W pierwszym terminie zarejestrowało się ponad 10 000 kandydatów.

Informatyka, budownictwo, lingwistyka stosowana, transport, automatyka i robotyka oraz architektura są  w tym roku najpopularniejszymi kierunkami na Politechnice Śląskiej. Pomimo znacznego podniesienia progu punktowego oraz wymagań pozwalających na zakwalifikowanie się na kierunki prowadzone na jedynej w woj. śląskim uczelni badawczej, w pierwszym terminie tegorocznej rekrutacji zarejestrowało się ponad 10 000 kandydatów. To wzrost o ponad 22% w porównaniu do roku 2022.

Kandydaci mieli do wyboru ponad 50 dostosowanych do wymogów rynkowych kierunków studiów. Uczelnia przygotowała też wiele nowości, które zachęciły młodych ludzi do wyboru Politechniki Śląskiej. – Podjęliśmy trud takiego ułożenia  programów poszczególnych kierunków studiów, aby student stał się podmiotem, a nie przedmiotem kształcenia, a nauczyciel przewodnikiem w tym procesie, rozwijając samodzielność, nie tłumiąc ciekawości, pozwalając dostrzec potrzebę uczenia się przez całe życie – mówi prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz.
Jednym z nowatorskich rozwiązań jest zmniejszenie liczby godzin w pierwszym semestrze studiów I stopnia. – Chodzi o to, aby młodzi ludzie mogli się lepiej zaaklimatyzować. Dodatkowo wprowadzamy funkcję opiekuna pierwszego roku, który pomoże w procesie adaptacji. Proponujemy także bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. W pierwszym semestrze będą również specjalne warsztaty pod nazwą Techniki i narzędzia komunikacji, na których studenci dowiedzą się jak dyskutować, zadawać pytania czy integrować się z grupą – dodaje prorektor.
Jednak najważniejsze zmiany jakie Politechnika Śląska wprowadza dotyczą sposobu nauczania. – To przede wszystkim uelastycznienie programu I roku studiów, umożliwiające ewentualną zmianę kierunku bez konieczności wyrównania różnic programowych. Proponujemy też kształcenie modułowe, student sam wybierze przedmioty jakie go interesują, w ten sposób będzie mógł skomponować własny, indywidualny program kształcenia – mówi prof. Szkliniarz.

Uczelnia proponuje także zajęcia praktyczne prowadzone w formie konwersatoriów, zajęć laboratoryjnych oraz w nowoczesnych formach kształcenia takich jak PBL, czyli Project Based Learning (PBL) - nauczanie poprzez realizację projektów, dotyczących rozwiązywania rzeczywistych problemów czy Design Thinking, pomagający w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Politechnika Śląska jako jedna z 10. najlepszych w kraju uczelni badawczych kreuje ale i z uwagą obserwuje procesy zachodzące w otoczeniu społeczno- gospodarczym, projektując kształcenie szyte na miarę potrzeb i oczekiwań zarówno studentów jak i pracodawców, którzy aktywnie wspierają system kształcenia.

Ponieważ środowisko pracy zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny i nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za kilka czy kilkanaście  lat, rolą uczelni jest nauczyć młodych ludzi  kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, często w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach. Odpowiedzią na oczekiwania interdyscyplinarnego kształcenia jest prowadzony od dwóch lat w Politechnice Śląskiej, unikatowy w Polsce kierunek o nazwie Inżynieria Ogólna (General engineering), obejmujący interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

– Od roku akademickiego 2023/2024 kierunek Inżynieria Ogólna będzie pełnić szczególną rolę w procesie uelastycznienia kształcenia na studiach I stopnia, gdyż mogą się na niego rekrutować kandydaci, którzy wciąż nie są pewni na jakim kierunku chcą studiować, i potrzebują więcej czasu oraz więcej informacji na rozważenie wszystkich dostępnych opcji – podkreśla prorektor Wojciech Szkliniarz.

Ze wstępnych ocen samych kandydatów wynika, że w wyborze Politechniki Śląskiej jako przyszłej uczelni, pomaga również przejrzysta, skorelowana z systemem IRK strona rekrutacyjna, zawierająca napisane prostym językiem najpotrzebniejsze informacje przydatne w procesie rekrutacji. – Całkowicie odnowiliśmy portal rekrutacyjny, znalazły się tam wszystkie potrzebne informacje. Kandydaci mają tam jasno przedstawione plany studiów, mogą zobaczyć jakie będą mieć zajęcia i w jakim wymiarze. Są tam również informacje dotyczące stypendiów czy miejsc w domach studenta – dodaje prorektor.

21 lipca 2023 r. ruszyła kolejna tura rekrutacji na kierunki dysponujące jeszcze wolnymi miejscami.

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj