Prace przy ponadstuletnim obiekcie, prowadzone według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2022 roku.
Jedyną tego typu żelbetową wieżę w Gliwicach wzniesiono w 1911 roku według projektu braci Huber z Wrocławia, specjalizujących się w rozwiązaniach architektonicznych z wykorzystaniem żelbetu. Jej zadaniem było zaopatrywanie w wodę całego kompleksu dworcowego oraz instalacji zasilających parowozy składów kolejowych przejeżdżających przez Gliwice. Nieczynny od wielu dekad obiekt wyróżniają: nowatorska konstrukcja i nowoczesny kształt nawiązujący do metalowych cystern typu Intze I, historyzujące detale architektoniczne (takie jak portal o formach klasycyzujących) biegnące przez całą wysokość budowli lizeny, opaski akcentujące trzon wieży i głowica kryjąca zbiornik. Budowla uchodzi za jeden z piękniejszych przykładów rozwoju myśli technicznej i infrastruktury kolejowej początków minionego stulecia.

Remont wieży wodnej, ujęto w ramach zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”, potrwa około roku i został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Wytyczne WKZ przewidują konserwację wskaźnika stanu wody znajdującego się na elewacji obiektu, zachowanie pierwotnej kolorystyki pokrycia dachowego, nawiązanie kształtu nowej stolarki drzwiowej i okiennej do oryginalnej oraz zrekonstruowanie powierzchni elewacji tak, by nawiązywała do zachowanej powierzchni pierwotnej.

Już odnowiono izolację fundamentów i wypiaskowano betonową konstrukcję wewnątrz wieży. Trwa montaż rusztowań elewacyjnych. Kolejne prace będą związane z piaskowaniem elewacji od zewnątrz i wzmocnieniem konstrukcji betonowej (m.in. poprzez iniekcje żywicą i zastosowanie mat z włókien węglowych). Szykuje się też kompleksowy remont kopuły wieży wraz z wykonaniem nowej izolacji i montażem nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Na koniec zostaną wykonane prace wewnątrz obiektu – na parterze znajdzie się pomieszczenie usługowe wraz z toaletą. Prace remontowe obejmą także wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznych i technicznych oraz iluminacji obiektu.

Docelowe przeznaczenie wieży nie jest jeszcze określone. Obiekt powinien być gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Łączny koszt remontu wieży (ujętego w ramach prac przy budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, na które pozyskano 129,5 mln zł ze środków unijnych) to ok. 2,9 mln zł. 

(ml/UM Gliwice)  


wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Marian Jabłoński 2021-05-01 10:13:12
    Niegdyś na skarpę pod wieżę prowadziły z poziomu torów drewniane schody. Tu jest trochę więcej http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/wiezewodne/kolberga/Kolberga.htm