Nabór na gliwickich rachmistrzów już się zakończył. Teraz będzie czas na przygotowania oraz szkolenia, by za ponad miesiąc rozpocząć tymczasową pracę i zebrać informacje o mieszkańcach.
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Procedowana nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 przewiduje wydłużenie terminu prowadzenia prac spisowych do 30 września 2021 r. Na terenie Miasta Gliwice prace spisowe będą wykonywać: Gminne Biuro Spisowe oraz rachmistrzowie spisowi. W związku z tym Prezydent Miasta Gliwice- Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów. Pierwotny termin przyjmowania zgłoszeń ustalony był od 1 lutego do 9 lutego br. Niestety konieczny był kolejny nabór, który został przedłużony do 16 lutego br. bowiem potrzebna była odpowiednia ilość rachmistrzów. Jeśli ktoś nie zdążył złożyć swojej oferty, to może już nie mieć kolejnej szansy, bowiem nie ma informacji o kolejnym przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów. 

Kto może zostać rachmistrzem?  

Kandydatem na rachmistrza spisowego może zostać osoba, która: ukończyła 18 rok życia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej średnie wykształcenie, posługuje się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie, a także nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe. Kandydat na rachmistrza spisowego jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym w trybie zdalnym. Jeśli zainteresowany na rachmistrza nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. Wskazana przez Główny Urząd Statystyczny liczba rachmistrzów dla miasta Gliwice to: 74 osoby. Liczba zgłoszeń zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów, czyli kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gliwicach na dzień 15.02.2021 to: 77 osób. 

Wynagrodzenie za wysiłek 

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. przewiduje aktualnie wynagrodzenie w zależności od metody przeprowadzania wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości: 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób oraz 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

- Procedowana nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym przewiduje ujednolicenie wynagrodzenia dla rachmistrza spisowego – niezależnie od metody spisania – w wysokości 6 zł brutto za każdą prawidłowo spisaną osobę- informuje Damian Cichorz, Koordynator Gminnego Biura Spisowego w Gliwicach.

Zakres zbieranych informacji przez rachmistrzów dotyczyć będzie m.in: charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej, poziomu wykształcenia, migracji wewnętrznej i zagranicznej, charakterystyki etniczno-kulturowej, gospodarstwa domowego i rodziny, a także stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. 

Spis Powszechny w dobie pandemii

Rachmistrzowie będą odpowiednio przygotowani do pracy, a wykonywanie obowiązków w dobie pandemii będzie na bieżąco monitorowane.
- Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych uzależnione będzie od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Decyzje w tym zakresie będzie podejmował Generalny Komisarz Spisowy- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Rachmistrz podpisuje umowy zlecenia z dyrektorem właściwego Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, który jako pracodawca wyposaża rachmistrza we wszystkie niezbędne środki- dodaje  Cichorz

Patrycja Cieślok
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj