Pyskowice dołączyły do grona miast z budżetem obywatelskim. W tym roku do puli, którą pozostawiono do dyspozycji mieszkańców, trafiło 150 tys., w równym podziale na część północną i południową miasta. Nabór wniosków prowadzony jest do  24 lutego.   

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców, w 2017 roku w Pyskowicach po raz pierwszy zrealizujemy budżet obywatelski – mówi Agnieszka Kazubek, rzecznik prasowy UM Pyskowice.

Tzw. budżet partycypacyjny  obiera się na projektach obywatelskich. Obejmuje zadania jednoroczne, służące poprawie miejskiej infrastruktury, jak i  celom społecznym. Propozycje zgłaszają mieszkańcy, następnie są one sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, a takie, które przejdą weryfikację, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Do realizacji wejdą te z zadań, które uzyskają najwyższe wyniki.

Wnioski mogą zgłaszać grupy mieszkańców (propozycja wymaga poparcia minimum 15 osób zamieszkałych w tej części miasta, której wniosek dotyczy) oraz organizacje pozarządowe. Termin naboru upływa 24 lutego. Lista zakwalifikowanych zadań zostanie opublikowana 20 marca na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej (poprzez wypełnienie formularza na stronie) lub papierowej (formularze dostępne będą w biurach konsultacyjnych w: Biurze Promocji i Współpracy Partnerskiej UM w Pyskowicach, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz filii MBP przy ul. Traugutta). Sondaż zaplanowano w terminie 10 – 21 kwietnia, a ogłoszenie jego wyników – 28 kwietnia.

- Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie. Te zadania, które uzyskają co najmniej 100 głosów (punktów), stworzą listę rankingową. W przypadku, gdy środki z budżetu obywatelskiego nie zostaną wyczerpane na zadania z listy rankingowej, Zespół ds. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego dokona wyboru zadań do realizacji, spośród tych, które uzyskały mniejszą liczbę głosów – tłumaczy Kazubek.

W tym roku budżet obywatelski liczy 150 tys. zł. Środki te ulegają podziałowi, po 75 tys. zł  dla każdej części miasta: południowej i północnej. Zwycięskie wnioski zostaną zrealizowane do końca 2017 r.

Informacje dotyczące procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., harmonogram działań oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.
Adam Pikul

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj