Na szóstym piętrze wydziału architektury jest taras z widokiem na miasto i świetne panoramy. Świetna jest również wystawa przygotowana przez studentów na stulecie Bauhausu, który można zobaczyć z innej perspektywy, wędrując poszczególnymi piętrami. 
„Autokar zwalnia. Wszyscy się odwracają i patrzą przez okno, ale jest ciemno i prawie nic nie widać. Coś jednak wskazuje na to, że dotarliśmy na miejsce. Duży pionowy napis „Bauhaus”. Każdy z nas jest bardzo podekscytowany i ciekawy, każdy chce jak najprędzej wyjść z autokaru. I oto budynek Bauhausu w Dessau stoi przed nami (...)”.

Tak zaczyna się wpis z bloga Karoliny Gaweł, uczestniczki projektu CLILiG, prowadzonego od czterech lat wspólnie przez wydział architektury i Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Fragment bloga stanowi element dwujęzycznej wystawy, otwartej właśnie na wydziale architektury i będącej zwieńczeniem wspomnianego projektu.

CLILIG (Content and Language Integrated Learning in German) polega na zintegrowanym nauczaniu przedmiotu i języka niemieckiego, mówiąc inaczej – na wprowadzaniu treści przedmiotowych na zajęciach językowych. Tegoroczny projekt miał szczególny charakter – poświęcony był stuleciu Bauhausu, uczelni przełomowej i rewolucyjnej w wielu obszarach. 

Nowatorskie były tam dydaktyka i pedagogika, integrujące wiele różnych aktywności, od projektowania architektonicznego po tkactwo, obróbkę metali, modelowanie czy projektowanie strojów, zakładające dialog między mistrzem a uczniem. Efekty tych działań – projekty i realizacje Bauhausu – były, jak na owe czasy, również bardzo awangardowe, niekiedy wręcz szokujące. Przypadająca w tym roku setna rocznica utworzenia szkoły obchodzona jest na wiele sposobów nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Otwarto nowe muzea, powstały filmy, wystawy oraz publikacje. Do tych obchodów włączyła się też Politechnika Śląska. 

Projekty CLILiG prowadzą Gabriela Szewiola z Zespołu Germanistów SJO oraz Krzysztof Kafka z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury PŚl. Opiekę merytoryczną sprawuje Ryszard Nakonieczny. Inicjatywa uzyskała wsparcie Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie. Również dzięki instytutowi studenci mogli wyjechać w 2019 roku na trzy dni do Dessau, zwiedzić i obejrzeć budynki Bauhausu oraz zebrać dodatkowe materiały

Wystawę otwarto 6 listopada, a podczas uroczystości studenci otrzymali od Goethe-Intsitutu certyfikaty ukończenia projektu. Warto dodać, że Politechnika Śląska zaczęła realizować tego typu projekty jako jedna z pierwszych w kraju.

– Podczas kolejnych edycji potwierdziło się, że taki tryb nauczania i uczenia się ma sens. Na zajęciach z języka niemieckiego studenci zajmowali się tematyką, która ich interesuje. W 2019 roku dodatkową rolę odegrał aspekt kulturowy – poznanie Bauhausu, tak namacalnie i z bliska, zgłębianie historii tej fascynującej szkoły, idei, osobowości oraz estetyki i dzieł, stanowiło dla wszystkich ogromną motywację. Dlatego właśnie, mimo ograniczeń czasowych, efekty projektu przerosły nasze oczekiwania. Sama wystawa została przyjęta bardzo pozytywnie przez całą społeczność wydziału architektury i zaproszonych gości, a jej kształt formalny sugeruje, że nasi studenci zostali już „naznaczeni” duchem Bauhausu – mówi Szewioła. 

Wystawa stanowi odbicie i podsumowanie treści projektu i ma niewątpliwie wyjątkowy charakter. Samodzielnym pomysłem studentów było uczynienie obiektem wystawy całego budynku wydziału. I tak się stało. Najważniejszą, dwujęzyczną część umieszczono w tradycyjny sposób, na stojakach w hallu wydziału. Na specjalnych siatkach znalazły się szkice, inspirowane stylem Bauhausu, oraz ich opisy. Można przeczytać fragmenty esejów, wpisów z bloga i cytaty mistrzów oraz podziwiać interesujące fotografie. 

Jednak żeby spojrzeć na ten nurt z innej perspektywy, należy, i to obowiązkowo, udać się w podróż klatką schodową. Na pierwszym piętrze umieszczono podwieszoną lekką spiralną konstrukcję, prezentującą przebieg procesu dydaktycznego Bauhausu. Tematyka dalszych pięter to: życie codzienne w Bauhausie, kobiety Bauhausu, sztuka użytkowa oraz urbanistyka. Na drugim piętrze przedstawiono dodatkowo plakaty upamiętniające rocznicę utworzenia szkoły, przygotowane przez studentów wydziału pod kierunkiem dr Justyny Swoszowskiej. 

Nad samymi schodami zawisły konstrukcje przedstawiające, na sześciennych bryłach, zdjęcia oraz ważniejsze informacje na temat szkoły. Szczególnie cenna jest plansza do gry w szachy, będąca repliką oryginalnych szachów według projektu prof. Josefa Hartwiga sprzed 100 lat. W przewie między zajęciami można w nie zagrać na czwartym piętrze. Równie ciekawa jest makieta prezentująca jeden z mniej znanych projektów urbanistycznych Bauhausu – osiedle Törten w Dessau. Zobaczmy ją na piątym piętrze. 

– Z punktu widzenia studentów, zintegrowany tryb nauki języka obcego oraz nauki przedmiotów kierunkowych, w tym także projektowych, jest szczególnie ważny i cenny, gdyż daje możliwość posługiwania się językiem obcym w przyszłym zawodzie. Ponadto studenci uczą się samodzielnej, twórczej pracy, podejmowania wyzwań, inicjowania i realizacji własnych pomysłów. Praca w trybie projektu jest złożona. Konieczne jest stworzenie harmonogramu oraz zsynchronizowanie go z dwoma tokami nauczania. Bez dużego zaangażowania oraz bezpośredniej i ścisłej współpracy nauczycieli przedmiotu i języka obcego cele te byłyby trudne do osiągnięcia. Taka współpraca jest tego warta i przynosi bardzo dobre efekty – wyjaśnia prof. Kafka.

Studenci zaangażowani w projekt to: Karolina Gaweł, Eva Lazar, Paulina Kremska, Justyna Madejska, Magdalena Janczyk, Natalia Smolin, Izabela Adamiec, Natalia Wasilewska, Marlena Zadros, Jakub Bródka, Michał Chrapak, Kuba Kopecki, Daniel Milewski i Mikołaj Chmielarz. 

Wystawa będzie dostępna przez dwa tygodnie. Zwiedzanie jest bardzo proste: wystarczy odwiedzić wydział architektury oraz przespacerować się klatką schodową na szóste piętro, by stamtąd spojrzeć w dół i zobaczyć jeszcze raz wszystko z innej perspektywy. 

Małgorzata Lichecka

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj