To pierwsza specjalistyczna ścieżka dydaktyczna związana min z zastosowaniem technologii wodorowych. 

Gliwicka uczelnia we współpracy z partnerem strategicznym Grupą Veolia Polska uruchomiła nowy profil studiów MBA: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. 
To pierwsza tego typu specjalistyczna ścieżka dydaktyczna, dotycząca kształcenia w zakresie optymalnego zarządzania produkcją, logistyką, magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych.

Ograniczone zasoby naturalne powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektywność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie produkcją i logistyką energii, jej magazynowaniem oraz stroną popytową – stanowić będą w najbliższej przyszłości duże wyzwania dla menedżerów.

Uruchomienie przez politechnikę nowego profilu MBA to wyjście naprzeciw sytuacji gospodarczej oraz obecnym i prognozowanym trendom. Uczelnia uczestniczy w tych procesach poprzez kształcenie i dydaktykę, ale także dzięki prowadzonym badaniom i ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Dzięki nowoczesnemu podejściu do kształcenia z udziałem przemysłu i biznesu, którego przykładami są prowadzone przez Politechnikę Śląską doktoraty wdrożeniowe, studia dualne, projekty PBL (Project i Problem Based Learning) czy nowe profile w ramach MBA – uczelnia pozyskuje zdolnych studentów, a otoczenie – doskonałych fachowców. Zapraszamy do tej współpracy partnerów o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku, co czyni nasze studia atrakcyjnymi – mówi prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Partnerem strategicznym studiów Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna została Grupa Veolia. To międzynarodowa firma wdrażająca innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w tych trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz poprawy ich dostępności. W Polsce Grupa jest obecna od ponad 25 lat, w czasie których stała się sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w obszarach: obrotu i sprzedaży energii, produkcji i dystrybucji ciepła systemowego, a także usług efektywności energetycznej. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, co wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, a tym samym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

– Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i związane z tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła są obecnie najbardziej pilnymi kwestiami w gospodarce, nauce i biznesie – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. I dodał , że Veolia realizuje na świecie oraz w Polsce innowacyjne projekty inwestycyjne w zakresie dekarbonizacji oraz niskoemisyjnych źródeł energii i ciepła, w tym z odzyskiem ciepła z istniejących instalacji.

Studia będą kształcić kompetencje kadry zarządczej w kilku najważniejszych obszarach. - Obecnie menedżerowie muszą stawić czoła trzem kluczowym wyzwaniom. Pierwsze to transformacja cyfrowa – trzeba być gotowym na wszystko, co przynosi postęp technologiczny i społeczny. Drugie, dynamiczne zmiany, bo trzeba być przygotowanym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swojej organizacji w obliczu ciągłych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. I wreszcie trzecie wyzwanie to zarządzanie w czasie kryzysów i przełomów, ponieważ aby być silnym i odpowiedzialnym liderem, potrzebne są profesjonalne umiejętności świadomego rozwiązywania trudności zarządczych i wykorzystywania pojawiających się możliwości. Wiedza i odpowiednie przygotowanie są, jak zawsze, kluczem do sukcesu. Taki program kształcenia zaawansowanych kompetencji zarządczych z wykorzystaniem nowych technologii przygotowaliśmy w ramach MBA w Politechnice Śląskiej. Misją tych studiów jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, którzy będą mogli wpływać na postęp technologiczny i społeczny i będą gotowi stawić czoła wyzwaniom współczesności. Program oparty jest o trzy filary: wdrażanie technologii przyszłości, wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu oraz silne i odpowiedzialne przywództwo. Nasze motto to „Poczuj moc zarządzania i nowych technologii” i to się sprawdza, gdyż znaczna część uczestników dwóch dotychczasowych edycji MBA zostaje zauważona przez rynek już podczas pierwszego semestru. Dostają bardzo szybko propozycje lepszych stanowisk albo lepiej płatnej pracy. Dyplom MBA daje też nowe możliwości biznesowe –wyjaśnia dr hab. Małgorzata Dobrowolska, kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, organizatora studiów w ramach Politechniki Śląskiej.
Politechnika Śląska od wielu lat prowadzi badania nad pozyskiwaniem i zarządzaniem energią z odnawialnych źródeł, wykorzystując w tym celu także nowoczesną infrastrukturę.

– W Laboratorium Nowych Technologii Energetycznych znajdują się moduły fotowoltaiczne, elektrolizery, zbiorniki wodoru i ogniwa paliwowe, które pozwalają na prześledzenie całego cyklu magazynowania energii w wodorze – tłumaczy dr inż. Daniel Węcel z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. –Obecnie prowadzimy badania nad sposobami magazynowania energii pochodzącej z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych lub farm wiatrowych lokalnie jest produkowana z pewną nadwyżką, więc w celu wykorzystania potencjału tych elektrowni jest konieczne jej zagospodarowanie. Jedną z metod wykorzystana nadmiarowej energii jest zmagazynowanie jej w paliwie wodorowym, a następnie wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej w okresie większego na nią zapotrzebowania. Obecnie jest to rozwiązanie odznaczające się bardzo dużym potencjałem rozwojowym i aplikacyjnym.

Rozpoczęcie zajęć na studiach: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna odbędzie się 25 marca br., a zakończą się one w lutym 2025 r. Zajęcia będą odbywać się hybrydowo w trybie weekendowym: stacjonarnie w kampusie Politechniki Śląskiej oraz częściowo online. Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych w czołowych krajowych i zagranicznych podmiotach, a także w sesji wyjazdowej do Nyenrode Business Universiteit – uczelni partnerskiej studiów. Kursy będą prowadzone w języku polskim, a wybrane przedmioty w języku angielskim z opcją tłumaczeń symultanicznych. Studia potrwają 2 lata, podzielone na 4 semestry, w ramach których odbędą się 32 kursy w ciągu 700 godzin dydaktycznych, co daje 58 punktów ECTS.
Dużą i niesłabnącą popularnością cieszą się też dwa inne profile MBA prowadzone przez Politechnikę Śląską: Przemysł 4.0 oraz Usługi Publiczne.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj