Blisko 80 przedstawicieli samorządów województwa śląskiego spotkało się w Muzeum Śląskim w Katowicach, aby zadeklarować swoją dalszą gotowość do działań w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowanego na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie. 

Konferencję zainicjował marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. Pretekstem do jej organizacji był przypadający 7 września Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Podczas wydarzenia kilkudziesięciu samorządowców podpisało deklarację dalszego aktywnego udziału w projekcie oraz związanej z nim regionalnej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wystawy zdjęć przedstawiających wybrane „zielone” inwestycje, zrealizowane w naszym regionie. Gliwice  pokazały warte około 200 mln zł Centrum Przesiadkowe, przy budowie którego zastosowano ekologiczne okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego, który z biegiem lat zmniejsza stężenia szkodliwych substancji w powietrzu oraz wykazuje właściwości antybakteryjne i samoczyszczące. Na falistym zadaszeniu obiektu zainstalowano niezwykle wydajną, złożoną z prawie tysiąca paneli instalację fotowoltaiczną, która zasila m.in. ponad 700 energooszczędnych LEDów doświetlających poszczególne stanowiska autobusowe. Ponadto na terenie kompleksu posadzono m.in. 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów i ponad 400 pnączy.

W Gliwicach pierwsze programy dotacyjne w zakresie wymiany źródeł ciepła pojawiły się w naszym mieście już w 1997 roku.
Początkowo wsparcie finansowe przyznawano na wymianę tzw. kopciuchów. Z czasem objęło ono także instalację certyfikowanych pomp ciepła, kotłów biomasowych i wodnych kolektorów słonecznych, m.in. w ramach unijnego projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.
Wśród działań miasta na rzecz poprawy jakości powietrza wymienić należy również powołanie miejskiego Ekodoradcy, który wspiera mieszkańców w procesie pozyskiwania dotacji na zmianę systemu ogrzewania oraz prowadzi działalność edukacyjną; działanie punktu programu „Czyste Powietrze”, w którym gliwiczanie mogą uzyskać pomoc w złożeniu i rozliczaniu wniosków na wymianę źródeł ciepła; Ekopatrole Straży Miejskiej, prowadzące systematyczne kontrole palenisk na terenie gminy; działający od kilku lat, rozbudowany system zarządzania ruchem kołowym, obsługiwany przez Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich, który pozwala na upłynnienie ruchu i redukcję korków, ale również przyczynia się do zmniejszenia niskiej emisji; masową termomodernizację obiektów należących do zasobów Zarządów Budynków Miejskich czy organizację na terenie miasta cyklicznych Targów Budownictwa, podczas których mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat aktualnych programów dotacyjnych.Województwo Śląskie podpisało umowę na opracowanie i realizację kreatywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza

Umowę z ramienia Województwa Śląskiego podpisali wicemarszałek Łukasz Czopik oraz członek zarządu Krzysztof Klimosz. Wykonawcę projektu - firmę Aplan Media Sp. z o.o. z Łodzi reprezentowała Anna Zwolińska, dyrektor zarządzająca.

W ramach umowy zrealizowane zostaną m.in.:

    kampania informacyjna dotycząca kwestii praktycznych, takich jak optymalizacja systemów grzewczych, wykorzystanie technologii OZE, termomodernizacja czy dobór źródła finansowania, której odbiorcami będą przede wszystkim dorośli mieszkańcy województwa śląskiego;
    kampania świadomościowa i aktywizująca skierowana do dzieci i młodzieży;
    kampania obejmująca promocję działań realizowanych w ramach projektu oraz osiągniętych efektów.

Aby uzyskać jak najlepszy i najefektywniejszy efekt informacyjny i zarazem edukacyjny, kampania będzie różniła się formą, a także kanałami przekazu. Zaplanowane zostanie szerokie spektrum działań, m.in. wydarzenia specjalne, pikniki, kina plenerowe, działania w internecie oraz przestrzeni miejskiej, konferencje i konkursy. Powstaną elektroniczne i drukowane materiały dla nauczycieli, mieszkańców, samorządów lokalnych oraz mediów.

Kampania edukacyjno-informacyjna odbywać się będzie pod hasłem „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła” i obejmie swoimi działaniami wszystkie 167 gmin Województwa Śląskiego. Działania ma także wspierać powstała w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" sieć 80 ekodoradców gminnych i subregionalnych.

Kampania realizowana w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” będzie trwała do końca 2024 roku. W oparciu o jej wyniki uruchomiona zostanie kolejna kampania, której zadaniem będzie wzmocnienie nawyków i utrwalenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego w zakresie jakości powietrza.

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet całego projektu wynosi 76 mln zł. 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj