Na koniec października zaplanowano zakończenie prac związanych z poszerzeniem ul. Bończyka. Inwestycja jest wstępem do ważniejszego zadania – przebudowy zbiegu Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów. Skrzyżowanie to jedno z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w Gliwicach. 
Ulica Bończyka jest jednym z połączeń zabudowanych terenów w rejonie ul. Sokoła i Harcerskiej. Ta ślepa droga, prowadząca od Myśliwskiej do parkingu  biurowca OBRUM – Bumar, pełni obecnie funkcję osiedlowego objazdu. W zamierzeniach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach spełnia jednak ważniejszą rolę. 

Jak informuje ZDM, przebudowa jest związana z planowaną rozbudową skrzyżowania Toszeckiej, Myśliwskiej, Pionierów. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu w ciągu Toszeckiej, wymuszające wykonywanie prac metodą połówkową, zaistniała konieczność wyznaczenia jednokierunkowego objazdu przez zmodernizowany odcinek Bończyka.

Projekt przewiduje budowę jezdni o szerokości pięciu metrów w ciągu ul. Bończyka oraz chodnika po stronie garaży. Planowana długość odcinka to ok. 200 m. W ramach zadania zostanie przebudowany również fragment ul. św. Wojciecha na długości ok. 146 m, a także  skrzyżowanie obu ulic. 

Inwestycja ma się rozpocząć w okresie wakacyjnym, a zakończyć w październiku. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę. Powinniśmy go poznać w kwietniu.
Jesienią, po zakończeniu robót związanych z przebudową Bończyka, zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę skrzyżowania ulic Toszecka, Myśliwska, Pionierów. 

- Rozbudowa obejmie odcinek Toszeckiej od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do zjazdu do restauracji McDonald’s. Zaplanowano zmianę geometrii skrzyżowania, organizacji ruchu oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. W ciągu Toszeckiej powstanie zatoka autobusowa (w miejscu istniejącego przystanku – kierunek centrum), przebudowane zostaną ciągi piesze, powstanie też fragment ścieżki rowerowej – informuje Anna Gilner, dyrektor ZDM w Gliwicach.

Koszty powyższego zadania szacowane są na blisko 5,5 mln zł. Zakończenie jego realizacji zaplanowano w  2019 r.

W przetargu na rozbudowę ul. Bończyka wpłynęły cztery oferty, cena tylko jednej z nich - Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego - mieści się, i to niemal co do złotówki, w zakładanym budżecie wynoszącym 3,127 mln zł.  

Urzędnicy podkreślają, że obie inwestycje wpłyną na poprawę przepustowości, wzrost bezpieczeństwa i komfort jazdy na objętych nimi ulicach. Podobne korzyści odnieśliby kierowcy z remontu ulicy Toszeckiej w pozostałym przebiegu. Nawierzchnia, pełna wyrw i zapadlin, aż prosi się o wymianę. Niestety, w ZDM nic nie słychać o planach w tym zakresie. W zamian za to „realizowane będą naprawy bieżące w niezbędnym zakresie”. Czyli jak zwykle – łatanie dziur. (pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj