Prorektor ds. nauki i rozwoju prof.  Marek Pawełczyk został laureatem konkursu „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości” w kategorii Osobowość. Konkurs, towarzyszący I Konferencji Uniwersytetów Europejskich został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Wydarzenie miało na celu wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Nominowani to wyróżniające się osoby oraz uczelnie. 

Kapituła konkursu przyznała nagrody w pięciu kategoriach: Osobowość, Innowacje, Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Doskonałość Erasmus+ oraz Wsparcie Ukrainy. 

Prof. Marek Pawełczyk otrzymał nagrodę w kategorii Osobowość.  – Uniwersytety Europejskie to nowa jakość. Dzięki nim możemy kumulować potencjał i wykorzystywać powszechnie już znany efekt synergii. Trzeba podkreślić, że Polska musi wykonać jeszcze wiele pracy, aby nasze uczelnie były bardziej rozpoznawalne. Także Europa musi gonić świat. Uczelnie amerykańskie czy azjatyckie są często bardziej cenione. Dlatego zrodziła się inicjatywa Uniwersytetów Europejskich i wydaje się, że w ciągu najbliższych kilku lat przyniesie ona efekty – powiedział prorektor.

Politechnika Śląska jest jednym z partnerów konsorcjum EURECA-PRO (European University Alliance on Responsible Consumption and Production), utworzonym z 8 uczelniami z Europy. Konsorcjum umożliwia studentom i pracownikom kształcenie oraz prowadzenie badań w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

– Uniwersytety Europejskie jak w soczewce skupiają wszystkie te rzeczy i całą ofertę, która występuje w programie Erasmus +. Mamy w ramach tych sojuszy współpracę na polu dydaktycznym, uwspólnianie oferty dydaktycznej, dążenie do wspólnych dyplomów już nie tylko podwójnych, ale też wielostronnych. Mamy także współpracę naukową. To wszystko na pewno pomaga polskim uczelniom w lepszej widoczności na arenie międzynarodowej, a to z kolei powinno się przełożyć na lepsze pozycjonowanie polskich uczelni w rankingach – powiedział dr hab. Paweł Poszytek dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” poprzedzona była I Konferencją Uniwersytetów Europejskich. To nowa inicjatywa poświęcona sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej, realizowanym w ramach programu Erasmus+. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji w całej Europie. W konferencji wzięli udział rektorzy uczelni, które należą do konsorcjów Uniwersytetów Europejskich, jak również przedstawiciele środowisk akademickich zainteresowanych inicjatywą umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

(mat.pras Politechnika Śląska)
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj