Zakończyła się pierwsza edycja cyklu projektów badawczych realizowanych na Politechnice Śląskiej z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Komisja wybrała 55 projektów a zainteresowanie udziałem w nowym programie było ogromne. Ostatecznie uczelnia nawiązała współpracę z 18. szkołami średnimi z Gliwic, Rybnika, Katowic, Zabrza, Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa, Mysłowic, Radzionkowa i Wodzisławia Śląskiego.

Zespoły projektowe składały się z 2-3 uczniów z drugich lub trzecich klas liceów ogólnokształcących lub zespołów szkół technicznych z województwa śląskiego, a opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele akademiccy, często wspierani przez doktorantów lub studentów. W tym roku w projekcie wzięło udział 44 opiekunów głównych oraz 33 pomocniczych, sprawując nadzór merytoryczny nad 149 uczniami. Program umożliwiał także finansowanie zakupu niezbędnych materiałów lub aparatury czy usług.

22 września  w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w czasie konferencji PROJEKT POLITECHNIKA, zespoły projektowe zaprezentowały wyniki swoich prac w formie posterów. Tematyka projektów była bardzo zróżnicowana, począwszy od nowatorskich problemów inżynierskich, poprzez zagadnienia chemiczne, architektoniczne, jak również menedżerskie. Podczas realizacji tematów badawczych we współpracy z Politechniką Śląską uczniowie, dzięki stosowaniu metody kształcenia zorientowanego projektowo (PBL – Project-Based Learning), rozwijają wiele cennych umiejętności. Zajęcia motywują do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, rozwijają kreatywność, kształtują umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz rzetelnej argumentacji podczas prezentowania swoich pomysłów.

Na konferencji eksperci  wyłonił 6 zespołów – laureatów:

1. Projekt Adaptacja konstrukcji i układu sterowania drona do obsługi wyrzutni umożliwiającej rozsiewanie roślin w terenach trudnodostępnych, przygotowany przez uczniów ALO w Rybniku (Marek Gojny, Tomasz Szczotok, Kamil Turek), koordynator projektu - dr hab. inż. Alberta Smalcerz, prof. PŚ, pomocniczy opiekunowie naukowi - Michał Nowakowski, Mateusz Pietraszko.

2. Projekt  Emulator myszy komputerowej dla osób z ograniczoną sprawnością kończyn górnych, przygotowany przez uczniów III LO w Katowicach (Katarzyna Czop, Maria Supernak, Małgorzata Adamczyk), koordynator projektu - dr inż. Iwona Chuchnowska, pomocniczy opiekun - Andrzej Michnik.

3. Projekt Badanie właściwości witamin, ich analiza oraz zastosowanie jako składników produktów kosmetycznych, przygotowany przez uczniów IV LO w Zabrzu (Hanna Wolsza, Dominika Kuczała, Julia Kuczała), koordynator projektu - dr inż. Agnieszka Siewniak.

4. Projekt  Ocena funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego podczas różnych sposobów noszenia plecaków szkolnych, przygotowany przez uczniów I LO w Gliwicach (Anna Grodnicka, Paweł Żuchowicz), koordynator projektu - dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ, pomocniczy opiekun, mgr inż. Hanna Zadoń.

5. Projekt Model rozdzielnicy zbudowanej na bazie aparatury Zamel Exta Life, przygotowany przez uczniów ZSŁ w Gliwicach (Kamil Dziendzioł, Sławomir Krzemiński), koordynator projektu - dr inż. Piotr Holajn, pomocniczy opiekunowie - dr inż. Anna Piwowar, dr inż. Krzysztof Szytmelski.

6. Projekt Opracowanie i wytworzenie ultralekkich porowatych pianek ceramicznych, modyfikowanych UPS - ubocznymi produktami spalania, przygotowany przez uczniów ZST w Mikołowie (Damian Gajda, Kamil Herman, Jakub Skapczyk), koordynator projektu - dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof. PŚ, pomocniczy opiekun - mgr inż. Mateusz Lis.
Członkowie wyróżnionych zespołów, w przypadku, gdy staną się studentami Politechniki Śląskiej, otrzymają stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w pierwszym roku studiów.

Przyznano także wyróżnienie specjalne EURECA PRO za projekt związany z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Nagrodę tę otrzymał zespół z ZSME w Rybniku za projekt Strażnik energii dla budynku mieszkalnego. Zespół stworzyli uczniowie Jakub Jadamus, Grzegorz Wengrzik, Ksawery Sajur, koordynatorem projektu był dr inż. Marcin Fice, a opiekunem pomocniczym - Mateusz Jasiński.

- Uczestnictwo w tym programie, to przedsmak studiowania na Politechnice Śląskiej. W tym roku zmieniliśmy programy studiów. Proponujemy 16 programów, które są zintegrowane we wspólnym kształceniu na I roku, dając możliwość ostatecznego wyboru kierunku dopiero po I roku kształcenia, kiedy student decyduje, w którym obszarze działalności technicznej, najbardziej chce się rozwijać. Dodatkowo elastyczny program kształcenia pozwoli każdemu studentowi wybrać przedmioty zainteresowań. Takie podejście do kształcenia pozwala na lepsze wyspecjalizowanie absolwenta i przygotowanie go do wejścia na rynek pracy – mówił rektor Politechniki Śląskiej.
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj