Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Wiejskiej w Smolnicy w gminie Sośnicowice. Do końca drugiego kwartału przyszłego roku powstać ma całkowicie nowa droga, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Ulica zostanie zmodernizowana na odcinku o długości 800 mb – od skrzyżowania z Graniczną, w kierunku skrzyżowania ze Szkolną. Zaplanowano odnowienie nawierzchni oraz budowę chodnika po lewej stronie drogi i ścieżki dla rowerów, przechodzących w ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie. Oprócz tego powstanie odwodnienie ulicy.

Jak podkreśla Aleksandra Wielgosz, dyrektor ZDP, inwestycja w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przyczyni się również do promocji gminy i powiatu poprzez ułatwienie dojazdu do terenów, na których zlokalizowanych jest wiele atrakcji.

Inwestycja stanowi kolejny etap przebudowy drogi powiatowej numer 2916S, która w Smolnicy przybiera nazwę Wiejska. Koszt prac oszacowano na 3,3 mln zł. W ponad połowie zostaną one sfinansowane z dotacji pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych. 825 tys. dorzuciła gmina Sośnicowice, pozostała część środków trafi z budżetu powiatu. 

ZDP szuka już wykonawcy zadania, który znany będzie pod koniec listopada. Zakończenie prac planowane jest w końcu drugiego kwartału przyszłego roku.
(pik)
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • zozo 2019-12-08 14:48:47
    Wiejska w Smolnicy - a zdjęcie poglądowe jest z ul. Wiejskiej z Łan Wielkich?!