Po wielu latach owocnej współpracy Politechniki Śląskiej ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach obie uczelnie zacieśniają swoje wzajemne kontakty. Rektorzy prof. Arkadiusz Mężyk i prof. n. med. Tomasz Szczepański podpisali list intencyjny. 

Władze obu uczelni zadeklarowały wolę podjęcia szerokiej współpracy dydaktycznej, której celem jest wymiana doświadczeń prowadząca do rozwoju oferowanych przez oba uniwersytety kierunków studiów. Zainicjowana przez prof. dr hab. inż. Marka Gzika współpraca będzie dotyczyć działalności naukowej w ramach projektów naukowo – badawczych, udziału w konferencjach naukowych, panelach eksperckich czy wspólnych publikacji naukowych. W planach są także wspólne szkolenia, warsztaty i ćwiczenia, wspieranie się w organizacji seminariów, konkursów czy Dni Otwartych.

Obie Uczelnie będą także współpracować w zakresie wzajemnych kontaktów z ekspertami zajmującymi się najnowocześniejszymi trendami medycznymi.

Na spotkaniu z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego byli obecni także prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej; dr hab. inż. Robert Michnik, prodziekan ds. współpracy i rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia oraz przewodniczący Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uruchomione w 2021 r. Centrum jest wyposażone w światowej klasy najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie, a jego wysokospecjalistyczne laboratoria i pracownie dedykowane są pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu technologii mających zastosowanie w medycynie, rehabilitacji oraz w sporcie.

(mat.pras. Politechnika Śląska)
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj