Politechnika Śląska oraz OBRUM podpisały porozumienie o współpracy dotyczącej  opracowywania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Umowę podpisał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Tomasz Kurczek – prezes Zarządu OBRUM. Strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, a bezpośrednia współpraca będzie prowadzona w zakresie:  wymiany informacji nt. prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej i najważniejszych osiągnięciach; realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej Politechniki Śląskiej oraz OBRUM do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, opracowywania przez Uczelnię ekspertyz nt. technologii stosowanych i wdrażanych przez OBRUM, organizacji staży zawodowych dla pracowników OBRUM na uczelni, organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów w OBRUM, współpracy i promowania inicjatyw edukacyjnych.

Dzięki podpisanej umowie Politechnika Śląska otrzymała możliwość udziału w rozwiązywaniu realnych potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu obronnego. Zawarta umowa pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektu synergii potencjału naukowego, metod badawczych oraz narzędzi badawczych Politechniki Śląskiej  na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj