W Leśnictwie Ostropa, należącym do Nadleśnictwa Rudziniec, oficjalnie zakończono w piątek dofinansowany przez Unię Europejską projekt odbudowy czterech obiektów małej retencji nizinnej. Takie zbiorniki usprawniają gospodarkę wodną, minimalizując negatywne skutki suszy i powodzi.
Przedmiotem tego projektu była odbudowa zasobników powstałych w okresie przedwojennym i eksploatowanych wówczas jako kaskada 6 zbiorników wodnych w systemie koralikowym. Wykonany został częściowy powrót do poprzedniego systemu, przy czym tylko cztery niecki wykorzystane zostały jako zbiorniki (2 mokre i 2 suche). Dwie pozostałe pozostawione zostały jako niewypełnione wodą tereny przyrodnicze, gdzie zachowały się takie warunki, jakie ukształtowały się po zaniechaniu eksploatacji zbiorników.

Powstałe oczka wodne korzystnie oddziałujące na mikroklimat, sprzyjać będą tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczyni się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych są przyjaznym środowiskiem do rozwoju cennej przyrodniczo fauny i flory, wzbogacającej różnorodność biologiczną otoczenia. Nie bez znaczenia jest także ich funkcja krajobrazowa, cieszą one z pewnością oko osób korzystających z uroków lasu.

Zbiorniki zlokalizowane są pomiędzy Kozłowem a Rachowicami nieopodal autostrady A4 (MOP Kozłów), w sąsiedztwie pieszego szlaku koloru niebieskiego im. Powstańców Śląskich, który pokrywa się ze szlakiem rowerowym koloru czarnego. W pobliżu stawów znajduje się także obelisk poświęcony pamięci doktora Juliusza Rogera zasłużonego społecznika przyjaciela społeczności górnośląskiej, ofiarnego lekarza i człowieka wrażliwego na ludzką biedę.

Do odbudowania zasobników zastosowano głównie materiały naturalne: kamień, piasek, żwir oraz drewno. Grunt wydobyty podczas prac ziemnych został niemal w całości wykorzystany do usypania nasypów. Prace prowadzone były od września 2020 r. do kwietnia 2021 r. i kosztowały 2 mln złotych.

Inwestycja została otwarta w obecności dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicy, wicemarszałek Województwa Śląskiego, Beaty Białowąs, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Damiana Siebera, starosty Powiatu Gliwickiego, Waldemara Dombka oraz gospodarza terenu – nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Wiesława Kucharskiego. Na uroczystość przybyli także samorządowcy, leśnicy sąsiadujących nadleśnictw, przedstawiciele służb mundurowych, naukowcy, reprezentanci organizacji turystycznych i ekologicznych, a także przedstawiciele kół łowieckich i organizacji rolniczych. Obiekt poświęcił ksiądz kapelan Mikołaj Skawiński.

Jednym z elementów piątkowej celebry był pokaz wodowania łodzi ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, której zakup był możliwy dzięki pomocy dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

(san)

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj