Ministerstwo przyznało stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich znalazły się trzy osoby z Politechniki Śląskiej.

Dr inż. Małgorzata Safuta z Wydziału Budownictwa, dr hab. inż. Stanisław Wrona, prof. PŚ oraz dr inż. Marek Kokot z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej takiej jak m.in. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym, kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności oraz zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

(mat.pras. Politechnika Śląska)

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj