Już nie po raz pierwszy włodarze skorzystają z dotacji na cenne zabytki, którymi dysponują na terenie swoich gmin. W tym roku Powiat Gliwicki udzieli finansowego wsparcia w trzech miejscowościach - Toszku, Pilchowicach oraz Łanach Wielkich w gminie Sośnicowice.
Tegoroczne dotacje obejmą pięć obiektów: Zamek w Toszku, Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, Ratusz Miejskiego Urzędu w Toszku, Rzymskokatolicką Parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach oraz kapliczkę świętego Jana Nepomucena w Łanach Wielkich. Blisko 80 tysięcy złotych zostanie przekazane z Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, które są wpisane do rejestru lub znajdują się w gminnej ewidencji zabytków.

Finanse

Powiat Gliwicki co roku pomaga finansowo poszczególnym gminom. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla wybranych miejscowości to zaledwie kropla w morzu potrzeb danej gminy, jednak umożliwia to zarządcy zabytku prace konserwatorskie na szerszą skalę.
- Bardzo się cieszę ze wsparcia finansowego, które otrzymuje gmina Sośnicowice. Dotacje umożliwiają zadbanie o naszą historię, tradycję - mówi Leszek Kołodziej, burmistrz gminy Sośnicowice.    
Koszt utrzymania zabytku – nie raz wymaga dużego nakładu pieniędzy. Zarządca architektonicznej perełki łączy otrzymaną dotację, czy to z własnymi środkami finansowymi, czy pieniędzmi pozyskanymi z innych źródeł - by odnowić, tym samym przywrócić dawny blask cennym zabytkom w powiecie. Obiekty pomimo swojego wieku w dalszym ciągu służą nie tylko mieszkańcom, ale również gościom, którzy odwiedzają pobliską okolicę.

Dotacje zostały przyznane dla:
- Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku bramnego oraz budynku stajni Zamku – otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 4305 zł;
- Gminy Toszek na remont Ratusza Miejskiego Urzędu przyznano 20 000 zł;
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach – dotacja w wysokości 15 000 zł na pełną konserwację ołtarza bocznego Najświętszej Maryi Panny wraz ze znajdującym się w nim obrazem św. Jana Nepomucena;
- Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach wsparcie w wysokości 30 620,06 zł na wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w odcinku korytarza pomiędzy drzwiami pożarowymi środkowymi a klatką schodową od strony kaplicy;
- Gminy Sośnicowice na remont kapliczki świętego Jana Nepomucena w Łanach Wielkich dotacja w wysokości 10 074,94 zł.

Cenna historia
Prace przy zabytkach pochłaniają spore zasoby finansowe. Dla przykładu - koszt remontu kapliczki w Łanach Wielkich powstałej w 1780 roku, w stylu barokowym wyniesie blisko 81 000 złotych, z czego dotacja to zaledwie 10 074,94 zł.   
Pomimo sporych wydatków włodarzy gmin - na efekty prac konserwatorskich nie trzeba będzie długo czekać. Część działań będzie widoczna już jesienią bieżącego roku.  

Patrycja Cieślok

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Bardzo dobrze 2021-04-19 07:02:52
    Bardzo się cieszę że nasz zamek otrzyma dotacje!