Po raz trzeci mieszkańcy Toszka mogą wskazywać do realizacji istotne dla nich inwestycje. 
Rusza właśnie kolejna edycja Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie zadań wskazanych przez mieszkańców burmistrz przeznaczył tym razem rekordową kwotę ponad 216 tys. zł. Do 21 września trwa zgłaszanie projektów, a finalne głosowanie przeprowadzone zostanie w drugiej połowie października. 

– Kwota 216.200 zł, którą przeznaczymy na sfinansowanie projektów wybranych przez mieszkańców, stanowi wartość odpowiadającą 0,5 proc. ubiegłorocznych wydatków budżetowych gminy – tłumaczy Piotr Kunce, zastępca burmistrza Toszka. 

Dla strażaków, piłkarzy i harcerzy   

Po raz pierwszy wyboru projektów mieszkańcy dokonali w 2017 r. Wśród tamtych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w roku następnym, najwięcej głosów uzyskały pokazy ratownicze OSP Toszek, połączone z demonstracją zakupionego w ramach TBO wyposażenia służącego ratownictwu medycznemu. – Strażacy kupili platformę ratowniczą, agregat prądotwórczy, zestaw do tlenoterapii oraz defibrylator – wylicza Kunce. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowane w ramach pierwszego TBO obejmowały: budowę altany rekreacyjnej na terenie gminnym, udostępnionym na działalność klubu sportowego Zamkowiec Toszek, budowę parkingu w rejonie boiska przy ul. Miarki oraz modernizację siedziby szczepu harcerskiego Ignis w Toszku. Wśród innych zgłoszonych projektów były jeszcze m.in. reaktywacja podświetlanego napisu na wieży ciśnień czy konferencja poświęcona dziedzictwu dr. Ludwiga Guttmanna, urodzonego w Toszku twórcy ruchu paraolimpijskiego. W tamtej edycji TBO na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców burmistrz przeznaczył 100 tys. zł, przy czym wartość jednego przedsięwzięcia nie mogła przekraczać łącznie 25 tys. 

Studnia, place zabaw, parkingi, kino przeniesione

W 2019 r. mieszkańcy wskazali kolejne przedsięwzięcia. Największe poparcie uzyskała budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Paczynie. 
– To projekt ukierunkowany na ograniczenie kosztów poboru wody i uzyskanie praktycznej samowystarczalności w tym względzie klubu Orzeł Paczyna – wyjaśnia Kunce. – Do realizacji został wybrany również projekt stworzenia Toszeckiego Letniego Kina Plenerowego. 

Wśród innych postulatów mieszkańców, wybranych do dofinansowania, znalazły się budowy: placów zabaw w Kotliszowicach i Toszku-Oraczach, parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kotulinie, ogrodzenia placu zabaw w Pniowie, sceny plenerowej z zadaszeniem w Sarnowie i kolejne pokazy OSP Toszek, tym razem połączone z demonstracją zakupionych kompletów ubrań strażackich. 
Wszystkie wybrane w zeszłym roku projekty są jeszcze w trakcie realizacji. Zabezpieczono na nie ponad 180 tys. zł. 

Andrzej Sługocki
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Azido 2020-09-20 12:50:06
    "W Toszku-Oracze"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!