Komendant miejski w Gliwicach, nadkom. Marek Bajcer, przywitał policjantów, którzy wrócili właśnie z misji w Kosowie. 
Aspirant Grzegorz Bezrąk oraz sierżant sztabowy Mariusz Przydatek wyjechali do Kosowa w sierpniu 2016 r.  Teraz wrócili do kraju, a tym samym do swoich obowiązków w gliwickim garnizonie (służą w wydziale sztabu policji, wcześniej - w grupie szybkiego reagowania).  

W Kosowie ich zadanie polegało na zapobieganiu zakłóceń porządku publicznego (w tym kontroli nad tłumem), zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, ochronie obiektów użyteczności publicznej i przejść granicznych, konwojach zleconych przez władze misji, służbie patrolowej. 
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj