyć można m.in. unikatowe na skalę europejską obiekty żeliwne. W książce znajdziemy również bogaty materiał ikonograficzny oraz specjalistyczne komentarze – w formie aneksów na temat historii odlewnictwa artystycznego w Gliwicach, rozwoju przemysłu w XIX wieku, rewolucyjnej roli żeliwa, ale również historii samego regionu i miasta, co piękno żeliwnych odlewów pozwoli wpisać w horyzont epoki i ująć w szerokim kontekście politycznym, społecznym i ideowym.

- Wyróżnienie książki w ogólnopolskim Konkursie Sybilla 2017 bardzo cieszy ze względu na jego rangę i potwierdzenie faktu, że projekty tworzone przez muzealników w mniejszych muzeach samorządowych mogą z powodzeniem konkurować z przedsięwzięciami dużych muzeów narodowych. Publikacja powstała jako efekt wieloletnich badań prowadzonych w Muzeum w Gliwicach, udostępnionych na wystawie stałej w oddziale odlewnictwa artystycznego, jednakże zamysłem autorki było przedstawienie opowieści o żeliwie gliwickim jako przykładzie kształtowania się dziewiętnastowiecznego przemysłu artystycznego w Europie w szerszym ujęciu, z punktu widzenia historyka sztuki, ale i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Tekst główny i opis wystawy zostały więc wzbogacone aneksami napisanymi przez m.in. historyków czy metaloznawców. Decyzją dyrektora Grzegorza Krawczyka książka została w całości przetłumaczona na język angielski, co, miejmy nadzieję, znacznie wpłynie na jej spopularyzowanie poza granicami Polski. Podziękowania należą się pracującemu z pasją całemu zespołowi, dzięki któremu powstała ta publikacja: redaktorom, tłumaczom, fotografom, korektorce i przede wszystkim projektantce książki. Miejmy nadzieję że wydawnictwo będzie promować muzeum gliwickie, jego zbiory odlewów artystycznych z żeliwa i samo miasto – powiedziała Anna Kwiecień, autorka wyróżnionej książki, historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach.

W historii sztuki i rzemiosła artystycznego dwóch minionych stuleci, wśród znawców i kolekcjonerów, Gliwice kojarzą się jednoznacznie z odlewnictwem artystycznym. To tu w listopadzie 1796 roku, w Królewskiej Odlewni Żelaza, uruchomiono jeden z pierwszych na kontynencie europejskim wielkich pieców opalanych koksem, co zapoczątkowało erę industrializacji Górnego Śląska i otworzyło nowy rozdział w historii naszego miasta. Nagrodzona książka przybliża nie tylko unikatową w skali europejskiej produkcję Królewskiej Odlewni Żelaza, ale też rolę, jaką w realizacji dawnego marzenia o Śląsku jako pruskiej Anglii, odegrało żeliwo.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj