Jest kolorowa, bogato wyposażona, przykuwająca uwagę, m.in. barwnymi modelami planet pod sufitem. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach może pochwalić się nowoczesną salą nauk o Ziemi. Tak zwana zielona pracownia powstała dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zielona Planeta, bo tak nazwano pracownię, jest pierwszą tego typu w szkołach należących do powiatu. Na jej wyjątkowość zwracał uwagę Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki, w dniu otwarcia, 5 listopada. Był to dla niego szczególny dzień również z innego względu. 

– Jestem absolwentem tej szkoły i 20 lat temu w tej właśnie sali lekcyjnej uczyłem się geografii. Teraz jest to samo pomieszczenie, ale już w zupełnie innej odsłonie, godnej XXI wieku. 

W pracowni odbywają się zajęcia z nauk przyrodniczych, a także działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, wykraczające poza standardowe lekcje. Program prowadzony jest na różnych poziomach kształcenia i skierowany do uczniów trzech różnych szkół wchodzących w skład zespołu: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Realizowane są tematy z dziedziny geografii, chemii, biologii. Oprócz tego odbywają się zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i spotkania z gośćmi.

Prace nad stworzeniem pracowni trwały od lipca do końca października. Powstała nowoczesna, znakomicie wyposażona sala. Uczniom szczególnie podoba się tellurium – przyrządy będący modelem ruchów Ziemi i Księżyca względem Słońca. Właśnie takie pomoce dydaktyczne sprawiają, że nauka staje się wspaniałą zabawą.

Warty 40 tys. zł projekt powstał ze wsparciem finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wyniosła 30 tys. zł, pozostałą część dołożył powiat. 

Szkoła musiała „zarobić” na pomoc. Po pieniądze z WFOŚiGW łatwiej było sięgnąć tym placówkom, które zorganizowały akcje edukacyjne. Jednym z pierwszych przedsięwzięć był happening uliczny „Skąd zwierzęta plejstoceńskie w Pyskowicach?”. Celem było poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat przeszłości geologicznej regionu oraz popularyzacja geopunktu w parku przy „Konopnickiej”, w którym ustawiono makiety nosorożca włochatego i mamuta wielkiego. Innymi projektami były np. „Woda – cud natury” czy „Pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu”, którego owocem jest plan parku przyszkolnego z zaznaczoną lokalizacją drzew pomnikowych. 

Nie zabrakło wystaw tematycznych. Jedną z nich, pt. „Strefy klimatyczne świata a zmiany klimatyczne”, można było oglądać podczas otwarcia Zielonej Planety. Ekspozycja prezentowała analizy i stanowiska na temat zmian klimatycznych i roli człowieka jako czynnika klimatotwórczego.

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj