Konsorcjum uczelni wchodzących w skład sojuszu EURECA-PRO otrzymało pozytywną ocenę wniosku projektowego HI-EURECA-PRO, złożonego w ramach konkursu w programie Horizon WIDERA. Projekt, w którym istotną rolę będzie pełnić Politechnika Śląska, zaplanowany jest na lata 2024-2027 i dotyczyć będzie innowacji związanych z dziedzictwem kulturowym, przemysłowym i górniczym.

Projekt HI-EURECA-PRO jest efektem zacieśniającej się współpracy pomiędzy uczelniami wchodzącymi w skład budowanego od trzech lat uniwersytetu europejskiego EURECA-PRO. Tym razem uczelnie z Austrii, Niemiec, Grecji, Polski, Belgii, Hiszpanii i Rumunii wspólnie rozpoczną prace nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego wynikającego z regionalnego dziedzictwa w Polsce, Grecji i Rumunii oraz nad zidentyfikowaniem najlepszych praktyk w zakresie wspierania innowacji opartych na dziedzictwie w regionie i poza nim w ramach współpracy paneuropejskiej i międzynarodowej.

Głównym celem projektu HI-EURECA-PRO jest osiągnięcie doskonałości badawczej uczelni, budowanej na regionalnym dziedzictwie w trzech wyżej wymienionych krajach „wideningowych”, których działania będą wspierane przez pozostałych partnerów z EURECA-PRO. Aby zrealizować ten cel zaplanowano trzy dema, bazujące na dziedzictwie przemysłowym, kulturowym i górniczym.
Politechnika Śląska odpowiedzialna będzie w projekcie za zagadnienia związane z dziedzictwem przemysłowym. Tematyka zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu będzie myślą przewodnią działań, których celem będzie pilotażowe wdrożenie metod współdzielenia infrastruktury badawczej w ramach sojuszu EURECA-PRO, zwiększenie globalnej konkurencyjności naukowców poprzez dedykowane programy stażowe i warsztaty, dzielenie się dobrymi praktykami poprzez programy mobilnościowe i wreszcie angażowanie obywateli wokół wyzwań związanych z transformacją zawodową i umiejętnościami przyszłości.

Planowane działania obejmą między innymi powołanie EURECA-PRO Digital Transformation Hub, opracowanie i przeprowadzenie seminariów i szkoleń dla pracowników akademickich i nieakademickich oraz szkoleń i staży dla doktorantów i młodych naukowców związanych z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej, ochrony własności intelektualnej, wdrażania innowacji czy przygotowywania europejskich wniosków projektowych o wysokiej jakości. W projekcie poruszane będą także społeczne aspekty cyfrowej transformacji przemysłu, poprzez angażowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w formie seminariów i paneli dyskusyjnych, dotyczących umiejętności i kompetencji przyszłości. Jednym z planowanych efektów będzie opracowanie i pilotażowe wdrożenie kursów podnoszących kompetencje pracowników dotkniętych transformacją cyfrową przemysłu.

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj