W poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r. została  uroczyście otwarto nowa oczyszczalnia ścieków w sołectwie Trachy (gmina Sośnicowice). Była to największa inwestycja prowadzona przez gminę od początków jej istnienia.  

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, w czasie 20 miesięcy od jej popisania i obejmowało kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice. Składało się na nią: budowa ponad 16,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Sośnicowice i Trachów wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 420m3/d w Trachach oraz budowa drogi dojazdowej, budynku techniczno-socjalny, stacji zwleczej i przepompowni. W trakcie realizacji inwestycji powstało dodatkowo 16 przepompowni ścieków w tym 7 sieciowych i 9 przydomowych. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji pozwoliło na likwidację przestarzałej i niewydajnej już oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach przy ul. Powstańców. Nowa będzie przyjmować ścieki z miasta Sośnicowice oraz sołectw Trachy i Łany Wielkie.

W wydarzeniu oprócz samorządowców gminnych i powiatowych, przedstawicieli wykonawców, projektantów, inspektorów nadzoru udział wzięły posłanki na Sejm RP - Barbara Dziuk i Krystyna Szumilas.

Wykonawcami robót, wyłonionymi w przetargu, byli: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej) oraz spółka PB Moduł z Gorlic (budowa oczyszczalni w Trachach).

Inwestycja kosztowała 33 528 000 złotych i była współfinansowana kwotą 7 118 945 zł z środków unijnych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” dział 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddział 5.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT”. Pozostałe składowe finansowania: 5 200 000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 308 912 zł środki  z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii .

 - Chroniąc środowisko naturalne i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zrealizowaliśmy bardzo potrzebną i oczekiwaną inwestycję – mówi Leszek Kołodziej, burmistrz Sośnicowic. - Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków była już przestarzała i wobec rozbudowy gminy oraz rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej stawała się niewydajna. Nowa oczyszczalnia w Trachach jest na tyle efektywna i ma takie moce przerobowe, że powinna wystarczyć na wiele lat rozwoju Sośnicowic i obsługiwanych sołectw .
(s)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj