Z końcem marca blisko 3,5 tys. mieszkańców naszego miasta straci ważność swoich dowodów osobistych. Do końca roku dokument powinno wymienić dalszych 4,5 tys. gliwiczan. A na wymianę wciąż czeka ponad 1,7 tys. dowodów, których ważność skończyła się w ubiegłym roku.
W 2018 upływa ważność dowodów wydanych w 2008. Czy nie musimy wyrobić nowego, dowiemy się, sprawdzając informację w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu. W tym miejscu umieszczona jest data ważności. Może się zdarzyć, że znajdziemy jednak słowo „nieoznaczony”. Wtedy nie musimy wymieniać – dokument został wydany na okres bezterminowy i zachowuje ważność do końca życia posiadacza. Jak przypomina magistrat w swoim komunikacie, aktualny dowód osobisty  jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw w urzędach, bankach, sądach, a także podczas wyjazdów za granicę.

Wniosek o nowy dowód można złożyć w urzędzie miasta (sala obsługi wydziału spraw obywatelskich na parterze budynku UM, wejście od strony ul. Wyszyńskiego) lub przez internet.
Do wypełnionego formularza należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm. Zdjęcie powinno przedstawiać twarz osoby w pozycji frontalnej, na jednolitym jasnym tle. Ponadto fotografia musi być aktualna – wykonana nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.
Druki i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gliwice.eu.

Jak podkreślają urzędnicy, jeśli ktoś ze względu na niepełnosprawność lub zły stan zdrowia nie może złożyć wniosku osobiście, to pracownik magistratu przyjedzie do jego domu po wniosek, a potem przywiezie gotowy dokument. Taką wizytę należy zamówić telefonicznie pod numerami 32 239 11 28 lub 32 238 54 36.
Wniosek można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego. Usługa  jest dostępna na stronie obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, trzeba posiadać profil zaufany, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu podana jest na platformie „obywatel”.

Dokumenty w sprawie wydania dowodu należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności. Z wypełnieniem obowiązku nie powinni dłużej zwlekać zwłaszcza ci, których dokumenty straciły ważność w 2017. A jest takich osób w Gliwicach aż ponad 1,7 tys. Dla porównania – według danych MSWiA w województwie śląskim ważnego dowodu nie posiada blisko 73 tys. osób, a w całym kraju prawie 870 tys. Wydanie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj