Choć sprawcy kradzieży barier energochłonnych w dalszym ciągu są na wolności, to Zarządowi Dróg Powiatowych w Gliwicach udało się zakupić nowe bariery, które służą ochronie kierowców przed spadkiem samochodów z wysokich skarp.

 Sprawę zuchwałej kradzieży barier energochłonnych przy drogach w kilku miejscach powiatu gliwickiego opisaliśmy na łamach tygodnika ponad pół roku temu. Od kwietnia aż do czerwca sukcesywnie kradziono barierki w kilku różnych miejscowościach, choć nigdy wcześniej takie incydenty nie miały miejsca. W wyniku zdarzeń skradziono ok. 200 mb barier energochłonnych zabudowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2916 S Żernica – Smolnica, ok. 68 mb barier na przepuście zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 2912 S Dąbrówka – Barut oraz blisko 32,5 mb barier zabudowanych na obiekcie mostowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 2941 S ul. Nad Kanałem w Pławniowicach. Bilans strat, a więc koszt materiału potrzebnego do ponownego zabudowania barier oszacowany został na kwotę blisko 56 000 złotych brutto.

Złodzieje poszukiwani 

Choć wszystkie incydenty zostały zgłoszone właściwym organom ścigania, to jednak w dalszym ciągu nie udało się ustalić sprawców kradzieży. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach uzyskał część środków na zakup nowych elementów w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. Przyznana kwota wyniosła 40 000 złotych brutto, natomiast pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych. W grudniu zostały zakupione brakujące elementy barier, które uzupełniono. - Realizacja prac była zadaniem priorytetowym na ten rok z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego zmotoryzowanych użytkowników - podkreśla Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Choć w miejsce starych wróciły zupełnie nowe bariery, to sprawa w dalszym ciągu nie zostaje zamknięta, z uwagi na brak złapania sprawców. Miejmy nadzieję, że szybko to nastąpi…
pcs

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj