Od 7 sierpnia Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 działa w nowym kształcie. W wyniku połączenia oddziału nr 1 i oddziału nr 2 zlikwidowano filię przy ul. Asnyka. Obecnie wszystkie biura jednostki mieszczą się przy Pszczyńskiej 44 c.
Mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z usług oddziału mieszczącego się na osiedlu Trynek, załatwią wszystkie sprawy w siedzibie przy ul. Pszczyńskiej. W związku z obsługą nieruchomości podlegających przenoszonemu oddziałowi mogą również szukać informacji w siedzibie głównej Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy  ul. Dolnych Wałów. 

Jak informuje przedstawiciel spółki, reorganizacja ma na celu oszczędności ekonomiczne. Korzyści finansowe wynikają w pierwszym rzędzie z likwidacji kosztów  utrzymania budynku zamykanej filii, a w perspektywie powiększą je środki ze sprzedaży tej nieruchomości. Zmiany nie będą natomiast miały wpływu na stan zatrudnienia – wszystkie osoby zatrudnione w oddziale nr 2 zachowają swoje miejsca pracy.

Scalenie ROM-u nr 3 stanowi kontynuację działań rozpoczętych w styczniu 2013 r. W wyniku reorganizacji w miejsce siedmiu rejonów powstały trzy. Zmienił się również zasięg terytorialny poszczególnych administracji. W dalszych etapach doszło m.in. do połączenia dwóch oddziałów w jeden ROM nr 1. 

W wyniku przekształceń nową strukturę organizacyjną rejonów obsługi mieszkańców tworzą: ROM nr 1 przy ul. Kłodnickiej 5, ROM nr 2
w podziale na oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 oraz oddział 2 przy ul. Niedurnego 6, ROM nr 3, oddział przy ul. Pszczyńskiej 44 c. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj