4 i 5 lipca Politechnika Śląska zaprezentuje swoje osiągnięcia oraz potencjał naukowy w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych. Wśród uczestników jedni z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Dni Nauki rozpoczną się 4 lipca o godzinie 9. 00 inauguracją dwudniowej międzynarodowej konferencji, podczas której uczestnicy – m.in. wybitni naukowcy z zagranicy posiadający status Highly Cited Researcher (czyli najczęściej cytowani przez innych naukowców na świecie) oraz laureaci grantów ERC – będą dyskutowali o kluczowych i najbardziej aktualnych problemach naukowych związanych ze zrównoważonym rozwojem i poprawą zdrowia oraz życia mieszkańców. Konferencję otworzy wykład prof. Seerama Ramakrishny - wybitnego naukowca pracującego obecnie w Narodowym Uniwersytecie Singapuru (National University of Singapore).

Konferencja adresowana jest zarówno do świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego – samorządów, reprezentantów przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów, gości i panelistów znajdą się pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, a także wybitny specjaliści i badacze z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Podejmowane kwestie będą skupione wokół sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), w których uczelnia koncentruje od ponad trzech lat swój rozwój oraz buduje markę, tj. 

  • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna – panel „Nowe technologie wspomagające medycynę precyzyjną”, z udziałem prof. dr. hab. Waldemara Priebe – pracującego w MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu w Teksasie, który prowadzi badania związane z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu;
  • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych – panel „Możliwości rozwoju działalności badawczej w Politechnice Śląskiej w ramach POB2 Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych” z gościem specjalnym dr. inż. Rafałem Kucharskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującym ERC Starting Grant na temat wykorzystania sztucznej inteligencji do optymalizacji i symulacji ruchu drogowego;
  • POB3 – Materiały przyszłości – panel „Materiały przyszłości – szanse i zagrożenia”, z wystąpieniem w roli keynote speakera prof. Seerama Ramakrishny – cenionego badacza ze statusem Highly Cited Researcher,
  • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości – panel „Wyzwania stojące przed przejściem na elektromobilność i pojazdy autonomiczne” z udziałem prof. Carmelo D’agostino z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, gdzie pełni funkcję lidera grupy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii. Jest także inicjatorem i koordynatorem Centrum Wirtualnej Rzeczywistości Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we wspomnianej uczelni, a także badaczem realizującym prestiżowy grant ERC;
  • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – panel „Systemy wspomagające – oczekiwania, kierunki rozwoju, wyzwania” z wystąpieniem prof. dr hab. inż. Jerzego Stefanowskiego – z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk’
  • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – panel „Być neutralnym klimatycznie – jak to osiągnąć?”, w ramach którego specjalne wystąpienie wygłosi dr Silvia Lasala z francuskiej uczelni badawczej University of Lorraine badania mają obecnie na celu poprawę wydajności technologii wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. W kontekście swojego europejskiego projektu REACHER, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, bada nową koncepcję naukową, która może przyczynić się do znacznej poprawy wydajności wszystkich tych technologii.

W konferencji, w roli panelistów, wezmą również udział przedstawiciele biznesu, a także prof. Metin Akay – naukowiec pracujący na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu w Houston oraz doktor honoris causa Politechniki Śląskiej. 

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Roboczym językiem konferencji będzie język polski, natomiast organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski oraz – podczas wystąpień gości z zagranicy – na język polski.

Uzupełnieniem Wydarzenia będzie inicjatywa otwartych laboratoriów, które wydziały i centra badawcze Politechniki Śląskiej udostępnią w dniach 4 i 5 lipca w godzinach od 13:00 do 17:00 do zwiedzania pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni w celu zapoznania się z udostępnianą aparaturą, a także możliwościami jej wykorzystania we własnych badaniach. 
Szczegółowa lista udostępnianych do zwiedzania laboratoriów znajduje się na stronie internetowej z programem wydarzenia https://www.polsl.pl/dni-nauki/program-wydarzenia-dni-nauki/
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj