W Sośnicowicach kipi. Od czas, gdy miejscowość obiegła wiadomość, że po śmierci burmistrza, do listopadowych wyborów, gminą rządzić ma pracownica banku. Słychać głosy, że jest niedoświadczona, ale ma znajomości. Radni czują się zlekceważeni przez wojewodę śląskiego.    
               
„Komisarz gminy jest jak kapitan wielkiego statku. Są mu znane współrzędne geograficzne, które określają cel podróży. Jednak to jego załoga i wzajemna współpraca pozwoli mu na zdobycie punktu docelowego”. Tak, patetycznie, popłynęła Ewa Waliczek, która przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka została zaproponowana premierowi RP na stanowisko komisarza gminy Sośnicowice.

Pani Ewa doświadczenia wprawdzie nie ma, co sama przyznała, jednak zapewnia, że nikt nie urodził się radnym, sołtysem, wójtem czy burmistrzem.

Ona za to urodziła się 35 lat temu, nigdy nie działała w samorządzie, ukończyła studia z zarządzania i marketingu (broniła się nawet na temat gminy Sośnicowice), a niektórzy mieszkańcy kojarzą ją z pracy w jednym z sośnicowickich banków, gdzie jest referentem do spraw produktów bankowych. 

Z samorządem związana jest teściowa pani Ewy, Maria Waliczek, kiedyś sołtyska Kozłowa, dziś radna w Sośnicowicach oraz Józef Kruczek, pani Ewy powinowaty, brat jej teściowej, radny powiatu gliwickiego, a także, na razie nieoficjalnie, kandydat na burmistrza w przyszłych wyborach samorządowych. Prócz tego mąż kandydatki jest kolegą wojewody z technikum, co potwierdziła sama radna Maria Waliczek.

Pracownica banku zamiast sekretarza gminy 
W ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia zmarł burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek. W związku z tym premier RP, za pośrednictwem wojewody śląskiego, wyznaczy w gminie zarząd komisaryczny. Komisarz rządzić ma do nowych wyborów samorządowych lub, jeżeli tego chcą radni, przedterminowych. 

Radnym oraz zainteresowanym lokalną polityką mieszkańcom logiczne wydawało się, że komisarzem zostanie Kazimierz Kaczmar, doświadczony samorządowiec, sekretarz gminy, a od niedawna zastępca burmistrza – nieżyjący już Marcin Stronczek, sympatyzujący z Platformą Obywatelską, mianował go na to stanowisko, kiedy zaczął chorować. Jak dowiedzieliśmy się jednak nieoficjalnie, urząd wojewódzki tej kandydatury w ogóle nie brał pod uwagę. A jedyną kandydatką wojewody jest właśnie 35-letnia pracownica banku. 

Głosy o tej kandydaturze pojawiły się już po pogrzebie burmistrza Stronczka. Ale wtedy traktowano je jako plotki. Kiedy jednak informacje się potwierdziły, radni ze zdziwienia szeroko otwarli oczy. Decyzją wojewody są zniesmaczeni. Sądzili, że zostaną potraktowani poważnie. - Przecież nie jesteśmy znów taką ostatnia gminą… - mówią. 

Dobra matka nie zrobi rewolucji 
Podczas noworocznego koncertu, połączonego z wieczorem wspomnieniowym zmarłego burmistrza, świadkowie widzieli, jak spięły się ze sobą dwie panie – przewodnicząca rady Regina Bargiel oraz radna Maria Waliczek. To najlepiej obrazuje panującą w RM sytuację. Kandydaturze Ewy Waliczek przeciwnych jest na pewno jedenastu na piętnastu radnych. 

„Za” z całą pewnością jest Maria Waliczek, teściowa kandydatki. Ta, zapytana, jakie doświadczenie ma jej synowa, by sprawować tak odpowiedzialną funkcję, odpowiada, że synowa to osoba inteligentna, wykształcona, dobra żona i matka.

Z kolei Józef Kruczek, brat Marii Waliczek i radny powiatu, brak doświadczenia kandydatki bierze za atut. Bo dzięki temu nie zrobi się w gminie żadnego przewrotu. Zdaniem Kruczka, „ta młoda dziewczyna” może „to wszystko przetrzymać” do wyborów w listopadzie. Co jednak pani Ewa ma przetrzymać, tego nie wiadomo. 

Kruczek twierdzi też, że Ewa Waliczek wiele może dla gminy zrobić, bo jako komisarz ma poparcie premiera RP.  Poza tym nie jest „umoczona” partyjnie.

W gminie pojawiają się za to głosy inne: radnemu Kruczkowi, który chce startować w  najbliższych wyborach samorządowych, na rękę jest powinowata na stanowisku komisarza. 

Tym opiniom Kruczek stanowczo zaprzecza: komisarz w niczym mu nie może pomóc. Ludzie w gminie go znają, a on sam chodzi na wszystkie gminne sesje, interesuje się lokalnymi sprawami. Zarówno Kruczek, jak i radna Maria Waliczek zaprzeczają, jakoby promowali w urzędzie wojewódzkim kandydaturę pani Ewy. 

Jak w takim razie wojewoda dowiedział się o kandydatce? Kruczek mówi, że synowa jego siostry złożyła kiedyś do urzędu wojewódzkiego CV (stanowisko dowolne). I to CV wciąż tam jest. 

Czyim znajomym jest wojewoda?
Informatorzy z gminy Sośnicowice mówią jednak coś innego: mąż kandydatki jest kolegą wojewody z czasów szkolnych i to właśnie on miał być komisarzem (wojewoda podobno mu to zaproponował), ale nie zgodził się i wskazał swoją żonę. O komentarz poprosiliśmy wojewodę Jarosława Wieczorka. Do momentu wysyłania gazety do druku na te konkretne pytania nie odpowiedział. 

Rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska potwierdziła za to, że Wieczorek, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpił do premiera o wyznaczenie Ewy Waliczek na stanowisko osoby pełniącej funkcję burmistrza miasta i gminy Sośnicowice. 

Zapytaliśmy, dlaczego akurat tę osobę. I czy wojewoda zna jej kwalifikacje, doświadczenie. Dowiadujemy się, że spełnia ona niezbędne ustawą wymogi. Poza tym rzecznik Kucharzewska odpowiada głównie ustawami. A tam o znajomościach nie ma mowy. Dopytywana stwierdza tylko, że wojewoda zna także sekretarza gminy.

Doświadczona w walce o przedszkole 
O doświadczenie w pracy samorządowej zapytaliśmy w końcu samą zainteresowaną. Ewa Waliczek odpowiedziała, że rok temu reprezentowała interesy rodziców przedszkolaków oraz 380 mieszkańców, którym nie był obojętny los dzieci. Zwróciła mianowicie uwagę na brak miejsc w sośnicowickim przedszkolu. 

Na pytanie, jak to się stało, że wojewoda wybrał ją na komisarza i czy zadziałały, jak mówi się w gminie, jakieś znajomości, Waliczek nie odpowiedziała. Stwierdziła jedynie, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. 

Radni oburzeni: minął czas na wybory przedterminowe
Tymczasem radni czują się przez wojewodę wystrychnięci na dudka. Chcieli wyborów przedterminowych i wyraźnie to zasygnalizowali. Rzeczniczka wojewody potwierdza, że 18 stycznia wpłynęło pismo informujące, iż rada nie będzie podejmować uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających. Kucharzewska twierdzi jednak, że nie wywołało ono żadnych skutków prawnych. Rada nie podjęła bowiem takiej decyzji – nie zwołano sesji, na której sprawa byłaby dyskutowana.

- Konsultowaliśmy się z prawnikami. Jeżeli nie chcielibyśmy wyborów, wówczas musielibyśmy się zebrać i podjąć taką decyzję. Był na to miesiąc. Skoro jednak nie zwołaliśmy posiedzenia, to oznacza, że chcemy wyborów z automatu – komentuje Regina Bargiel, przewodnicząca rady w Sośnicowicach.

Radni uważają, że wojewoda z ogłoszeniem wyborów przedterminowych zwlekał specjalnie. Ma na to trzy miesiące od wygaśnięcia mandatu zmarłego burmistrza, czyli do 28 marca. 

Sęk w tym, że w środę, 31 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa, podpisana przez prezydenta RP, a ona mówi, że wyborów przedterminowych już nie ma. Komisarz, który teraz zostanie wybrany, będzie więc rządził gminą do wyborów parlamentarnych, czyli do listopada. 

Marysia Sławańska

PS Pytania w opisywanej sprawie wysłałam do kancelarii premiera oraz biura PiS. 
Do tematu wrócimy.               wstecz

Komentarze (401) Skomentuj

 • mieszkaniec i wyborca z gminy Sośnicowice 2018-02-01 11:02:17
  Czy Premier RP nie obawia się, że jakiś „wkurzony” mieszkaniec gminy Sośnicowice złoży do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa „urzędniczego” poprzez zaniechanie do 29 stycznia 2018 r. (zgodnie z ustawową regulacją obowiązującą do 30 stycznia) zarządzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Sośnicowic? Przecież tym samym Premier uniemożliwił, można powiedzieć wręcz pozbawił ustawowego prawa, wyborcom w gminie Sośnicowice dokonanie przez nich samych wyboru włodarza gminy. Niestety nie wierzę w „zbieg okoliczności” polegający na tym, że od 31 stycznia (wskutek zmian w przepisach) nie przeprowadza się do listopada wyborów przedterminowych. Można dywagować czy to celowy brak działania (by przedłużyć pełnienie funkcji komisarza), czy też przypadkowy „efekt”. Bez względu na to, ku któremu tłumaczeniu się skłonimy, to obowiązek zarządzenia wyborów przedterminowych wynikał w obowiązującego prawa rangi USTAWOWEJ a Pan Premier tego obowiązku NIE DOPEŁNIŁ !!! Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze. Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca podejmuje czynności nieleżące w granicach jego kompetencji. Chodzi tu o przekroczenie zakresu czynności służbowych, do których wykonania sprawca jest uprawniony. Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu ich wykonania albo na nienależytym, niedbałym ich wykonaniu. Może ono polegać także na podjęciu przez funkcjonariusza publicznego działania w przypadku, gdy obowiązek na nim spoczywający polegał na powstrzymaniu się od pewnych działań.
  • Radny 2018-02-02 20:38:07
   A czy Premier RP jest tego świadomy?
   • mieszkaniec i wyborca z gminy Sośnicowice 2018-02-03 13:50:11
    Skoro jest Premierem...
  • malik-geolog@o2.pl 2018-02-06 10:05:18
   Byłem w 2011 roku kandydatem PIS na Burmistrza Sośnicowic. Po przegranych wyborach do PIS mnie nie przyjęli. Kandydatem Wojewody na komisarza był Czesław Jakubek, były Burmistrz Sośnicowic. Po mojej interwencji , iż Jakubek to stary PO - wiec, poseł Pyzik nie zgodził się poprzeć jego kandydatury na stanowisko Komisarza Nie odniósł się także do kandydatur zastępcy Burmistrza Stronczka oraz Andrzeja Stokłosy byłego Radnego ( wyraził zgodę na kandydowanie ) i zapytał mnie kim jest pani Ewa Waliczek. Odpowiedziałem, że pracuje w Banku w Sośnicowicach. Kilka dni później od kogoś w Sośnicowicach dowiedziałem ,się że Wojewoda zdecydował zgłosić na komisarza panią Ewę Waliczek wskazując na jej doradcę pana Czesława Jakubka swojego , protegowanego. Zdzisław Malik były kandydat PIS na Burmistrza Sośnicowic. ( mieszkaniec Sośnicowic od 30 lat ) . Za nierzetelną i nieprawdziwą informację, spowodowaną pośpiechem, iż to Pan Poseł Pyzik wskazał panią Ewę Waliczek jako kandydatkę na komisarza Pana Posła Pyzika serdecznie przepraszam.
 • gliwiczanin 2018-02-01 11:34:35
  Dobra zmiana dotarła do wsi i miasteczek! Brawo! PS ciekawe co na to prezes Kaczyński? powinien wywalić Wieczorka na zbity pysk
  • Baca 2018-02-01 14:11:06
   Moim zdaniem prezes Kaczyński powinien się o tym przypadku dowiedzieć. Misiewicze, Misiewicze...To jest ta dobra zmiana?
 • Kabot2018 2018-02-01 14:06:30
  W małych miejscowościach głosujemy na OSOBĘ,a nie na partię lub ugrupowanie!!!!!!! Mieszkańcy najlepiej znają swojego KANDYDATA! Żadna partia, nie pokona OSOBĘ!!!!1
 • lolo 2018-02-01 14:54:55
  Marcin Stronczek się w grobie przewraca... Asygnował na swojego zastępca p. K. Kaczmara i ten powinien teraz rządzić.
  • Bezstronniczy 2018-02-01 19:16:05
   Kaczmar! Posłuchaj.. .koryto się oddaliło to musisz mieszać w chlewie. Dzieciak z Ciebie i POwski pomiot.
   • Xsxs 2018-02-01 21:59:13
    Kaczmar to gbór i kretyn
    • Zbigniew 2018-02-01 22:31:53
     Pod imieniem i nazwiskiem to napisz mądralo !!
     • Sierak 2018-02-02 10:54:12
      A co wy chcecie od tego Kaczmara? Facet z tego co wiem jest prawnikiem, pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej - czyli instytucji kontrolującej samorządy ma wiedzę większą niż wszyscy burmistrze razem wzięci. Czemu człowieka obrażacie!
    • mieszkaniec i wyborca z gminy Sośnicowice 2018-02-03 13:52:58
     Masz świadomość, że w sieci NIKT nie jest anonimowy ???
 • Te Synek... 2018-02-01 14:55:21
  "...złożyła swoje CV na dowolne stanowisko i ono cały czas tam jest"! I oni cały czas ją mają na uwadze! No jo wos prosza. Takie tłumaczenie w stylu "pan Stanisław z Warszawy mi dał, ale już nie żyje". Społeczeństwo chcą tymi pierdołami karmić?! Czy oni uważają że mieszkańcy to niedorozwoje? Dobra zmiana - nocna zmiana.
  • Olek 2018-02-16 11:10:22
   Nocna zmiana, czyli PO próbujące sprzedać Lasy Państwowe, bo rozumiem, że to masz na myśli. Nikt chyba poza zaborcami, nie dopuścił się czegoś takiego, jak oderwanie od Polski większej jej części i przekazanie innemu narodowi.... Pamiętamy
 • Mieszkaniec 2018-02-01 15:31:44
  Maja pretensje do nie wiadomo kogo,skoro wiadomo było że jest opcja komisarza lub wyborów i byli podobno chętni to dlaczego nie złożyli rowniez swojej kandydatury u wojewody?"bo oni myśleli ze beda wybory..."może by tak poprzeglądać wszystkie stanowiska w urzedzie czy nie ma jakiś powiązań rodzinnych?
  • Gorol 2018-02-01 16:07:42
   Tak się nie godzi. Majtek nie może zostać kapitanem! PiS ma prawo dac komisarza... ale bez przesady!!! A nieogloszenie wyborów wbrew prawu...tym z urzędu powinien zająć się prokurator.
  • Tylko Kazik 2018-02-01 22:33:09
   Przecież jest napisane że kandydatura Kaczmara poszła.
 • trubadur 2018-02-01 16:19:54
  A pani W. już zapowiada że zrobi w gminie rewolucję, załatwi to, załatwi tamto, z tym i tym się rozprawi !!! Jeszcze nie a władzy a już rządzi. Głosowałem na PiS, ale jeśli scenariusz z tego artykułu się sprawdzi, mojego głosu już ta partia nie ma. Mam nadzieje tylko że prezes się dowie co też na śląsku wyrabia Jaroław Wieczorek. Powinien go Kaczyński wywalic na zbity pysk za takie coś.
  • Prawo prawo prawo 2018-02-02 19:20:22
   Ona se może palcem w nosie pogrzebać .... jest jeszcze prawo zgodnie z którym musi działać. Swoją droga ciekawe czy je zna. Może się tu pani kandydatka wypowie ? Zna prawo samorządowe tak jak np pan Kaczmar? He??
 • Ktoś 2018-02-01 16:51:44
  Tak było, jest i będzie...
 • garbaty 2018-02-01 16:54:50
  Słusznie zauważyła autorka tekstu, ze ś.p. burmistrz Stronczek miał się ku PO. Podprogowa informacja: wojewoda z PiSu nie mógł dać na komisarza Kazimierza Kaczmara, bo go nominował na zastępcę Stronczek. Przecież to jasne i logiczne.
 • Mieszko 2018-02-01 17:07:04
  To co dobrego jest w naszej gminie może zniszczyć rodzina chora na władze i Pis .Nie dajmy się.
  • Zbulwersowany 2018-02-01 18:08:32
   Już bez przesady!
 • Bystry 2018-02-01 17:28:38
  A czy przypadkiem nie jest to tak że nie można wysłać do Urzędu Wojewódzkiego CV na dowolne stanowisko? Przecież nabory trwają tylko wtedy gdy jest jakiś wakat i są organizowane w formie konkursu do służby cywilnej. I co niby wojewoda powiedział: "Zmarł Burmistrz Sośnicowic, zawołajcie mi kadrową niech przyniesie CV tych co mieszkają w Sośnicowicach to mianujemy komisarza?". Jeśli Pan Radny tak mówi to są dwa wyjścia: pierwsze -albo on nie ma o tym pojęcia jak to wygląda i to bardzo smutne bo wypadałoby znać podstawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej zwłaszcza jak jest się radnym powiatu i aspiruje do funkcji burmistrza. dwa- wierzy w to i próbuje narzucić tą wersję innym. Pytanie czy wiara wynika z głupoty czy przekonania. Jeśli chodzi o wojewodę to widać że unika tematu bo nawet nie ma nic do powiedzenia w kontekście kompetencji Pani z banku. Bardzo krótka ta ławka kadrowa PIS-u
  • markotny 2018-02-01 17:34:41
   A wojewoda siedział i osobiscie wszystkie CV przeglądał, zobaczył panią Ewunię ii dał jej robotę na miejscu, w sosnicowicach, żeby jeździć dom Katowic nie musiała.
   • bystry 2018-02-01 17:59:59
    Była za dobra na urząd wojewódzki. Stwierdzili ze w Sośnicowicach się spełni i rozwinie skrzydła
    • XYZ 2018-02-01 18:12:57
     A teraz wszystkich boli, że ktoś będzie miał lepsze stanowisko od siebie i wielce zbulwersowani. Wyślijcie swoje CV może Wam też się poszczęści. A nie jeden z Was pewnie też trzyma ciepłą posadkę załatwioną przez kogoś z rodziny lub przez znajomości.
     • Nie boli 2018-02-01 20:15:18
      Mnie nie boli, mam własną działalność i nie ubabrał bym się takim gównem mojej teściowej i jej bratem pisowskim , nie pisz bzdur tylko obiektywnie popatrz na to co Kruczek piepszy za farmazony o CV
      • Janusz 2018-02-01 20:46:00
       Popieram "Nie Boli" czemu ktoś obraża moją skromną inteligencję.Przechodziła koło Urzędu wojewódzkiego przypadkiem... i mianowali komisarzem... Cieszmy się, że ta żona kolegi nie ma np. 18 lat
    • :-) 2018-02-01 22:34:33
     Buahahahahaha
 • makron 2018-02-01 17:32:16
  No proszę, co za dobra zmiana. PO sadzała na stanowiskach swoich i PiS robi to samo. Naprawde DOBRA zmiana.
 • oburzony 2018-02-01 17:36:32
  Rozwaliły mnie słowa teściowej Waliczkowej: synowa jest dobra żona i matka. To moze niech obiady mężowi gotuje i pieluchy dzieciom zmienia, jak taka dobra ! a nie w samorządy się pchać !
  • Ktoś 2018-02-01 18:15:08
   A dobra żona i matka nie może być równie dobrym samorządowcem?! W październiku będzie można na ten temat się wypowiedzieć a nie teraz.
 • mieszkaniec Rachowic 2018-02-01 18:04:34
  Radna Maria Waliczek powinna odejść z rady, podobnie randy Kruczek. Apeluje do nich, by zachowali sie honorowo.
  • Bezstronniczy 2018-02-01 19:12:47
   Zacznij od siebie i się podpisz
   • Jo 2018-02-02 19:22:33
    Ty za to podpisany .... aha...
  • Xsxs 2018-02-01 22:04:27
   Popieram
 • PISarz 2018-02-01 18:05:06
  Dajmy szanse Pani Komisarz lecz niech PAMIETA. że została namaszczona przez ... wszysccy ją ocenia (+/- sukces na chwilę ub upadek na zawsze!!!
 • miasteczkowy 2018-02-01 18:06:58
  Kurde, jutro lecę do UW w Katowicach ze swoim CV! Takich jaj dawno nie czytałem . kobitka złożyła CV i.... została komisarzem HA HA HA panie Kruczek, litości, brzuch mnie ze smiechu rozbolał HA HA HA HA HA
  • Zołza 2018-02-01 19:33:33
   Kurde, muszę być przed tobą. ;)
   • Anka 2018-02-02 19:23:40
    Byłam dziś ale powiedzieli że nie jestem niczyją koleżanka hahahaha
 • znam ją 2018-02-01 18:13:23
  Warto zapytać w banku w którym jest zatrudniona , jakim jest pracownikiem ... i wszystko będzie jasne ....
 • Sośnicowiczanka 2018-02-01 18:21:00
  Niech pierwszy rzuci kamień...
 • X 2018-02-01 18:25:01
  Czyżby konkurent pana Kruczka zaczął kampanie wyborczą i zadał pierwszy cios....?czekamy na 2 runde....oby nie była równie bolesna dla konkurencji.Najlepiej s....do własnego gniazda....
  • Anonim 2018-02-01 18:49:09
   Bardzo dobre spostrzeżenie. Ciekawe kto poszedł z tym do redakcji. Kolejny zdesperowany kandydat na Burmistrza?
   • Barglowka. 2018-02-01 19:00:05
    Dobrze, że jest wolna prasa. Dowiadujemy się jak realizowana jest Dobra zmiana! Pani Ewa może być i swietą... ale tak się nie godzi Panie wojewodo! Zgodnie z prawem miały być wybory. Każdy mógłby się zgłosić i kandydować. Ale nie tak, i nie osobę bez doświadczenia w administracji! Dziki kraj, wschodnie obyczaje!
    • SOŚNICOWICE 2018-02-01 19:20:37
     Sośnicowice popierają Bargłówkę
    • Blabla 2018-02-02 19:35:49
     Zgodnie z prawem MOGŁY być wybory, wcale nie musiały. Gdyby radni znali swoje obowiązki, mogli zdążyć z wyborami, ale skupili sie na dyskredytowaniu kandydatki na komisarza i przegapili swój czas. Teraz są rozżaleni. Śmieszne. Od lat nic nie robili, czekając na wskazówki burmistrza. Jego zabrakło, zabrakło tatusia. Sami sobie winni. Grzeją posadki, aż miło, biorąc kasę za nic. Teraz może ktoś zacznie czegoś od nich oczekiwać, rozliczać - więc biadolą.
   • Blek 2018-02-02 20:45:31
    Poszedł odrzucony oczywisty kandydat. Namaszczony przez umierającego burmistrza. Biedny nie dostał stołka i rożalony poskarżył się pustej Marysi.
    • Urzędniczka 2018-02-03 15:06:49
     Znając pana Kaczmara , a znam go bardzo długo, nikomu się nie poszedł poskarżyć. Naprawdę to nie jest człowiek tego typu.
 • też kolega wojewody 2018-02-01 18:26:14
  Jaruś , po tym co tu czytam dochodzę do wniosku, że ty też jesteś za młody na swoje stanowisko... Kompletnie nieodpowiedzialna decyzja, stary kumple Ci to mówi.
  • Morfeusz 2018-02-01 21:57:29
   Dosłownie z ust mi to wyjąłeś. To samo pomyślałem. Wojewoda ( lat 37) jest widać jeszcze za mało doświadczony i polelnia gafę. Może stary Jarek z Warszawy wywali młodego z Katowic. Oby!!
 • Bystry 2018-02-01 18:37:22
  Według nowego kodeksu wyborczego nie mozna startowac jednocześnie do powiatu i na burmistrza. Więc dla niektórych to gra va banque. Wszystko albo nic . Jedno polityczne życie
 • Jajcorz 2018-02-01 18:45:43
  Ale jaja
 • Dojna zmiana 2018-02-01 19:06:06
  Kruczek z siostrą wszystko poukładaną jak należy . Pisowskie układy już i w Sośnicowicach tylko czekać na ulice Kaczyńskiego
  • FX49 2018-02-02 09:53:55
   Pytanie - ten Kruczek to PIS ? Jeśli tak to wszystko jasne - po prostu prze.....ne !
   • Aga 2018-02-02 12:49:58
    Tak Kruczek to jakiegoś czasu należy do klubu PiS. Tylko tak można coś osiągnąć, być kapitanem okrętu czy coś tam ;)
 • Nikoś Dyzma z Sośnicowic 2018-02-01 19:22:47
  Uczcijmy minutą ciszy karierę wielkiej Pani EW
 • Grzegorz Brzęczyszczykiewicz 2018-02-01 19:31:06
  Ranczo Wilkowyje odc. 161 Czerepach odchodzi, Pani W ciśnie sie na stanowisko
 • Xxxxxxxx 2018-02-01 19:31:46
  O co w tym wszystkim chodzi. Po co ta nagonka. Dlaczego wszyscy na stołkach w gminie tak się boją nowego komisarza. Z tego co wiem to komisarz nie może kandydować na burmistrza także p. Ewa nie zabierze nikomu stołka burmistrza. Mieszanie w całą aferę rodziny p. Ewy to zagrywka przed wyborami na burmistrza bo wiadomo, że p. Kruczek chce kandydować. Jak już tak czepiamy się relacji rodzinnych i protegowania rodziny na stanowiska to może warto by zerknąć na relacje rodzinne w urzedzie miasta innych instytucjach. Bardzo łatwo kogoś oceniać zaszczuć
  • X 2018-02-01 19:40:04
   Dokładnie klany rodzinne lub miejsca "dziedziczone"Trzeba to jasno powiedzieć bo tutaj sa oburzeni a sami za uszami mają....chyba że tego się boją
   • Xxxxxxxc 2018-02-01 21:07:17
    Dokładnie na czele Kołodzieje a potem cała reszta. Ręka rękę myje
  • A 2018-02-01 21:12:28
   BRAWO! wszystko i na temat
  • FX49 2018-02-02 10:01:43
   Racja w 100% - jak widać układziki w gminie istnieją i bardzo boją się świeżego spojrzenia na to co istnieje -nawet na ten krótki okres ( ale się namieszało ) !!!
  • Echhh 2018-02-02 19:46:04
   W tej gminie wszyscy się znają, każdy ma tu gdzieś rodzinę. Każdy z kimś pracuje i w zasadzie wszędzie są członkowie rodzin pozatrudniani. Niewielu dostaje tu gdziekolwiek indziej pracę składając CV. Nie oszukujmy się. Tak jest w małych społecznościach. Pełno zawiści, gdy ktoś "z ludu" próbuje coś osiągnąć. Wystawiony jest na kpiny, szyderstwa, plotki. KAZDY mógł zgłosić swoją kandydaturę na komisarza, kilku to zrobilo - reszta kipi ze złości, nienawiści. Żałosne społeczeństwo... Hejt stał się ulubionym sportem zimowym Sośnicowic.
  • Zzz 2018-02-02 20:55:31
   Może i dobrze, że boją się. Chyba już czas na rozbicie tej gminnej skamieliny. Choć komisarz raczej wiele nie zdziała, przydałby się tam powiew świeżości, innego spojrzenia. Komisarz w zasadzie będzie tylko kontynuował zaplanowane działania gminy, zgodnie z zaplanowanym budżetem, więc skąd tyle strachu o brak doświadczenia kandydatki? Wszystko jest już poukładane, zaplanowane przez poprzednika i ona ma tylko kontynuować podjęte decyzje, tematy. Myślę, że ambicja i zdrowy rozsądek pozwoli Pani Ewie podołać zadaniu. Każdy z nas zdobywa doświadczenia, nie rodzi się specjalistą.
 • Asia 2018-02-01 19:51:03
  Za chwilę to i telewizja się pojawi. Najpierw ten nieszczęsny plac zabaw w Rachowicach. Teraz to. Do trzech razy sztuka. To więcej niż pewne.
  • Zzz 2018-02-01 19:54:20
   Pragne dodać że to jest już trzeci przypadek bo drugim było porwanie ogrodzenia bramki i ogrodzenia na boisku Sokół w Łanach Wielkich :D
 • Mieszkanka łan wlk 2018-02-01 19:54:42
  A co z wynagrodzeniem Pani Komisarz? Czyżby na tym samym poziomie co poprzednika? Pewnie tak.
  • Wsiok 2018-02-01 20:21:46
   A jakże by inaczej. Przecież forsują ją dla pieniążków i działań personalnych w urzędzie. Chociaż zwykłego pracownika to by było trudno zwolnić bez ważnego powodu. Ale takiego sekretarza wywalić to już by było coś!
   • Trololo 2018-02-01 20:43:08
    Moim zdaniem chodzi nie tylko o pieniądzem i zdobycie doświadczenia. Jeśli to prawda co pisze w gazecie to ta pani aktualnie nie ma żadnego doświadczenia jeśli chodzi o urząd. Nie zarządza żadna osoba, nie ma doświadczenia w sektorze publicznym, a w listopadzie już radzie miała doświadczenie w kierowaniu urzędem miejskim! Wow jak to dobrze wyglada w CV.do tego jeszcze napisze ze kierowała Hmm 80 osobami botyle mniejwiecej pracuje na gminie i w pobocznych organach? I teraz załóżmy po wyborach w listopadzie ta pani będzie miała takie doświadczenie ze będzie mogła startować już w konkursach na wyższe stanowisko w każdym innym urzędzie. Moim zdaniem ładnie ktoś rozegrał ta partyjkę ;)
  • A 2018-02-01 21:16:04
   To może poprośmy odrazu o listę z wysokością wynagrodzenia każdego urzędnika? Wtedy podyskutujemy kto co i po co.
   • Trololo 2018-02-01 21:31:07
    Są deklaracje majątkowe każdego kierownika, burmistrza, radnego na stronie BIP sosnicowice :) można nawet sprawdzić ile dyrektor przedszkola zarabia
 • Zniesmaczona 2018-02-01 20:46:00
  Śmiechu warte. Czy w gminie nie ma ludzi którzy mają pojęcie o budżetówce? Są na pewno są ale nie mają kolegi wojewody! Wojewodo wstydzilbys się koleżankę bez wiedzy pchać na takie stanowisko! Co w tym kraju się wyprawia to przechodzi ludzkie pojęcie!
  • malik-geolog2o2.pl 2018-02-01 21:38:09
   Byłem w 2011 roku kandydatem PIS na Burmistrza Sośnicowic. Po przegranych wyborach do PIS mnie nie przyjęli. Kandydatem Wojewody na komisarza był Czesław Jakubek, były Burmistrz Sośnicowic. Po mojej interwencji , iż Jakubek to stary PO wiec, poseł Pyzik nie zgodził się poprzeć jego kandydatury na stanowisko Komisarza Odrzucił także kandydaturę zastępcy Burmistrza oraz Andrzeja Stokłosy byłego Radnego ( wyraził zgodę na kandydowanie ) i zaproponował panią Ewę tak by jej doradcą mógł zostać pan Czesław Jakubek, protegowany Pana Wojewody. Zdzisław Malik były kandydat PIS na Burmistrza Sośnicowic. ( mieszkaniec Sośnicowic od 30 lat ).
 • X 2018-02-01 21:22:17
  Dlaczego w komentarzach na fb najwięcej pretensji mają ludzie z rachowic?
  • Aaa 2018-02-01 21:27:13
   Może mają więcej oleju w głowie?
   • Xxxxxxx 2018-02-01 22:11:07
    Z olejem w głowie to nie ma związku. Rachowice = P.Kołodziej który jest głównym prowaderem tego zamieszania
    • Ktos 2018-02-01 22:40:14
     Nawet jak by do gazety napisał sam papierz Franciszek co to zmieni? Fakty są takie ze pani nie ma doświadczenia. Nie rozumie dlaczego robić z tego wojnę polityczna ze co ze jest z tego ugrupowania czy z innego jak by była z PO tez by mi to przeszkadzało ze moje sprawy jaka mieszkańca reprezentuje osoba która się na tym nie zna.
     • Ktoś 2018-02-01 23:38:55
      Ciekawe czy wszyscy kandydaci startujący w wyborach będą mieli doświadczenie w samorządzie...
      • Nie rozumiesz 2018-02-02 01:24:29
       Nie rozumiesz. Co innego jak ktoś startuje i wybierają go ludzie , co innego jak w sytuacji kryzysowej trzeba szybko dać kogoś w zastępstwo , jak w tym przypadku.
     • Mieszkaniec 2018-02-22 17:38:45
      ...... Nie rozumiem tego., dlaczego zarzuca się Pani Ę. Waliczek brak doświadczenia? Jest osobą inteligentna i bardzo szybko się zorientuje co należy, zrobić, żeby zrealizować oczekiwania mieszkańców gminy Sosnicowice! Z ogromnym naciskiem należy Zauważyc,ze Pan Marcin Stronczek objął.... Stanowisko wójta gminy.... Będąc.... Pracownikiem. BHP!! Nie miał zielonego pojęcia o pracy w Urzędzie! Uczył się metodą prób i błędów! Poza tym jeszcze jedno! Taka wzorcowa gmina.! Same sukcesy! Gdzie? Kiedy? Było tak dobrze, że nagle jest tak źle! Gdzie byliście radni - bezradni? Gdzie Przewodnicząca rady gminy? Gdzie komisja rewizyjna? Co robił skarbnik gminy patrząc na to jak trwoni sie pieniadze podatników! nie wspominając już o innych nieprawidłowościach! Można by wyliczać i wyliczać. JEDNO JEST PEWNE, ŻE NALEŻAŁ OBY W TRYBIE PILNYM PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ KOMPLEKSOWA W URZĘDZIE GMINY SOSNICOWICE i nie tylko w urzędzie! CZEKAMY NA DOBRĄ ZMIANĘ I WPUSZCZENIE..... DUŻO ŚWIEŻEGO POWIETRZA DO URZĘDU GMINY!! JUŻ OD DAWNA TEGO.... DOBREJ ZMIANY.... OCZEKUJĘ WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY SOSNICOWICE!! OBY TO SIĘ UDAŁO! A PANU WOJEWÓDZIE JUŻ TERAZ DZIĘKUJEMY!
    • FX49 2018-02-02 10:05:52
     O kurcze coś w tym może być na rzeczy !
     • FX49 2018-02-02 10:08:26
      Mój wpis dotyczył stwierdzenia XXXXX !
    • ktoś 2018-02-06 17:13:14
     Chciałbyś/chciałabyś miecz takie wykształcenie i doświadczenie w pracy samorządowej jak pan Kołodziej! Człowiek z ogromną wiedzą i klasa! Ale tu się akurat nie dziwie! Mama pani A. Kołodziej polonistka, a ojciec E Kołodziej skończył rolnictwo w Krakowie, wiec jak widać on po prostu ma to w genach! Chowajcie się ludzie! Zazdrość ludzka rzecz!
    • do xxxx 2018-02-06 18:12:54
     Co Ty wiesz o życiu! lepiej nigdy więcej nie pisz takich bzdur! Brak Ci klasy, wiedzy i wykształcenia jakie niewątpliwie ma pan Kołodziej! To jedyny normalny kandydat na burmistrza! Może jeszcze Pan Jakubek, bo on tez dobrze wyksztalcony i obyty z samorządem, a reszta kandydatów no cóż lepiej nie pisać. Szkoda czasu. Podziwiam takich ludzi, którzy bez wykształcenia, doświadczenia i wiedzy pchają się na takie stanowiska!
  • Gliwicki urzednik 2018-02-03 16:42:38
   Bo może znają i szanują człowieka? Poza tym komisarz w administracji ma administrować a nie zdobywać doświadczenie i uczyc sie na żywym organizmie. To wbrew zasadom i logice... dlatego ludziom to nieodpowiada!
 • Mieszkaniec 2018-02-01 21:30:38
  Dokładnie ktoś napisał w gminie jest jedna banda same pokrewieństwo raczka rączkę myje jakas większą kontrolę by się tu przydała bo dziwne rzeczy zaczynają się tu dziac
  • Jo 2018-02-01 23:09:43
   Tak jest w każdej małej gminie. To normalne.
 • Historia nas nic nie nauczyla 2018-02-01 21:54:59
  Pani Ewa nie ma doswiadczenia .... Jak nas zycie uczy, historia powtarza sie. Przypominaja mi sie lata 60, 70te. Dobrzy znajomi i odpowiednia "ksiazeczka" otwieraly wszystkie drzwi. Na kazde zajmowane stanowisko trzeba miec odpowiednia wiedze i preferencje (nie dotyczy polityki). Dobrze , ze drogi na rondzie Kaczynskiego przy Urzedzie w Sosnicowicach prowadza w czterech kierunkach. Mam nadzieje, ze zostanie wybrana ta wlasciwa !
 • Poinformowany 2018-02-01 22:00:09
  Pani Ewcia jeszcze niby nie wie czy komisarzem będzie a już za porządki w gminie się zabiera. Już straszy co to nie zrobi. Informuje że nie będzie pani królową a komisarzem wiec nie może pani robić tego co się pani podoba. Niech wiec pani weźmie wsteczny.
  • ? 2018-02-01 22:35:28
   Ciekawe kto Ciebie informował? Plotki, ploteczki.
   • Poinformowany 2018-02-01 23:08:47
    Nikt mnie nie musiał informować. Mieszkam w Sośnicowicach i wiem co się tu dzieje.
    • ? 2018-02-01 23:40:33
     Wszechwiedzący czy co? Też tu mieszkam i jakoś o tym nie wiem.
     • ! 2018-02-01 23:50:45
      To może zacznij się rozglądać wokół , patrzeć i słuchać. Jak będziesz tylko przed tv lub kompem siedział to niczego się nie dowiesz.
    • Ccc 2018-02-02 19:53:55
     Rozmawiałeś z Ewą???? Wiesz co się dzieje z PLOTEK. Tworzonych przez radnych i odrzuconego kandydata, który nie potrafi pogodzić się z przegraną.
 • Małgośka mówią mi 2018-02-01 22:03:10
  Ludzie czego wy chcecie, babka prace dyplomowà o Sośnicowicach napisała wiec zna się na gminie? Zna! Ha ha ale jaja, jak berety
  • Sadza 2018-02-02 19:56:40
   W artykule to jest stwierdzenie, informacja, a nie dowód na znanie się na pracy komisarza
 • Magda Lena 2018-02-01 22:25:33
  A może warto tej dziewczynie dać szanse? Ciekawa jestem czy wszyscy krytykanci nie przyjęliby propozycji gdyby to do nich wojewoda się zwrócił. Zawiść i tyle.
  • Veto 2018-02-01 22:36:33
   Szanse to jej można dać w Szansie na sukces. Zarządzanie gminą to grubsza sprawa , paniusiu.
 • Juhas 2018-02-01 22:26:27
  Panna chyba nie wie na co się porywa.
  • Veto 2018-02-01 22:37:22
   Ona już nie panna. A porywa się z motyką na słońce tylko tego jest nieświadoma niestety.
 • Anonim 2018-02-01 23:16:36
  O co pani Sławańska cieszy się pani że zdobyła tylu klakierów którzy komentują tu tak jakby pani chciała ?? Niech się pani wstydzi ! Kobieta jeszcze nie miała szansy pokazać, co potrafi , a pani już ją skreśliła w oczach mieszkańców. A wy komentujący idioci Jesteście zawistni i tyle !!!!!
  • Ja 2018-02-01 23:32:34
   Czemu niby dziennikarz miałby się wstydzić że ujawnił prawdę ? Ja pani Marii gratuluje artykułu. Wreszcie ktoś napisał co się u nas dzieje.
   • Asia 2018-02-02 20:03:28
    A masz pewność, że artykuł zawiera PRAWDĘ??? Ja mam spore wątpliwości. Artykuł zawiera sprzeczności. Czytajmy ze zrozumieniem. Autorka w pogoni za sensacją i wzrostem sprzedaży brukowca posuwa się do publikacji plotek, półprawd i pomówien, przekręcając sporo faktów. Ludziska żądni sensacji chwycą temat, autorka wątpliwej wody szuka poklasku i chwili chwały. Totalny brak profesjonalizmu...
    • Kaśka 2018-02-03 15:23:33
     Chwila, chwila. Zagalopowałaś się troszkę. Gdzie jest nieprawda i pogoń za sensacja tylko?? Mąż Ewy jest kolega Wojewody, osobiście widziałam ich wspólne zdjęcie klasowe. A co do reszty - przeczytaj taz jeszcze artykuł. Dziennikarka pytała a wojewoda i Ewa na pewne pytania nie odpowiedzieli. Milczenie oznacza , że w pytaniu zawarta jest prawda! Inaczej by zaprzeczyli , to normalne.
    • Mirka 2018-02-03 20:18:30
     Asia , a gdzie są te niby „sprzeczności”??
  • TVN 2018-02-03 10:32:47
   Pani niech pokaże co potrafi jak wygra demokratyczne wybory a nie rodzinne awanse za publiczne pieniądze.
   • Roman 2018-02-03 13:49:50
    A gdyby wygrała wolne wybory to czy nie było by tych samych pomówień i plugajstw. Mnie się wydaje że ludzie hejtujacy to nikt inny jak obecni urzędasy, którzy boją się że teraz przekręty których dopuszczali się tyle lat wyjdą na światło dzienne oraz Ci co im obiecano a teraz mają do ryja. Ludzie co robią uczciwie, przychodzą po 8 godzinach do domu, są na tyle wyrypani że mają w dupie te całe zamieszanie. Weźcie się za robotę, bo za te pierdoly które tu wypisujecie nikt wam nie zapłaci.
    • Kaśka 2018-02-03 15:24:36
     Gdyby wygrała w wyborach to nikt nic by nie mówił.
 • Anonim 2 2018-02-01 23:30:26
  Maria Waliczek od kiedy została radnà jakby ją koń kopnął , tak się zmieniła. Pamietajmy przy kolejnych wyborach o tych ludziach.
  • Rolnik 2018-02-02 10:22:59
   Dokładnie. Myślę, że ten "sprytny plan" może się dla tej całej rodziny odbić czkawką... przy wyborach już w listopadzie! Pamiętajmy o tym!
   • Xxxxxxx 2018-02-02 11:19:52
    I tylko o to w tym wszystkim chodzi. Żeby oczernić niewinnych ludzi a przy okazji wyeliminować przeszkody w wyborach. Jako mieszkance gminy wstyd mi bardzo za ludzi z gminy którzy czyimś kosztem i oczernianiem ratują swoją dupe i stołek
 • Zlecenie 2018-02-01 23:47:52
  Kogo popiera autorka artykułu , na czyje zlecenie to napisała..... kto pani zapłacił pani Sławańska za te bzdury?
  • Mieszkanka nie z tej Gminy 2018-02-02 01:40:15
   Szanowni Mieszkańcy ja wam wszystkim współczuję, nieświadomie niszczycie siebie i swoją gminę. Daliście się wkręcić celowo przez gazetę, która sama sobie jest wielkim hejtem, a pani redaktor niech opisze w gazecie swój życiorys i zobaczy o czym mówię, jak można w prosty sposób skrzywdzić człowieka. U nas w Gminie był podobny przypadek i my jako rada podjęliśmy uchwałę o nieprzeprowadzeniu wcześniejszych wyborów. Analizując to zboku, to dla mnie błąd popełniła pani przewodnicząca rady, ponieważ to ona powinna zwołać sesję nadzwyczajną i ogłosić wygaśnięcie mandatu Burmistrza i po naradzie z radnymi podjąć uchwałę dotyczącą przeprowadzenia wyborów przedterminowych uzupełniających. Na ten moment kolaborowała z 11 radnymi przeczekując jak wystraszona myszka narażając na straty Gminę. Nie wiem czy zdaje sobie sprawę, ile przez ten okres jest niezałatwionych spraw, ponadto nie wiem czy przewodnicząca wie że koszty przedterminowych wyborów pokrywa w większości Gmina z własnych środków. Natomiast widać tutaj jaka zaczyna być brudna kampania wyborcza. Jestem przeciwna upartyjnieniu gmin, ponieważ wtedy są tego typu problemy. Gdyby sekretarz był bezpartyjny to prawdopodobnie były Komisarzem, ale jak to w życiu bywa większość w tej Gminie to na pewno koledzy polityczni lub rodzina, która obawia się lawinowych zwolnień, nie mówiąc o tym w czym może być uwikłana, wtedy dla nich taka niedoświadczona pani może być wybawieniem. Kończąc, jak nieszczęśliwym człowiekiem musi być osoba nakręcająca ten temat w gazecie. Jest takie przysłowie kto sieje wiatr burze będzie zbierał.
   • Obserwator 2 2018-02-02 09:06:14
    Nic dodać, nic ująć.
 • Obserwator 2018-02-02 01:21:48
  Warczycie jak psy za płotem. Ale gdy taki jeden z drugim odważą sie wystawić swą mordę za bramę to skomląc ucieka. To, że ci w urzędzie trzęsą portkami o swoje wygodne, ciepłe i wymoszczone forsą stołki to się nawet nie dziwie. Choć to dopiero burmistrz po wyborach porządek zrobić może nie ona. A burmistrza wybierają chyba mieszkańcy nie wojewoda czy komisarz. Po drugie wojewoda mógł odrazu wstawić kogoś kompletnie obcego i ten dopiero mógł by zrobić czystki. Pozatym warczycie to PIS to PO moje zdanie jest takie, siła jest w spólnocie mieszkańców, a w tej gminie już dawno jej nie ma. Ważne jest jakie masz nazwisko i ile mamony za nim idzie. A to że mieszkanka gminy wogóle odważyła się stanąć na wysokości zadania i spróbować coś konstruktywnego stworzyć to podziwiam. A mieszkańcy moim zdaniem powinni wesprzeć, pomóc. P.s. Jeśli jest w Was choć odrobina uczciwości i honoru (zwracam się przedewszystkim do osób znajdujących się w centrum zarządu gminy) oraz do mieszkańców przestańcie się nakręcać i wchodzić w psyhozę tylko uspokujcie umysły i zostawcie to swojemu własnemu biegowi. A przyjdzie moment i na to by zdecydować przy wyborach kto będzie najlepszym burmistrzem. I oby wtedy wasze postulaty i pragnie ia były pozytywnie rozpatrzone. Pozdrawiam Wszystkich i życze spokojnej nocy i obudzenia się z jaśniejszym i trzeźwiejszym umysłem.
  • Chyba jednak nie 2018-02-02 01:50:56
   Wypowiedź na miarę znawcy tematu. Naprawdę takie kokosy w tej gminie? Myślisz utartymi schematami... Myślę że nie byłoby tematu gdyby wojewoda wystawił osobę kompetentną. O to chodzi i o nic innego. Przecież realnie nikt się nie oburza o polityczne nadanie bo takie jest prawo tylko o jakikolwiek brak doświadczenia w którąkolwiek stronę. Ani zarządzania ani samorządu ani administracji. A argumentacja na poziomie sformułowania ze nikt się burmistrzem nie urodził czy ze CV tam gdzieś leżało i wojewoda wyszedł z propozycja. No ja proszę. W tle nazwiska i przyszłe wybory. A wszystko w oparach absurdu.
  • Obserwator 2 2018-02-02 09:08:09
   Brawo!
 • B. 2018-02-02 01:34:57
  Nepotyzm to normalna rzecz w małych gminach. Jakby wejść do takiego urzędu i zawołać „ciotko” , to z 10 bab wyskoczy. Same rodziny pracują , same klany. Ktoś z zewnątrz praktycznie nie ma szans się dostać. Ale jeśli opisana pani zostanie komisarzem to to będzie potwierdzenie tych gminnych układów., skoro jest tam czyjaś pociotką. Dziwie się tylko wojewodzie że nie chciał na tym stanowisku obsadzić kogoś zupełnie neutralnego, wtedy nie byłoby tych kwasów. A potem w wyborach ludzie by dobie wybrali kogo by tam chcieli . A tak wojewoda wpisał się w gminna tradycje i tylko może sobie narobić przez panią z banku problemów. Bo jeśli pani redaktor faktycznie napisała do pisowskiej góry i prezes raczy na Sośnicowice spojrzeć, no to może być kiepsko .
 • Gerard Kowalski 2018-02-02 06:42:56
  Jak widać obrona oskarżonych w artykule przebiega wg ściśle ustalonego planu.Najpierw atakuje się piszących komentarze,potem trzeba podważyć wiarygodność legalnie wybranej władzy i znowu nic,dalej trzeba kogoś obrzucić błotem to w sumie najprostsze,a jak myślicie co będzie dalej no tak trzeba podważyć wiarygodność dziennikarki.I jeszcze coś "ułagodzić"no dajmy szansę przecież nic się nie stało,będzie dobrze,cóż takiego wielkiego się stało jeżeli przywozi się kogoś w teczce z wielkiego miasta skąd my to znamy?Po takich oskarżeniach nic tylko uciekać w krzaki albo na księżyc...smutno..bajzel na potęgę i to bez jakiegokolwiek wstydu..opamiętajcie się.
  • Gerard Kowalski 2018-02-02 09:26:05
   Ludzie nie dajcie się nabrać.Znamy to z przeszłości kiedy głupoty i rozpasania broniło się wszelkimi metodami i wmawiało,że to jedynie słuszna linia..tylko wtedy nie można było nic zrobić dzisiaj są wolne media powiedzmy a więc..Czytając niektóre wpisy targają mną skrajne emocje.Mistrzem pozostaje Pan od autobusów i ci lejący jad bez ogródek.Jak można bronić warowni która rozpada się cegle po cegle a gdzie fundament?Starczy dobrego dnia.
   • Gerard Kowalski 2018-02-02 09:30:24
    I uwaga za chwilę komitet będzie próbował dochodzić kto i co napisał..żenada..
 • aaa 2018-02-02 07:53:23
  Do wszystkich którzy piszą żeby dać szanse. Załóżmy ze chodzi tu o kierowce autobusu. Jedziemy wszyscy autobusem i nagle kierownica mówi ze nie możne dalej jechać i wychodzi z tego autobusu ale będzie zaraz zastępca który umie jeździć autobusem i pojedzie dalej co prawda nigdy nie był kierowca ale umie jeździć i ma uprawnienia i jest za niego pewny. Po chwili przychodzi jednak dyspozytor i mówi "mam dla was innego kierowce, co prawda nie ma uprawnień i nigdy nie jeździł autobusem ale znam jego rodzinę i jest ok". Po czym wchodzi nowy kierowca i mówi ze nie mamy się czego bać bo przecież autobus ma silnik i kierownice i pełno guzików i sam przecież może jechać i w ogolę nie co się stresować bo przecież pisał 10 lat temu prace o autobusach to przecież wszytko wie, a do tego jego teściowa i brat teściowej jeżdżą na rowerach i wszytko powiedzą jak czegoś nie będzie wiedzieć. I teraz pytanie chcielibyście żeby taka osoba kierowała autobusem z wami w środku?
  • Obserwator 2018-02-02 08:16:05
   Przepraszam ale zgubiłem się już po dwuch zdaniach. Ale już abstrachując od koligacji, które ciągle wszystkich gryzą to powiem tak wykształcenie Pani ma, że pracowała w banku no cóż to też zawód. Kontakt z ludźmi taki sam, a może większy niż burmistrz. A wkońcu w urzędzie siedzą doświadczeni ludzie i przez te parę miesiecy mogą przebiedowac i wesprzeć nowego burmistrza, aż do wyborów.
   • FX49 2018-02-02 10:19:02
    Jasne i bez problemu - ale jak widać układziki się jednak czegoś boją (nawet młodego komisarza ) !
    • Osa z Gliwic 2018-02-02 11:10:47
     Z czysto ludzkiego podejścia. Wyobraźcie sobie... pracujecie w dowolnej firmie, szkole, szpitali, itp, macie doświadczenie, wiek średni lub dojrzały i ... dostajecie szefa młodzika, albo szefową młódkę z nadania. Która się szarogęsi! Jak się czujecie? Czy to naturalne? Tam powinien być przysłany jakiś stary urzędas wojewódzki, który budzi naturalny szacunek!
     • Obserwator 2018-02-02 11:45:06
      Czasem młodzi widzą więcej i mają jasny i otwarty umysł skierowany do ludzi. A starzy urzędasy to trutnie które już swoje się na hapali i potrzebują tylko ciepłej posadki żeby wygodnie i ciepło osadzić swoje 4 litery. A o szarogęsienu to mówią tylko pracownicy którym nagle stała sie krzywda bo szefem -ową okazuje się być moda osoba, której się chce i każe im ruszyć 4 litery i wziasć się do roboty.
      • aaa 2018-02-02 12:08:46
       Nie jestem z urzędu i jestem młody... Jeśli to by były wybory gdzie mogę zadecydować kto manie ma reprezentować kto ma takie poglądy zbliżone do moich możne wywalić nawet każdego pracownika mam to gdzieś. Ale... jeśli to jest osoba która nie ma doświadczenia i chce tylko wkręcić inna rodzinę... i do tego nie została wybrana w wolnych wyborach to już mam coś przeciwko... i jak bym umiał wysiąść z tego autobusu to juz by mnie nie bylo...
       • Obserwator 2018-02-02 12:21:00
        To mój przystanek. Wysiadam. Napisałem to co uważam i na więcej przegadywanek mi się niechce. Pozostawiam to własnemu biegowi. Życze jedynie wszystkim, żeby każdy miał takiego człowieka który ma dojścia. Bo prawde mówiąc w Polsce są tylko dwie formy załatwiania spraw urzędowych czy zdrowotnuch, kontakty albo posmarowanie dłoni mamoną. W innym przypadku czekaj tatka latka jeśli ci zdrowi pozwala albo zasypią cię paragrafami. Pozdrawiam. Wysiadam
      • Xyz 2018-02-02 18:10:01
       Napewno większe pojęcie od tej kandydatki ma obecna sekretarka Gminy!!!!!
       • ha ha ha 2018-02-03 09:13:23
        Zgadzam się. Sekretarka pracuje już tam tyle lat że wiedzę ma wielka. Może zostanie doradca pani Ewy? :)))
 • Mieszkaniec 2018-02-02 10:38:34
  Sporo tu rozmów o kandydaturę p.Kruczka tylko czy to odpowiedni kandydat z tego co pamietam byl karany za sprzedaz telewizi na co nie miał pozwolenia czy to odpowiedni kandydat wstyt by mu było startować wogole
  • W 2018-02-02 10:53:13
   Język polski się kłania p.mieszkaniec
 • Mieszkaniec 2018-02-02 11:01:37
  To wszystko co umiesz wydusic z siebie Panie w
 • Mieszkaniec gminy 2018-02-02 11:22:49
  Cały artykuł jest mocno stronniczy. Radni nie maja nic do gadania kogo na stanowisko wybiera wojewoda! Gdybyście Państwo przyjrzeli się bliżej Urzędowi Gminy oraz wszystkim instytucjom miasta to zobaczyliby Państwo, że to jedna wielka rodzina- całe rodziny pracują w tych placówkach. Może Nowiny Gliwickie tym by się zajęły? Lepiej żeby był teraz komisarz (jakikolwiek) i przeczekamy do kolejnych wyborów samorządowych.
  • Czytelnik 2018-02-02 15:55:02
   Wiesz co to stronniczość w ogóle ? Gdyby dziennikarka nie spytała drugiej strony , to rozumiem. Ale spytała i kandydatkę i jej teściowa i wojewodę i tego całego Kruczka. A że pytani bredzili to już nie wina dziennikarki.
 • No coż 2018-02-02 15:49:47
  Pani Ewa Waluczek jest chyba teraz w szoku. Podejrzewam że nie spodziewała się , jaką burze wywoła . Czekam aż do gminy przyjadą media typu TVN, które PiS nie lubią. To dopiero będzie jazda. To może być też gwóźdź do politycznej trumny Wieczorka.
  • X 2018-02-02 16:07:38
   A niech przyjada,moze też pokażą jakie rodzinne klany pracują w gminie.Bo wychodzi na to że jedni po znajomości mogą pracować a inni nie.I nie Waluczek a Waliczek...
   • No cóż 2018-02-02 16:27:53
    Nie czepiaj się literówki bo to głupie.
 • Obserwator z gliwic 2018-02-02 16:26:27
  Jestem ciekaw co to niby pani Ewunia może pozyskać dla gminy dzięki wsparciu premiera .. i przede wszystkim - dzięki jakiemu wsparciu ?? Panie radny Kruczek , obudź się pan z tego snu co go właśnie śnisz !!! Premier nie ma i nie będzie myśl pojęcia że po tej ziemi stąpa jakaś Ewa Waliczek. Nawet nie wie gdzie te wasze sośnicowice leżą. Po prostu podpisze to co mu wojewoda podesłał i tyle, bo po to ma wojewodę by się takimi sprawami nie zajmować. On teraz ma rzeczy ważniejsze na głowie - studzenie gorącej atmosfery i konfliktu na linii Polska - Izrael. Mówi to panu coś panie radny powiatowy ?? Niechże pan ludziom kitu takiego nie wciska.
 • Urlich 2018-02-02 16:41:53
  Ja uważam ze wyborów nie powinno być bo szkoda na to pieniędzy. Można poczekać do listopada , do wyborów samorządowych w Polsce. Ale tez nie powinno być nowego komisarza , ale rządzić powinien p. Kaczmar , skoro namaścił go Marcin Stronczek . Nie byłoby kłopotu i tej całej afery, która nic dobrego naszej gminie nie przynosi.
  • ??? 2018-02-02 21:13:59
   A cóż do namaszczania miał Stronczek?? Czy stanowisko burmistrza/ komisarza dziedziczy się zgodnie z ostatnią wolą głowy klanu? Ludzie!
   • Nie rozumiesz 2018-02-02 23:44:22
    Nie ale skoro mieszkańcy wybrali Stronczka, dali mu władze a tym samym zaufali to skoro on wybrał na zastępcę Kaczmara to Kaczmar powinien dociągnąć to wszystko do wyborów.
    • Rozumiesz?? 2018-03-02 14:03:19
     ........ Kto wybrał?...... Sam postarał się o to, żeby go wybrali! A jak się to odbywało to radni wiedzą i Ci którzy na niego głosowali też!..... Ze strachu!.... Klakierzy!.....
 • Wojtek 2018-02-02 19:14:39
  Do tych którzy są oburzeni tym artykułem : nikt pani Ewie nie broni startować w wyborach w listopadzie , robić kampanie i przekonywać ludzi do swoich racji. I jak przekona to zostanie burmistrzem - w demokratycznych wyborach a nie po znajomosci!! Ma komisarza powinien zaś zostać wybrany albo zastępca burmistrza, jak już ktoś tu pisał, albo ktoś z zewnątrz, jeśli niektórzy boja się układów.
  • Maniuś 2018-02-02 19:28:38
   Brawo !!!
 • Kasia 2018-02-02 19:33:06
  Ludzie skończcie już. Dajcie spokój dziewczynie. Niech pokaże co potrafi. Czemu tyle złości , zawiści i jadu w was ?? Pozwólcie spróbować , dajcie szanse! Znam Ewę, to fajna normalna kobieta. Nie jest z układu, a to bardzo ważne. Gdyby komisarzem był Kaczmar - nie ujmuje mu wiedzy - to byłby stronniczy. Już tyle lat jest ma stołku wiec ma swoje sympatie. Dobra decyzja wojewody .
  • Marcin 2018-02-02 23:05:23
   Nie jest z układu ?? Kobieto zajmij się garami , zejdź z neta. Jak nie jest z układu skoro jest spokrewniona z radna i radnym, który w dodatku chce kandydować na burmistrza . A mianował ja pisowski wojewoda, kumpel jej męża.
  • 60+ 2018-02-03 08:02:55
   Kasiu chyba musisz przeczytać ten artykuł jeszcze raz i może doszukasz się rodzinnego układu który wystawia gminę na pośmiewisko dla dobra własnych interesów.
 • pilot 2018-02-02 20:15:01
  Mam pytanie komu zależy na tej nagonce. Chyba nie zwykłym obywatelom. Dlaczego ta sprawę opisuje tylko ta gazeta. Kto sponsoruje tą gazetę , i jakie ma powiązania. Myślę że media powinny być stronnicze chyba taka powinna być demokracja.
  • Marcin 2018-02-02 23:07:25
   Na pewno chciałeś napisać że media maja być stronnicze ? Bez sensu ta wypowiedz. Weź czytaj zanim wciśniesz publikuj .
 • Karol 2018-02-02 20:25:01
  Przeanalizujmy te wszystkie komentarze. Wyraźnie tu widać, ze te popierające P. Ewe tworzą się tylko i wylacznie na linii Kruczek-Waliczek. Caly dzien znane nam 2 osoby siedza w artykule i komentuja, ba krytykują wszystko co pisze 99,9 % Gminy, która nie popiera decyzji wojewody. Żal mi Pani Ewy, kto ja w to wciągnął i wystawił na takie pośmiewisko. Życzę jej wytrwałości.
  • Marcin 2018-02-02 23:10:27
   Tez jej nawet współczuje. Ale jest dorosła , wiedziała ze wchodząc w politykę weszła w bagno.
 • Czytelnik 2018-02-02 20:44:21
  Pierwsze zadanie dla komisarza rozgonić towarzystwo bo to chyba oni inspirują tą nagonkę. Zostawić odpowiedzialnych za urząd. Prawdopodobnie te żenujące wpisy to są gesty nieporadzenia w danej sytuacji sobie bez pomocy kumoterstwa . Kiedyś było głośno w tej Gminie medialnie w sprawie, LINO ZJAZDU obserwowaliśmy jak to wyglądało w korytarzu Gminy wstyd jakie wdano pieniądze w tej sprawie obłęd i teraz pytanie czy ktoś pomógł tym obywatelom z tej wioski chyba nikt. Bo jak było powiedziane sprawa trafiła do Sądu. Jak sobie przypominam to na nich też była nagonka. Dziwny podobny scenariusz chyba ta same gazeta
  • Urzędnik 2018-02-02 22:57:52
   Linozjazd jak piszesz czytelniku przeszkadzał jedynie dwóm rodzinom - przyjezdnym którzy chcieli narzucić starym mieszkańcom swoje zasady. I wygrali . z całà wsià, dzieci przestały się bawić na placu bo bały się po prostu. Cała wieś musiała ustąpić , ludzie którzy tam żyją od pokoleń . Czy to twoim zdaniem jest ok?? A że sady wydają czasem dziwne wyroki to wiadomo.
 • Mieszkanka Sośnicowic 2018-02-02 21:07:59
  Konkretny wpis masz rację czytelnik oglądałem ten program i słyszałem wypowiedzi rzecznika starostwa on powiedział są przekroczenia sąd to zablokował na czas procesu tak się wypowiadał rzecznik sądu Doktor Akustyk wypowiedział się że są przekroczenia a mimo to ci ludzie są w sądzie ciekawa Gmina niema co.Tam padło sformułowanie jest pomiar ale jest zle zrobiony przez firmę która ma LICENCJĘ brak słów . I tak Gmina zwlekała z decyzją czy komisarz czy wybory i ta sytuacja jest zle przemyślana i Wojewoda musiał wezwać firmę która tą sytuację NAPRAWI szkoda i żal .
 • Życzliwy prawnik 2018-02-02 22:06:09
  Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Panie przewodniczący Rady jeżeli prokurator zainteresuje się tym tematem to może być Pan w opałach. Gmina jest w kryzysie a taki stan bez zwołania jakiejkolwiek sesji w tym okresie działa na szkodę Gminy. Mam nadzieję że za ten okres nie była wypłacana dieta Radnym
  • Mieszkaniec 2018-02-02 22:13:23
   W tej Gminie jest pani przewodnicząca Pani Bargiel
   • Wojtek 2018-02-03 09:07:40
    Czyli przez nasza rade zostało popełnione przestępstwo?
    • Wyborca 2018-02-03 09:11:07
     Teź mi się wydaje że coś jest nietak. Rada powinna działać jak jest kryzys i zebrać się na naradę a nie milczeć.
  • Mieszku 2018-02-03 10:41:11
   Możesz trochę jaśniej? O jakim niedopełnieniu obowiązku jest mowa?
  • Tomasz 2018-02-03 10:48:58
   Jeżeli faktycznie jesteś prawnikiem to nie chciałbym byś mnie reprezentował w sądzie. Bzdury wypisujesz. Rada wyraźnie przedstawiła wojewodzie kandydaturę zastępcy na komisarza , a brak podjętej uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów przedwczesnych było kolejnym krokiem radnych. Tak się wiec składa, że to wojewoda postąpił wbrew przepisom nie biorąc pod uwagę woli radnych.
   • Adam 2018-02-03 11:30:47
    Ciekawe jak wojewoda się z tego wybroni. Swoje działania oparł o nową ordynację wyborczą, w której nie ma już wyborów uzupełniających. Szkoda też Ewy. Ludzie w swojej niewiedzy są okrutni i może być to dla niej zgubne. Cała ta sytuacja odbije się nam w przyszłości czkawką.
   • Życzliwy Prawnik 2018-02-03 18:02:45
    Ale są jeszcze inne uchwały, niezależne od tej dotyczącej wyborów, które trzeba podejmować w sytuacji kryzysowej, a rada nie pracuje. Szok
  • Zyczliwy 2018-03-05 19:48:28
   ....... Jak mają się zebrać i zacząć działac skoro niema już tego kogoś..... Kto o wszystkim decydował... Już niema im kto podpowiedzieć a oni sami nie wiedzą co i jak..... Biedni się pogubili...
 • Jadwiga 2018-02-02 22:51:18
  Świetny artykuł pani Marysi Sławańskiej. Wreszcie ktoś zajął się nepotyzmem w powiecie gliwickim. Warto by się też przyjrzeć innym gminom. Cieszę się że autorka miała odwagę napisać wprost o co chodzi .
  • Babka 2018-02-03 20:20:54
   Dokładnie !!!
  • X 2018-02-03 22:10:32
   To może zajmie się Pani Marysia również wcześniejszym nepotyzmem w urzędzie w Sośnicowicach skoro tak dobrze jej idzie.
 • pluto 2018-02-02 23:26:50
  Urzędnik co to znaczy przyjezdni gorsi sortem tak to gratuluje. Jak się domyślam to na tej wsi mieszkają rodowici obywatele czyli kto lepszy sort. Dzieci boją się kogo mamy babci bo powinny być tam pod opieką dorosłych . Bo przypominam że do lat ośmiu musi być konkretna opieka tym bardziej że tam jest staw. Myślę że tam jest wiele przyjezdnych a kim oni są
  • Urzędnik 2018-02-02 23:40:38
   Pluto pleciesz głupoty. Wiesz w ogóle o jakim miejscu mówimy? Tam mieszkają w okolicy damo rdzenni mieszkańcy. Chce przez to tylko powiedzieć tyle że nie może mniejszość , która do tego przyszła w dane miejsce jako ostatnia , narzucać zasad większości o zmieniać jej przyzwyczajeń. Poza tym tam się dzieci same nigdy nie bawiły , zawsze były pod Opola mam. Ale tych kilku pieniaczy o matki zaczęły się bać.
   • Big 2018-02-03 09:05:50
    Jak na urzędnika to nieskładny ten twój tekst
 • 50+ 2018-02-03 07:01:14
  Ale wstyd dla Kozłowa może pani radna Walicz... pełniąca swoją posługę nie powinna ubiegać się o kolejne poparcie mieszkańców w następnych wyborach do rady gminy a może powinna zrezygnować dla dobra swoich byłych już wyborców . Oby wioska na tej ich rodzinnej układance nie straciła . Żal mi tej młodej dziewczyny która nie zdawała sobie sprawy w co ją wrabiają bo nie wyobrażam sobie jak będzie zasiadać przy jednym stole z radnymi u których nie będzie miała poparcia i mieszkańców którym należą się wybory bo to nie Korea Północna.
 • Wyborca 2018-02-03 09:09:19
  Nie popieram kandydatury tej kobiety ale mam żal do radnych. Powinni się zebrać w trybie nadzwyczajnym skoro w gminie źle się dzieje. A oni postanowili milczeć, to jest dziwne. Po co ich wybieraliśmy ? W każdym bądź razie napewno nie po to żeby nic nie robili i siedzieli cicho
  • 2 2018-02-03 10:27:15
   Przecież w tekście artykułu jest napisane, że rada wysunęła swojego kandydata jakim był sekretarz. Wtedy nie było by takiego zamieszania i hejtu, zmiana nastąpiła by bezinwazyjnie i bez kosztów. Ale wojewoda miał inny pomysł. Generalnie to teraz ważne jest aby ktokolwiek kto już będzie tym komisarzem - czy jak on się będzie zwał - szybko objął urząd, ponieważ pracy i związanej z tym zaległości, się piętrzą. Gmina traci na tym cały czas (przetargi, umowy, wynagrodzenia dla nauczycieli za półkolonie, zebrania wiejskie itp.).
   • 51 2018-02-03 10:51:33
    To po co jest zastępca już nieżyjącego pana burmistrza. Po co cały ten cyrk , wystawianie władzy na pośmiewisko .Może nasze władze powinno się wymienić przy następnych wyborach i rozbić rodzinne układy i pychę która zawitała do Sośnicowic. Rada powinna się jak najszybciej zebrać i bez emocji znaleźć rozwiązanie tej sytuacji dla dobra naszych mieszkańców !
 • Sosnicowiczanka 2018-02-03 10:37:10
  Dziękujemy za ten artykuł pani redaktor. Mamy nadzieje że podrąży pani temat dalej .
 • MIESZKANKA 2018-02-03 10:52:52
  Urzędnik skłoniłeś mnie do zainteresowania się tą opinią twoją i proszę ta sama pani redaktor z tego brukowca opisywała tych ludzi w reportażu w złym świetle jak i nową panią komisarz przypadek czy CELOWO . jak ktoś napisał w komentarzach cytuję sensacja dla brukowca. Mam nadzieję że ci ludzie znajdą dobrych prawników i zajmą się tymi artykułami i grozbami jakie w ich kierunku były pisane w komentarzach cytuję mają się wyprowadzić do lasu bo rdzeni obywatele tego chcą . Co do tych którzy tam koło stawku mieszkają to nie wszyscy są z Rachowic i tyle. Wiem bo mieszkam już kilkadziesiąt lat niedaleko także przepraszam. Myślę tylko że jak ktoś tak nerwowo komentuje to już z nie jedną rodziną miał na pieńku bo to czuć tą nienawiść do przyjezdnych.
  • Mieszkanka 2018-02-03 11:33:21
   Nowi mieszkańcy w gminie traktowani są jak intruzi.
   • Byku 2018-02-03 20:07:57
    Bredzisz głupoty
 • Mieszkanka 2018-02-03 11:17:02
  Urzędnik nie rozumiem ile było tych pieniaczy stu grozili komu mamo i dzieciom to straszne prawie jak kabaret naprawdę tak było to gdzie jest dzielnicowy prawdo podobnie tam mieszka gdzie władze policyjne gdzie sprawiedliwość to straszna opowieść szkoda że nie mieszkam tam opisała bym to, tylko kto by to czytał . Myślę że trzeba udać się i skonsultować swoje uprzedzenia do przyjezdnych z lekarzem i tyle drogi urzędniku
  • Byku 2018-02-03 20:07:28
   Strasznie nieskładnie piszesz Mieszkanka. A skoro nie mieszkasz tam to co się wypowiadasz ?? Pewnie o sprawie G wiesz
 • OBYWATELKA 2018-02-03 12:31:32
  Mam nadzieje że to nie prawda że w Rachowicach dzieli się ludzi na stałych mieszkańców i przyjezdnych szkoda bo właśnie planujemy kupić tam działkę pod budowę ale jak sprawy tak się mają to niestety porażka szkoda tak piękne okolice. Myślę że nieszczęsny urzędnik nie pisze prawdy i chyba ma problem emocjonalny to bym zrozumiała zastanowię się jaką podejmiemy decyzję ,
  • P 2018-02-03 12:33:07
   Fajne działki są w Kozłowie
  • Mieszkaniec Rachowic 2018-02-03 14:44:21
   Zapraszamy do naszego sołectwa o proszę nie słuchać tych płot. W Rachowicach żyją normalni fajni ludzie. W tamtym konflikcie chodziło jedynie o to że zdecydowana mniejszość (tak się składa że przyjezdni ) chciała dyktować pozostałym , co maja robić. Zawsze można się dogadać ale trzeba chcieć. Natomiast dwie ridziny stanęły na stanowisku że ma być jak oni chcą.
  • Michał 2018-02-03 19:56:19
   Jestem przyjezdny a w Rachowicach czuje się jak bym się tu urodził
 • mieszkanka Rachowic 2018-02-03 12:49:20
  Tak to kto ma rządzić gminą najlepiej obywatel stały z Rachowic czy przyjezdni a kogo wybieramy do władz gminy , sołtysów ,radnych stałych coś tu nie gra jestem zbulwersowana komentarzem urzędnika to kim ja jestem na tej wiosce kosmitą to skandal, w tych czasach tak się wypowiadać. Mam nadzieję że ten komentator o nazwie urzędnik jest osobą nie wierzącą i czas się nawrócić .
 • Promotor kleszczowa 2018-02-03 13:09:13
  Teraz widać co przechodzą te dwie rodziny na tej wiosce to skandal gdzie negocjator gdzie sołtys dlaczego aż sąd porażka. tak na marginesie są wolne działki w Kleszczowie do kupienia. A tak między nami czy pani redaktor z Nowin rozmawiała z tymi rodzinami jak ich opisywała chyba nie, należało czyż nie.
  • 3 2018-02-03 14:31:08
   Przecież redaktorka cytuje wypowiedzi p. Waliczek i p. Kruczka. Czytaj ze zrozumieniem.
   • Rozbawiony 2018-02-03 14:50:50
    Jemu chodzi chyba o to że w innym artykule nie cytowała ale już nie wiem w którym bo tu się mieszają powoli różne problemy i tematy
 • czytelnik 2018-02-03 13:19:12
  Promotor przekonałeś mnie nie można pisać czegoś gdy się nie rozmawia z opisywanymi pani redaktor o tym zapomniała i w tym momencie nie będę poniżać się i czytać tego brukowca.
 • Pilot 2018-02-03 13:50:09
  Dzięki MARCIN że uważnie czytasz komentarze masz racje powinno być napisane niezależne a nie jak jest stronnicze przepraszam wszystkich czytelników za błąd. Jeszcze raz dzięki Marcin
 • Do ludzi NORMALNYCH 2018-02-03 14:04:52
  A gdyby Pani Ewa wygrała wolne wybory to czy nie było by tych samych pomówień i plugajstw. Mnie się wydaje że ludzie hejtujacy to nikt inny jak obecni urzędasy, którzy boją się że teraz przekręty których dopuszczali się tyle lat wyjdą na światło dzienne oraz Ci co im obiecano a teraz mają do ryja. Ludzie co robią uczciwie, przychodzą po 8 godzinach do domu, są na tyle wyrypani że mają w dupie te całe zamieszanie. Weźcie się za robotę, bo za te pierdoly które tu wypisujecie nikt wam nie zapłaci. A jeżeli mielibyśmy czepiać się tego kto, komu, jaka posadę załatwił to zainteresujcie się kto obecnie siedzi na stołkach. Przecież to jedna wielka rodzina, a to siostra, siostrze. Szwagier szwagierce itd itp. Wszyscy mieli obiecane a tu teraz klops, no to trzeba namieszać . Wstydzilibyscie się i tyle. A Ci co mają z hejtu ubaw, to powinni zawinąć rękawy i zrobić coś pożytecznego, np. Pozamiatać na własnym podwórku....
  • Obserwator 3 2018-02-03 14:22:38
   Oczywiście, że były by pomówienia.
  • Normalny 2018-02-03 14:47:52
   A gdzie tu są pomówienia ? Gdzie nieprawda ? Podaj konkretne przykłady. Ok ?
   • Bezstronniczy 2018-02-03 15:14:13
    A to że dostała się niby przez znajomości to nie pomówienia? Masz na to dowód urzedasie? Np chyba że jesteś aż tak płytki i uwierzysz we wszystko co ktoś naskrobie. Uważaj bezmózgu... jestem Prezydentem RP i zniżylem się do tak niskiego poziomu że rozmawiam z taką kanalią urzędową jak Ty. Uwierz w to!
    • Mózg 2018-02-03 16:55:07
     A to jak inaczej się dostała? Pracowała w banku i nagle ma zostać komisarzem - jak to się stało?? I to że jej mąż to kumpel wojewody ( to info pewne) nie miało znaczenia, jasne... naiwnych nie sieją, rodzą się sami....
     • Bezstronniczy 2018-02-03 17:41:02
      A jak np. Bracia Mroczkowie czy inni serialowi aktorzy zostali aktorami? Poszli na casting, przeszli i grają główne role... Wow znajomości? Układy? Może łapówki? Nie głąbie...poprostu spróbowali, udało się i jest.
      • Mózg 2018-02-03 17:55:50
       Ok , tylko że oni poszli na casting. A pani Ewa? Jak wiesz, jak to się stało, po prostu napisz i utnij wszelkie spekulacje !!
      • Normalny 2018-02-03 18:50:01
       Kurde to był jakiś casting w urzędzie wojewódzkim na to stanowisko ? Szkoda że nie wiedziałem.
       • Rozbawiony 2018-02-03 18:53:38
        Ponoć Mroczki tez udział brali , ale wojewoda bał się że nie pogodzą z urzędem pracy w serialu buahaha
       • BEZSTRONNICZY 2018-02-03 19:45:07
        W tym momencie to Ty ośmieszasz się swoją arogancja i totalną niedojrzałością, bo w twojej wypowiedzi nie ma nic śmiesznego prócz tego że zachowujesz się jak szczeniak szukający rozrywki. Zrób to co większość Twoich rówieśników czyli pograj w grę na smartfonie.
        • Rozbawiony 2018-02-03 19:58:11
         Człowieku weź się uspokój. Tabletki zażyj.
    • Ruzum 2018-02-03 17:54:13
     O, widzę Bezstronniczy źe emocjom się dajesz ponieść i zaczynasz obrażać dyskutantów. Podejrzewam że jesteś kimś z rodziny kandydatki. Zapytaj wiec ją proszę dlaczego na owe „insynuacje” nie odpowiedziała redaktorce do artykułu. Z tego co czytam miała okazje się wypowiedzieć. Z tekstu wynika że dziennikarka z nią rozmawiała.
     • BEZSTRONNICZY 2018-02-03 19:02:59
      Ponieść dałem się emocjom, to fakt, ale ze względu na to że ludzie nie mają własnego rozumu. Zawierzą jakieś pseudo redaktoreczce która szuka sensacji. To czemu nie drąży tematu pracowników obecnych naszej wspaniałej gminy hmm? Przecież tam dopiero panuje kolesiarstwo. Aha jak też napisałem. Jestem bezstronniczy a więc nie powiązany, wkurza mnie ta ludzka nienawiść jak komuś się powiedzie, bądź ma szansę zostać kimś jak to jest w tym wypadku. Niedawno były hejty na górników. Jestem jednym z pracownikiem kopalni i dlatego będę potępiał te formy wypowiedzi jakie teraz padają w stronę Pani Ewy i całej jej rodziny. Choć uważam to za całkowicie niedojrzałe by uderzać w rodzine. Na rodziny górników też padały różnego rodzaju słowa nienawiści. Stąd moje oburzenie. Dlatego apeluje do was, bądźcie mądrzejsi i dajcie temu spokój, czas pokaże jak to dalej się potoczy a wasze wypowiedzi i tak nie zmienia ciągu wydarzeń.
      • Mózg 2018-02-03 19:54:32
       No a z tym wyborem pani Ewy jak było??? Napisz wreszcie bo wszyscy chcemy wiedzieć
       • BEZSTRONNICZY 2018-02-03 23:14:06
        Mam nadzieję że twój móżdżek ogarnie teraz to co napiszę.... Jeżeli chce się dowiedzieć w jakiej cenie jest masło w Lidlu to nie pytam się sąsiada tylko jadę do sklepu sprawdzić cenę. Wysil ten swój mózg odrobinę a dojdziesz do tego jak zaspokoić swoją ciekawość. To jest mój ostatni post gdyż nie chce przyczyniać się do popularności tego idiotycznego artykułu nie wspominając już o komentarzach. Dobrej nocy wszystkim.
        • Mózg 2018-02-04 07:50:57
         o Wielki Myślicielu który tu wszystkich obrażasz. Wiem tylko że autorka tego artykułu nie pytała o mleko sąsiada ale właśnie była w Lidlu. Z tekstu wynika jednak że w tym Lidlu nie chcieli jej podać ceny. Skoro już takimi metaforami piszesz o Wielki to pewnie zrozumiesz o co mi chodzi. Ty jednak widać te cenę znasz. Podaj.
  • Rozbawiony 2018-02-03 14:54:10
   Pani Ewa raczej by nie wygrała, wiec jedyna pomoc w koledze męża.
 • Magik 2018-02-03 15:09:33
  Przeczytałem artykuł i czekam na jeszcze ! Pani red. Sławańska zrobiła kawał dobrej roboty. Nepotyzm trzeba piętnować. Popieram!
  • Kaśka 2018-02-03 15:26:14
   Uważam tak samo jak tu. Rzetelny artykuł ukazujący prawdę o chorej sytuacji w naszej gminie . A dziennikarkę krytykują pewnie członkowie wiadomej rudziny.
 • A. W. 2018-02-03 15:36:56
  „Na pytanie, jak to się stało, że wojewoda wybrał ją na komisarza i czy zadziałały, jak mówi się w gminie, jakieś znajomości, Waliczek nie odpowiedziała. Stwierdziła m jedynie, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła.” Koniec cytatu . A teraz moje pytanie: dlaczego pani Ewa na to pytanie nie odpowiedziała? Czyżby to prawda była? Czemu nie broniła się, nie zaprzeczyła, nie powiedziała że to kłamstwo?
 • Mieszkanka Kleszczowa 2018-02-03 17:56:19
  Mieszkańcy Sośnicowic puknijcie się w głowę, krytykujecie wszystkich nie mając pojęcia po co i dlaczego, najważniejsze aby się przyłączyć do dyskusji. Niedawno umarł u nas wspaniały, uczynny człowiek ś.p. Radny Kukowka, który mówił że jak trzeba coś załatwić to najlepiej gadać z Kruczkiem bo on to podomyka. Czy to ma znaczenie kto w jakiej partii działa, ważne jest co to za człowiek i czy jest w stanie coś zrobić dla dobra mieszkańców. Zamiast oczerniać to może lepiej przeanalizować jaki on ma charakter, czy kogoś skrzywdził. Nie znam panią Ewę ani panią Radną z Kozłowa, ale znam Radnego Kruczka, który od paru lat wspomaga nas mieszkańców w różnych działaniach. Niedawno na Mikołaja zakupił paczki dla dzieci, na festynach dokłada się do słodyczy organizując dzieciom zabawy. Weszłam na facebooka i widzę sporo podziękowań od różnych sołectw jak i klubów sportowych. U nas w gminie też mamy Radnego Powiatowego pana Frejno, którego wszędzie widać na zdjęciach - ale co robi - nic, a podobno był w PSL a teraz jest w Pisie (dlatego bo miał zostać zwolniony). Niedawno moje dziecko w szkole dostało opaskę odblaskową na rękę, a na niej pisało inicjator Frejno - nie sponsor tylko inicjator. Pieniądze poszły z publicznej kasy i dlatego zabrakło dla przedszkolaków bo inicjator miał za dużo inicjacji i mojemu dziecku z przedszkola sama kupiłam za 3 zł.Pan panie Kruczek działa od paru lat, a oni zaczynają dopiero osiem miesięcy przed wyborami zaczynając likwidować kontrkandydatów. Pan Frejno jak przyjdzie na festyn to jak Generał, trzeba go dwa razy przedstawić, a dzieciom nie przyniesie ani cukierka, natomiast całą swą rodzinę ma porozkładaną po urzędach. Panie Kruczek niech pan zostawi tę zwiarowaną Gminę i przyjdzie do nas. Popatrzcie sobie po innych radnych, co oni zrobili, czy zechcą przeznaczyć jakąkolwiek kwotę charytatywnie, dlatego jest pan zagrożeniem dla nich. Pomieszał im pan nieźle szyki.
  • Don Pedro 2018-02-03 18:37:28
   Do Mieszkanki Kleszczowa - pozdrawiam panią Sołtys... Kleszczowa. Proszę nie wtrącać się do spraw Sosnicowic. Ponoć pan Kruczek chciał wam za darmo montować kamery? Prawda to? Czy to legalne?
   • Grzegorz 2018-02-03 18:55:23
    To sołtyska pojechała ..... chyba już jej generał na imprezę wiejska nie przyjdzie.
   • DON PEDRO 2018-02-03 20:02:08
    Dla jasności, ja kierują słowa do Mieszkanki Kleszczowa aby tylko pozdrowiła panią sołtys.
    • Grzegorz 2018-02-03 22:09:02
     Tak tak.... jaaaaaasneeee
    • Sołtys 2018-02-06 13:07:03
     Dziękuję
   • Mieszkanka Kleszczowa 2018-02-03 23:23:22
    Panie Andrzeju może Pan dokupić opaski dla przedszkolaków, potrzebne jakieś 80 złoty, a co do sołtysowania to może będę startować
  • Emil z Drewutni 2018-02-04 00:00:55
   Widzę że tu już ludzie po pseudonimach zaczynaja się poznawać. Nowiny dokonaliście niemożliwego , wszystkich zdemaskowaliscie ;)
  • Xyz 2018-02-04 23:05:02
   Nie każdy radny ma swój interes i fundusze na sponsoring, który później odpisze od podatku!
  • hehe 2018-02-07 09:31:24
   A od kiedy pan Kruczek tak działa na tle lokalnej społeczności? Ja się zawsze boje, że. ANDRZEJ F. mi z lodówki wyskoczy;) wszędzie go pełno!
 • Jajcora 2018-02-03 19:29:52
  ......ale jaja
 • Jorguś 2018-02-03 20:03:08
  Burmistrz jest jak kapitan wielkiego statku , znane są mu współrzędne ... taaaaa...... pani Ewo, znane są oani te współrzędne gminy czy po prostu cytat się pani podobał ???
 • Kozak 2018-02-03 20:22:56
  Zwariować można jak się to wszystko czyta ..
 • mieszkanka 2018-02-03 20:41:50
  Do mieszkańca Rachowic dalej idziesz tym kursem poniżenia winni tylko oni nikt więcej bo to mniejszość i trzeba im pokazać gdzie ich miejsce. A my mocna większość mamy zawsze rację tak zrozumiałam twój komentarz szkoda że rozum myśli inaczej a robi się co innego. Zaprosiny są nieszczere i spasuję
 • Adam 2018-02-03 22:29:27
  Wydaje mi się że ilość i jakość komentarzy powinna spowodować zamknięcie wątku. Nic to nie wnosi do sprawy, a tylko rozmydla temat. Wszystkie teorie rodzinno - kosmiczne zostały wyczerpane. Pozostaje nam czekanie na rozwój wypadków. Proponuję zapoznać się z ordynacją wyborczą, statutem rady gminy, przeczytanie artykułu powyżej jeszcze ze 2 razy, porozmawianie z bohaterami akcji i wtedy może jakaś konstruktywna myśl zawita do Waszego małomiasteczkowego umysłu! Pisząc "bohaterami" mam na myśli, i rodziny Kruczek - Waliczek, ale również Waszych radnych. Co do komentarzy podpisanych jako autorzy z spoza gminy, proszę zauważyć jaka przemawia przez nie stronniczość i wiedza w detalach z życia samorządu Sośnicowic! Ludzie! proszę otwórzcie swoje umysły! Zamknijcie oczy i pomyślcie szerzej. Każdy widzi w tej sytuacji tylko swój własny interes - co może ugrać. Dobrej nocy.
 • Podanie o robota 2018-02-03 22:40:15
  3 dni sie zastanawialem. Klamka zapadla. Pisze do wojewody. Chce sie zalapac na jakies CV stanowisko. Szanowny Panoczku w Katowicach przy ulicy Jagiellonskiej 25.(o ile nie zdeekomunizowano). Sklodom podanie, bo chciolbych dostac jakos CV stella. A teraz troszke o mnie. Roz na tydzien chodza do kosciola. Ze swiat katolickich lubie te swieta z jajkami. Tych drugich swiat nie lubia za bardzo bo wszyscy sie cisna do zlobu. Radia Maryja nie sluchom (do 1981 roku sluchol zech Radia Wolna Europa i Glosu tego z Ameryki.Do zodnej partii zech nie nalezol no to jest zech jeszcze dziewicom (dziewicem). Roz mnie chcieli wciagnac na czlonka ale jo juz wtedy wiedziol, ze to nie moralne a teraz by mnie mogli za to ukarac i wsadzic do herestu. Stan cywilny tez posiadom. Moje hobyy to fussball. Moja druzyna to Korona Barglowka a Legii Warszawa to nie lubja. Orientacja polityczno tez mom. Podobalo mi sie te stare sadownictwo. Te skrzinki z monitorami tez mi sie nie za bardzo podobaja. Jechol zech kiedys autem i zachcialo mi sie. Bol zech na koncu Kozlowa przed krzyzowka na strefie. Zatrzymol zech sie na poczatku lasa i czytom teren monitorowany. Malo zech sie nie zesr...... .Moim idolem jest Donald Tramp. Bol zech sie zbadac jak Donald i teraz wiem, ze glowa i cialo sa zdrowe - stworzone do wielkich rzeczy. Dom se rady na kazdym stanowisku. Artykul w Nowinach jest bardzo dobry. Jak ludzie trzymia ze soba to mozna ich szybko poklucic. Kumoterskie miejsca pracy dla famili - to "normalne" na calym swiecie. Moze sie to nie podobo Waszemu szefowi temu we Warszawie ale zrobiol juz duzo no to i z tym sie poradzi. Pozdowcie go odemnie. Wyksztalcony tez zech jest ale fantazyjo jest lepszo niz dyplomy. Wizje tez mom jak moj idol Donald. Pozdrowim Wos.
  • Emil z Drewutni 2018-02-03 23:05:23
   Buahahahahahahaha po takim podaniu masz stanowisko wicewojewody , na bank !
  • Mózg 2018-02-03 23:46:22
   O, to jest idealne podsumowanie tej dyskusji, która już dawno wymknęła się spod kontroli :)))
 • Podanie o robota 2018-02-03 23:10:49
  Emil - dziekuja Ci.
 • Karolina C. 2018-02-04 00:02:45
  Tak czytam i myśle że z samych tych komentarzy można kolejny artykuł napisać
 • Mieszkaniec Sośnicowic 2018-02-04 10:12:46
  Myślę ze Pan Wojewoda te komentarze przeczytał i podejmie jakąś kontrolę tej Gminy. Słowo informatorzy z Gminy mają wiadomości o powiązaniach rodzinnych skandal tak pracowało ZOMO i donosiło na obywateli. Myślę że w Gminie się pracuje dla Państwa i Obywateli. Jak widać stanowiska są ważniejsze jak Obywatele, i tam chyba zapomniano poco tam są i kto ich płaci. Mówi się o powiązaniach rodzinnych ta Gmina jest pięknym przykładem. Pani redaktor proszę też o tym napisać myślę ze to też dla pani i innych była by sensacja. Myślę że Pani komisarz zainteresuje się naszym Miasteczkiem bo wygląd budynków chodników a nawet ryneczku mówi za siebie i błaga o pomoc. Jak widać budynek Gminy ma przebicie i remontowany jest co rok bo tam pracują ludzie a inni to w ich rozumowaniu nie ludzie. Na koniec urzędnicy jak wam nie pasuje Komisarz to podajcie się do dymisji i tyle. Kierowca niema wyboru dostaje zlecenie i jedzie gdzie mu karze pracodawca. Jest takie przysłowie nikt nie jest wiecznie i może trzeba się z porażką pogodzić Panie SEKRETARZU i to było by dobre posunięcie z Pana strony spasować bo poco mi stanowisko za wszelka cenę. To jest niewarte utraty honoru itp... Zapraszamy startować w przyszłych wyborach a teraz zająć się pracą.
 • pomocniczy 2018-02-04 10:31:43
  Wszyscy zapomnieliśmy o jednej rzeczy a mianowicie kto pomoże nowemu komisarzowi przeprowadzić audyt tej gminy bo mówi się że w rodzinie nic nie ginie czy pensje są zgodne z wykształceniem i przyznanym stanowiskiem .i wtedy wyjdzie prawda jaką oczekują obywatele tej gminy . Bo gmina jest dobrem mieszkańców a nie rodzinnego układu. Tak to jest kto kijem wojuje to od kija ginie.
 • W imieniu mieszkańców 2018-02-04 14:18:57
  Dziękuje za ten artykuł pani Marysi i Nowinom. Już traciłam nadzieje że ktoś zainteresuje się nasza gmina i tym co się tu dzieje. Pani redaktor, niech się pani nie przejmuje krytycznymi komentarzami- można się domyślać , kto jest ich autorem.... artykuł świetny i prawdziwy. Wszystko co w nim napisane jako mieszkaniec Sośnicowic potwierdzam .
 • Wanda R. 2018-02-04 14:55:23
  Dopiero przeczytałam artykuł i wszystkie komentarze. I taka myśl mnie naszła : to wszystko jest niepotrzebne. Wystarczyło przecież aby do listopada rządził zastępca burmistrza. Nie jestem z tej gminy , mieszkam w Knurowie , nie znam tych wszystkich tamtejszych układów i układzików. Po prostu tak na chłopski rozum : burmistrz zmarł, władze przejmuje wiceburmistrz. Proste to i logiczne. Nie byłoby niepotrzebnego zamieszania . Tego kwasu można było uniknąć.
  • X 2018-02-04 17:19:22
   W momencie smierci burmistrza uprawnienia traci viceburmistrz
 • Gliwiczanin 2018-02-04 16:16:41
  Pewnie ktoś zajmie się sprawdzi wiadomości pani redaktor mam nadzieję ze to będzie konkurencja a nie kto inny wypadało by bo tylko traci na tym gmina i obywatele tej gminy a gazetka ma sensację , ile za te sensacje się należało .
 • Gliwiczanin 2018-02-04 19:35:54
  Taki brukowiec a potrafi tak zamieszać i nastawić obywateli przeciwko sobie. Mało tego ośmiesza instytucję państwową jakim jest urząd gminy. A jak to jest gdy pobiera się dotację od miasta na funkcjonowanie . A jak Pani komisarz się sprawdzi czy redaktorka przeprosi myślę że nie. Ta śmieszna gazetka przecież współpracowała z byłym burmistrzem i było dobrze i pasowało wtedy wszystko. Myślę ze pojawi się jako pierwsza by współpracować z Panią Komisarz i co wtedy pani redaktor będzie łyso.
  • Yuris 2018-02-05 10:38:18
   Człowieku, czy znane ci są podstawowe, odwieczne zasady? Nigdy nie było tak aby uczeń (czeladnik)rządził mistrzem -rzemieslnikiem. Po znajomości taka osoba bez doświadczenia to może być przyjęta na najniższe stanowisko...i zaczyna od parzenia kawy! Awanse przychodzą z doświadczeniem i zaslugami. Ewentualnie mandat moze otrzymac w wyborach. Takie sa zasady!
 • bezstronny 2018-02-04 20:45:45
  Dla dobra Gminy "Era Kaczmara" już powinna się skończyć, ale uwaga ten facet wie jakie są "trupy w szafie" po tylu latach. Przypomina mi tego Gościa z serialu Wilkowyje w tej roli Artur Braciś. Ten wpis powstał na zlecenie Pana Kaczmara. Pani Marysia - to pisarka zaprzyjaźniona z "Układem Gminnym". Widocznie mają podstawy, żeby się bać. Gmina potrzebuje zmian ,ale czy tą zmianą jest Pani Waliczek ? Dajcie spokój. Nic gorszego nie cżłowiek nadany z polecenia, tym bardziej w relacji z Kruczkiem. Niezaleznie od tegto jak będzie do zobaczenia na zebraniu wiejskim.
  • Mózg 2018-02-04 22:01:47
   Oświeć nas / który wpis powstał na zlecenie Kaczmara ???
 • hanua 2018-02-05 02:41:52
  Ile Marysia ma lat? I drugie pytanie: jakim to cudem Wieczorek zostal Wojewoda?
  • hania 2018-02-20 16:05:08
   Zapewne takim jak pani komisarz Waliczek.
 • Przedsiębiorca tej Gminy 2018-02-05 04:47:19
  My też opiszemy i przekażemy PREMIEROWI te powiązania rodzinne i układy tej Gminy i zakończy się ta zabawa kosztem obywateli tej Gminy. Ktoś kiedyś napisał w komentarzach że o tej Gminie będzie głośno i proszę nie mylił się. Mam pytanie co z zastępcom wcześniejszym tak zwanym oczkiem wiemy o kogo chodzi dlaczego został odwołany, brakło umiejętności a może wiedzy szkoda a tak był chwalony przez Strączka. I co wielki samorządowiec zostawił po sobie skłóconą społeczność i wiele sm...u.
  • Przedsiębiorca 2018-02-05 07:31:39
   Coś mi się widzi,że mi się widzi że ten temat obraca się w kierunku prowokatorów. Panie Kaczmar obawiam się, że tak tego pan sobie nie zaplanował. Z tego może być dla was więcej smrodu.
   • Urzędnik poziom wyzej. 2018-02-05 10:46:15
    Regionalna Izba obrachunkowa z Katowic przeprowadza we wszystkich samorządach wnikliwe okresowe kontrole, w Sośnicowicach też i .... nie było nieprawidłowości. To są fakty a nie gadakanie kur...
    • Urzędnik 2018-02-05 11:02:24
     A czy pan Kaczmar nie procował kiedyś w Regionalnej Izbie Obrachunkowej?
     • Urzędnik poziom wyżej 2018-02-05 11:04:56
      Czyli sam siebie nie będzie kontrolował. Jacie pierd.....ole ale syf.
      • Urzędnik poziom wyzej 2018-02-05 11:23:27
       Nawet pod mój Nick się podszyleś biedny człowieku, plujacy żólcią. Grzeszysz przeciwko jednemu z DziesieciuPrzykazan... "nie mów fałszywego świadectwa... " żal mi cie i pomodlę się za ciebie.
       • Urzędnik poziom wyzej 2018-02-05 11:34:49
        Pomódlmy się wspólnie. Ja dostrzegam różnicę w nick-u, a ty nie? Czy pracujesz na tej Gminie. Gratuluję Gminie
     • Urzędnik poziom wyżej 2018-02-05 11:17:04
      Dlatego też ma świadomość prawną - wie co jest dozwolone prawem, a co nie. Z wybranymi wojtami, burmistrzami, prezydentami, starostami itp. którzy bywają, zaznaczam - bywaja, ludźmi niemającymi wiedzy o hierarchii prawa, strukturach i mechanizmach rządzących w administracji, bywa tak, że obiecują i opawiadaja dyrdymały, dopiero stary urzędnik im mowi, że tak nie wolno. Taki urzędnik to skarb, który podpowiada"kapitanowi" aby nie wpadł na mieliznę. Nie Znam sekretarza osobiście, znam pośrednio z relacji osoby znające go i ci którzy go oczerniaja to zwykle dranie, które powinny się z tego wypowiadać i przeprosic.
      • Urzędnik poziom wyżej 2018-02-05 11:25:03
       No i tak podpowiedział, aby przeczekać cicho, bo wtedy będą przedterminowe wybory, a tu zonk pomylił się Wielki znawca prawa.
       • Urzędnik poziom wyżej 2018-02-05 11:45:11
        Piszę z Gliwic. Apeluję aby nie obrażać p. Ewy, ani sekretarza, ani żadnej osoby - bo to są ludzie i mogą cierpieć! Piętnować należy wadliwe mechanizmy i błędne decyzje. A do mojego klona - zacytuję i na tym zakończę: "Nie dyskutuj z ........! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem." Pozdrawiam i oczekuję na posunięcie Pana Premiera i Pana Prezesa Kaczyńskiego.
 • Kamrat 2018-02-05 09:15:34
  Tak sobie myśle że mogłaby się tu wypowiedzieć pani redaktor i uciąć wszelkie spekulacje - na czyje zlecenie pisała , kto ja kupił itd. Sadze że na niczyje i nikt. Pojawił się problem, wiec Gazeta go opisała , to normalne . Dlaczego jeśli ktoś obnaży jakieś przewalił osądzany jest od razu o to że został kupiony? Poza tym, znając trochę sytuacje w UM i samego pana Kaczmara wątpię by ten komukolwiek coś zlecał. Skończcie z tymi insynuacjami a pani redaktor niech się wypowie.
  • Sierakowiczki 2018-02-05 10:55:10
   Czytam parokrotnie artykuł i tam nie pisze, że pani Waliczek dzięki Kruczkowi czy teściowej dostała się na stanowisko, oboje zostali wybrani przez mieszkańców w wyborach w 2014. Wojewoda głupi nie jest on czeka na rozwój wydarzeń, aby ludzie wyrzucili wszystkie żale, będzie miał podstawę do tego aby zrobić przewrót. Całą Radę powinno się odwołać nasz radny,który chciał być w komisji rewizyjnej aby skontrolować działania Burmistrza to został przegłosowany przez radnych, że go nie chcą, eliminując z wszystkich innych komisji. Jak ktoś mówił innym głosem niż Burmistrz, to trzeba wysyłać kontrolę, ażeby się więcej nie buntował. Kto jest w komisji rewizyjnej Wilczek ze Smolnicy i Glagla z Rachowic. Może Radna z Kozłowa chciała też coś sprawdzić, to trzeba pokazać że jest zła. U nas była tania firma internetowa, którą Burmistrz doprowadził do bankructwa jakimiś opłatami, chłopak nie miał się za co bronić i się poddał. Tak likwiduje się u nas przedsiębiorstwa, które dostarczają do naszego budżetu dodatkowe pieniądze. Kruczka też znam parokrotnie wspomógł nas w paru imrezach, jak go nie będzie to może pan Kołodziej nas wspomoże - wątpliwe. Moja znajoma dostała jakąś tanią czekoladę na jakieś imprezie, a Kruczek dał paczki. Nasz droga Tworogowska od paru lat nie była brana pod uwagę, a kruczek na ostatnim spotkaniu sołeckim powiedział, że zgłosił tę drogę do realizacji i ten temat będzie monitorował, natomiast pan Kołodziej nie był tego pewny czy uda się zrealizować. Nie chcę tutaj nikogo bronić czy obrażać ale mimo wszystko artykuł jest stronniczy, jacyś informatorzy z gminy lub szpiedzy? zaczynamy być wredni dla siebie nawzajem.
   • Sierakowitz 2018-02-05 13:12:44
    Za pączki dałabyś sobie ogolić dupę ;) ?!? Z waszym radnym było zupełnie inaczej - wybierz się na sesję i posłuchaj co on wygaduje i jak się zachowuje. Żenada.
    • Sierakowiczki 2018-02-05 15:40:00
     Ciekawe, którego Radnego to zabolało co sam nie da ale za darmo przyjdzie i zje.
     • Sierakowitz 2018-02-05 18:50:47
      Nie jestem radnym i nie pracuję w urzędzie ani w żadnej instytucji podległej administracji gminnej. Ale bywam czasami na sesji, to sobie posłucham, co "wasz" radny chce załatwić dla blokersów. Moim radnym jest pan Andrzej, które reprezentuje resztę sołectwa. I to godnie reprezentuje! A co do chłopaka od internetu - jak nie potrafił zapłacić podatku od linii przesyłowych to się nie dziw, że musiał zamknąć interes. Pan Kruczek z tego co słyszałem też miał przez to trudności.
      • dobranoc sierakowitz 2018-02-07 09:41:48
       Ponoć grafitti mu ktoś robił na domu, aha i z tego co wiem lepiej powierzać swój sprzęt ELEKTRONICZNY do naprawy FIRMOM Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA!
 • Radek 2018-02-05 13:21:11
  Mam nadzieje że przy Komisarzu skończą się talony na picie i jedzenie dla pracowników itp.Z rączki do rączki za nasze pieniądze...Festyny też mają wiele do życzenia...
  • Sierakowitz 2018-02-05 13:45:54
   Festyny to tragedia była. Może komisarz zmieni w końcu to sponsorowanie delegacji z Niemiec. Nasze dzieci jak pojechały do Linden na wymianę szkolną to spały w namiotach na murawie boiska, a od nich uczniowie u nas nocowali w hotelu z pełnym wyżywieniem!
   • Obozowiczka 2018-02-05 20:41:31
    Jako gimnazjalistka uczestniczyłam w obozie organizowanym tutaj w Polsce, a dokładniej w Sośnicowicach na terenie gimnazjum. Wraz z obozowiczami z Linden spaliśmy w namiotach, a w ostatnią, burzową noc, nocowalismy na pięciogwiazdkowej hali sportowej i wcale nie na łóżkach wodnych,ale sportowych materacach. Jaki jeszcze temat wymyślicie, Drodzy Państwo? Bo mamy już prawie pełną gamę. (Nie) pozdrawiam niedoinformowanych.
  • Radek 2018-02-05 15:25:47
   Talony za jedzenie i picie miałem na myśli festyny i dożynkach
  • do Radek 2018-02-06 18:17:52
   Radzio! Ty na pewno zrobisz lepszy! Czekamy! Tylko najpierw zdobądź maturę, skończ studia, a potem się tu wypowiadaj!
 • rolnik tej gminy 2018-02-05 21:48:49
  Kto jest w tej komisji rewizyjnej G....a to chyba kpina i żart człowiek byłego burmistrza miał go kontrolować porażka czy głupota gdzie kompetencje. Mam nadzieję że kontrole były też w kierunku zakupu gruntów rolnych na wioskach przez urz......w tej gminy za śmieszne pieniądze a teraz są przekształcone na działki budowlane . Rolnik kupić nie mógł a urz....s tej gminy tak i proszę nie zaprzeczać bo wiemy o tym my rolnicy tej gminy. Fama o dobrym samorządowcu chyba się nie obroni. Dlatego WOJEWODA nie przemawiał gdzieś bo by musiał skłamać.
  • Rolnik 2018-02-05 23:53:44
   Pani Komisarz nie będzie miała problemu z audytem, wystarczy przeczytać te komentarze. Kierunek kontroli sam się nakreśla .
   • As 2018-02-06 09:57:19
    Aby ta pani się nauczyła co i jak działa i działało to musi minąć kilka miesięcy. Tam powinien przyjść doświadczony urzędnik np. Z województwa. Ta "mloda" To może audyt zrobić dokładny ale... w kurniku... policzyć kury i koguty! To wszystko kpina, szczególnie z innych burmistrzów! Skoro każdy może...
 • Kabot2018 2018-02-05 23:13:01
  Moja mi powiedziała idz spać,bo ty wiesz a nie mówisz!A jo godom niech Zwycięży NASZ LOKALNY "Patriota".Powodzenia ... niech wygra Lepszy Kamrat
 • Ktoś 2018-02-06 14:05:52
  Stało się Pani Waliczek rozpoczęła swoją kadencję
 • Rolnicy 2018-02-06 14:13:59
  Rolnicy wiedzą kto nie miał problemu i kupił np. W Rachowicach grunty w kierunku Groty oraz w innych miejscach po któryś przetargach cichych tak powiedzmy np... pani M . S...a kilka działek i pan L .K.......j i wielu innych zaznaczmy rolnych za trzydzieści tysięcy a teraz są przekształcone i warte ponad sto tysięcy i to nie jest nepotyzm szkoda . Jak rozumiemy my rolnicy to nie było kontrolowane ale będzie bo wybory się zbliżają a chcemy mieć to wyjaśnione...Żeby było jasne te patologie są na innych wioskach
  • rolnicy 2018-02-06 15:20:11
   A to nie z Rachowic ma być przyszły Burmistrz? Będzie ciężko
  • ciekawe 2018-02-06 17:54:23
   Drogi mieszkańcu p. L.K nie kupił żadnej działki kolo groty, jesteś bardzo źle poinformowany/a zobacz sobie jego oświadczenie majątkowe, w którym informacje tego typu muszą być zawarte! Przed 40 laty jego ojciec kupił działki w Sosnicowicach i Sierakowicach, ale on w porównaniu do Ciebie był wykształconym człowiekiem i ciężka praca sporo osiągnął! Nie znam drugiej takiej rodziny w gm. Sosnicowice, która z pokolenia na pokolenie jest tak wykształcona! Ale to kosztuje trochę wysiłku... Zrób coś ze swoim wykształceniem, a potem aspiruj na takie stanowisko!
   • Rolnicy 2018-02-07 07:40:07
    Nie chcę oczerniać, ale czy nie da się będąc urzędnikiem załatwiać dla swojej rodziny dodatkowe profity ? Bo my wiemy kto ma te działki - jakimś dziwnym trafem Ko..........je.
    • do "prawdziwego" rolnika 2018-02-07 09:14:19
     Głupoty piszesz działki kolo groty dokładnie przed uwaga paroma dekadami (inf. dla Ciebie dekada= 10 lat) kupił ktoś z rodziny p. G. A parę lat temu stanął na jednej z nich pokaźny i piękny dom jego syna i synowej. Co rolniku tez chciałbyś mieć taki dom? Zazdrościsz? Ale najpierw trzeba mieć jakieś wykształcenie, żeby do takiej inwestycji dojść. Proszę przestań mieszać w to p. L.K, bo on nie ma żadnej działki kolo groty! Zobacz sobie "rolniku" jego oświadczenie majątkowe, w którym informacje tego typu muszą być zamieszczane! Niebywale do czego może doprowadzić zazdrość ludzka, a to tylko dlatego, że komuś się w życiu nie chciało bardziej wysilić.
    • XYZ 2018-02-07 09:35:45
     Jesteś pewien? Co widziałeś wyciągi z Ksiąg Wieczystych???? Co niektórzy tutaj "WSZECHWIEDZĄCY" powinni się wstydzić, ktoś gdzieś coś usłyszał, drugi coś dodał, trzeci trochę ulepszył wersję, a czwarty puszcza w obieg jako pewnik! WSTYD, ilu z Was w najbliższą niedzielę poleci do komunii? Obłudni KATOLICY!k
  • XYZ 2018-02-06 18:57:04
   Chyba nie powinno się zabierać glosu, a tym bardziej oczerniać pana L.K. jeśli ma się w swojej rodzinie kogoś pracującego w U.G.!
  • do rolnik 2018-02-07 09:35:47
   Składnia tych zdań mówi sama za siebie! Nie lepiej się podpisać z imienia i nazwiska? Nie zrozumiałym jest tylko dlaczego nagle "informatyk" chce być "rolnikiem"... Oj Panie Joziu...
 • mieszkanka 2018-02-06 14:44:52
  Pani Komisarz nie jest od audytu ale ma prawo to zlecić niezależnej komisji ale spoza województwa np... powołać biegłych referentów z Suwałk niech to wyjaśniają a jak coś znajdą . To jest podstawa i ma obowiązek zawiadomić odpowiedni organ państwowy i tyle. Teraz nawet wróg pani komisarz stanie się przyjacielem . Pani komisarz jest takie przysłowie Panie Boże chroń mnie od przyjaciół bo z własnymi wrogami rade sobie dam.
  • rolnik 2018-02-06 15:36:00
   Panie Ko.....j na spotkaniu sołeckim trzeba zabrać głos w tej sprawie. Czekamy
   • Mieszkaniec 2018-02-06 16:08:46
    Coś mi się zdaje, że Wojewoda wiedział co robi. Pani Komisarz liczymy, że pani zrobi porządek w naszej Gminie. A teraz już wiemy dlaczego tak wszyscy się Panią bali.
    • xoxoxo 2018-02-06 17:26:39
     buehehehe. gwiazda betlejemska w urzedzie
   • do rolnik 2018-02-06 17:57:45
    Skąd takie pomówienia? Skończ jakąś szkole, a potem się tu wypowiadaj! Wyczuwam słomę z butów na km!
   • do Rolnik 2018-02-06 18:22:41
    Ty zabierzesz głos na następnej radzie! Ale najpierw trzeba mieć jakąś wiedzę, której jak widać Tobie brak! Ale czekamy pokaż na co Cie stać!
   • xyz 2018-02-06 18:30:58
    Zaczęła się teraz nagonka na drugiego kandydata do fotela burmistrza. Wcześniej rodzina Waliczek - Kruczek była oczerniana, teraz pan Kołodziej. No pięknie to świadczy o naszym społeczeństwie. Czyli te wszystkie tezy o samo rządzeniu polaków to prawda. Sami siebie wykończą. Nie potrzeba zewnętrznego agresora :)
   • do Rolnika 2018-02-07 09:17:43
    Panie Kru... Od kiedy pan jest rolnikiem? Do rolnika Panu daleko! Czyżby kolejny "nowy biznes"?
    • rolnik 2018-02-07 09:43:03
     hahahahaha - dobre. Tu ci mogę obiecać, że jestem rolnikiem i wiem więcej.
     • do "informatyka", który chce być rolnikiem 2018-02-07 10:30:19
      Nie Pan wie tyle ile Panu ślina na język przyniesie. Sek w tym, że najpierw trzeba mieć wiedzę, a potem można zabierać głos w istocie spraw...
    • Trololo 2018-02-07 09:58:13
     Pan Kru... więcej działek przekopał niż nie jeden rolnik jak kable w nocy przez las i dzialki ludzi ciagnol hahaha
     • DOBRA RADA 2018-02-07 10:14:56
      Słuchajcie ludzie jest prawdziwa nowina lepiej powierzać swój sprzęt elektroniczny FIRMOM Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA! Taka dobra moja rada dla Was moi mili mieszkańcy!
      • do "rolnika z tejże ziemi" 2018-02-07 10:21:49
       Składnia tych zdań mówi sama za siebie! Nie lepiej się podpisać z imienia i nazwiska? Zdumiewające jest tylko dlaczegóż to nagle "INFORMATYK" CHCE BYĆ "ROLNIKIEM"? ponoć człowiek uczy się przez całe życie... miejmy nadzieję, iż w przypadku Pana Jozia tez tak jest ;)
       • żal 2018-02-07 10:45:27
        Po przeczytaniu całego artykułu stwierdzam jak żal mi Ewki... No ale cóż RODZINY się nie wybiera. Mam nadzieje, ze ma mocna psychikę . jakoś przez to przejdzie!
  • PiS 2018-02-23 14:57:46
   Posprawdzac te wszystkie informacje! A TO dopiero... Wierzchołek... Góry...! Mieszkancy-wyborcy powinni domagać się przeprowadzenia natychmiastowej KONTROLI.! W Urzedzie Gminy! Tak tu było...i jest,! Tak dalej być NIE Może!!
 • And 2018-02-07 18:16:00
  Mieszkam w tej gminie i patrząc na urzędasów oraz radnych mogę powiedzieć jedno: głupota, bezmyślność i wiara w samozajebi...stość. Dodatkowo brak szacunku dla mieszkańców. Jeżeli ta osoba miała by coś zmienić na lepsze to jestem za - ale nie wydaje mi się.
 • Mieszkanka 2018-02-07 22:37:52
  Czy ktoś się odniesie do sprostowania które pojawiło się w dzisiejszym wydaniu Nowin Gliwickich?
  • Pytam 2018-02-08 00:23:52
   A pojawiło się jakieś ?
   • Mały Miś 2018-02-10 09:01:02
    Pojawił się jakiś urzędniczy bełkot rzeczniczki wojewody. Raczej wyjaśnia a nie prostuje . Ale co wyjaśnia to nie wyjaśnia. Tekst jest bardzo niestrawny.
    • do Małego Misia 2018-02-11 14:30:06
     Jakieś wojewoda - taka rzeczniczka;/
  • XYZ 2018-02-08 15:12:33
   Po przeczytaniu wczorajszego artykułu przychodzi mi do głowy jedna refleksja: terminy, terminami, ale prawda jest taka, ze Burmistrz zmarł 25.12.2017r, a 02.01.2018 już chodziły plotki, że będzie Komisarz, a 05.01.2018 już znaliśmy imię i nazwisko!!! I zaznaczam, że nie mam nic wspólnego z U.M.!!! A więc wyciągajcie wnioski
 • Do czytelników 2018-02-09 18:12:35
  Składnia, sposób argumentacji, specyficzne błędy, wielokropki, swoisty styl pisania, opisane sytuacje i osoby – coś mi się wydaje że „rolnik tej gminy/rolnik/rolnicy”, „przedsiębiorca tej gminy/przedsiębiorca”, „sierakowiczki”, „mieszkanka klesczowa” i „x/xxxxx/xxxxxxc” jest jedną i tą samą osobom ;)
  • zgadza się 2018-02-09 20:28:02
   Tak to jeden i ten sam Pan. Pan J.... K...... Pytanie tylko po co występuje pod tyloma "nickami"?!?!?!
   • Olgierd 2018-02-10 09:02:25
    Człowiek musiałby być chyba bezrobotny i mieć mega dużo czasu aby napisać te wszystkie komentarze :))))
   • No no no 2018-02-10 17:50:03
    Albo jego siostra :)
 • Nie ważne 2018-02-09 20:05:55
  Czytając wasze komentarze wnioskuję iż macie po prostu totalny ból dupy bo to was nie wybrali na tego komisarza... Chciałbym dodać iż zapewne boicie się o to że wasze złe działania wyjdą na jaw hmm Nie wiem jakim prawem obrażacie panią Ewe Waliczek skoro zapewne połowa osób wypowiadających się tutaj jej nawet nie zna, wasze zachowanie jest po prostu żenujące... A wyśmiewanie do tego innych osób takich jak pan Kruczek to jest nie do pojęcia jakimi wy jesteście serio chorymi psychicznie osobami A na koniec dodam że po poziomie pisania waszych beznadziejnych żartów polecam wam założyć Bloga lub kanał na Youtube i nazwać go "Beznadziejne suchary idiotów z Sośnicowic", nic tylko gratulować genialnych umysłów na poziomie przedszkolaków...
  • Kargul i Pawlak 2018-02-09 20:21:54
   Odezwał się obrońca ucisnionych.
  • No no no 2018-02-10 17:51:29
   Nie ma to jak wyciągnąć Jokera z tylnej kieszeni i wprowadzić go tylnymi drzwiami po znajomości.
   • otóż to! 2018-02-10 18:10:29
    Tak to się teraz robi!
    • No no no 2018-02-10 19:01:17
     Niestety, ale taką mamy rzeczywistość. Nie na darmo Piłsudski powiedział że "do polityki pchają się miernoty i nieudacznicy życiowi".
 • Bolesław Chrobry 2018-02-11 00:51:02
  Wyborcza też się tematem zainteresowała. Właśnie przeczytałem artykuł .
  • bardzo dobrze 2018-02-11 14:26:33
   Jak się tu nie zainteresować, skoro za plecami mieszkańców takie rzeczy się wyprawia! Toż to przechodzi ludzkie pojęcie!
   • No no no 2018-02-14 08:23:04
    Prawdopodobnie jakaś telewizja się kręciła przed urzędem. ktoś coś wie? Jaka TV? Jaki program?
    • Ina 2018-02-17 16:54:50
     Była TVT.Co to da jeżeli ta rodzina dalej obstaje przy swoim .Obejrzyjcie na TVt Raport z15 lutego.Ciekawy!!
     • tak 2018-02-19 13:57:16
      To są chorzy ludzie, tyle w temacie...
    • CNN z USA 2018-02-19 13:59:07
     Obejrzyj dzisiejsze trudne sprawy i dlaczego ja, oni też się tematem zainteresowali, jest się z czego pośmiać, a w zasadzie i płakać...
 • podanie o .. 2018-02-17 21:31:56
  Siedza se codziennie na lawce przed Urzendem. Raz byla tam TVP, a drugim razem CNN, zrobili rozeznanie terenu. Planuja nakrecenie serialu M jak Miasteczko(byl propanowany drugi tytul "rzondze na rondzie" ale nie przeszol). Mo byc ogloszony konkurs na tytul serialu ale ktos zapomni go zoorganizowac.Chca nakrecic na poczatek 308 odcinkow (w tym 3 tylko dla doroslych). Mo to byc historia z zycia wzieto. Trocha niewolnicy Isaury, trocha Jagny z Chlopow. Troche z Bolka i .. i jak rozpetalem.Troche bonanzy troche wojny domowej. Odcinki maja byc krecone w niedziele i swieta, nazwy ulic zostana zmienione.Potrzeba bydzie duzo statystow. W pierwszej kolejnosci zostana przyjete osoby pracujace w handlu jak nie bedzie roboczych niedziel. Mo byc nakrecono specjalno wersja dla gluchoniemych. Streszczenie kazdego odcinka mo byc dzien pozniej w radiu. Wkrotce bydzie wiecej na plakatach w calej gminie.
  • podanie o dzienkuja Ci 2018-02-23 23:35:37
   Ale żeśmy się uśmiali, ciekawe czy pani Ewa juz czytola dobre hehehehe
 • Uwaga 2018-02-18 13:41:26
  Do wszystkich,którzy korzystają z internetu dostarczonego prze Kruczka. Jako dostawca ma możliwość przeglądania waszej aktywności w sieci. Może sprawdzać jakie strony odwiedzacie, gdzie znajduje się komputer z którego i do kogo piszecie. W przyszłości może, to być wykorzystane przeciwko wam. Wiem co piszę.
  • Ina 2018-02-18 16:24:22
   Czyli inwigilacja jak za komuny.
 • strach 2018-02-18 22:23:14
  Do uwagi zawsze ślad zostaje niewolno oczerniać i pisać tylko by pisać bez względu o kim podstawowa zasada piszemy prawdę. Ktoś zaznaczył że niektórzy podpisują się pod wieloma komentarzami od początku wszyscy to robią i nie potrzeba nauczyciela by składnie czy błędy wytykać tak się operuje w internecie .
 • Pol...... 2018-02-18 22:50:09
  Niestety internet jest dla ludzi którzy wiedzą jak z niego się korzysta nie raz celowo prowokuje się a nawet celowo popełnia się błędy by przeciwnika sprowokować.A za błędy trzeba nie raz zapłacić i wtedy jest żal smutne ale realne,
  • LUDZIE CO SIĘ Z NAMI DZIEJE 2018-02-19 02:02:14
   Trudne Sprawy, Dlaczego Ja? Zapraszamy do Sośnicowic, tu "aktorów" pod dostatkiem. Zapraszamy reżysera, scenarzystów, kamerzystów, operatorów filmowych, wizjonerów. W zasadzie scenariusz już jest... Kto chętny? Nigdy bym nie pomyślał/ła, że żyję w UWAGA PAŃSTWIE PRAWA W XXI WIEKU! MASAKRA! GDZIE JAKIEKOLWIEK ZASADY? COKOLWIEK? JA SIĘ PYTAM? CZY TO NORMALNE, ŻE SIĘ COŚ TAKIEGO WYPRAWIA? W IMIĘ CZEGO JA SIĘ PYTAM? DEMOKRACJI? CO SIĘ Z NAMI DZIEJE? ŻĄDZA WŁADZY I PIENIĄDZA WZIĘŁA GÓRĘ, OKAZUJE SIĘ, ŻE ŻYJĄC W PAŃSTWIE PRAWA MOŻNA PRZYMKNĄĆ OKO NA WIELE SPRAW I ROBIĆ CO SIĘ KOMU PODOBA! TYLKO W IMIĘ CZEGO JA SIĘ PYTAM? NIECH MI KTOŚ WYTŁUMACZY, CZY CHCIAŁBY OBJĄĆ TAKĄ FUNKCJĘ PO CZYMŚ TAKIM? PO CO SIĘ W OGÓLE PCHAĆ DO CZEGOŚ TAKIEGO? CO SIĘ CHCE KOMUŚ UDOWODNIĆ? PRAWDA JEST TAKA, ŻE TĄ FUNKCJĘ MIAŁ OBJĄĆ CZŁOWIEK MAJĄCY JAKIEKOLWIEK POJĘCIE CO DO CZEGO GDZIE I JAK, CZY JEST CZAS NA PRZYUCZANIE? TO CHYBA NIE JEST DOBRY MOMENT? DLACZEGO TAK SIĘ W OGÓLE STAŁO? JA TEŻ CHCE SIĘ PRZEBRANŻOWIĆ Z OBSŁUGI PRAWNEJ NA LEKTORA JĘZYKA KOREAŃSKIEGO! LUDZIE NA BOGA!
   • masz rację 2018-02-19 14:09:37
    Czasami aż trudno uwierzyć, że żyjemy w państwie prawa jak się patrzy na poczynania "ludzi na stanowiskach". Miały być wybory, ale nie było, wielka szkoda! Resztę pozostawmy bez komentarza! Każdy widzi jak jest! Pani Jadzia ze spożywczaka ma średnie, tez chciała na komisarza, ale jej nie wybrali. To samo pan Tomasz z wyższym i sporym doświadczeniem w samorządzie, a on tez wysłał swoje CV...ale bidula nie wybrali, bo jak wszyscy wiemy zaważyło co innego, bo niestety w tym wszystkim uczciwość życiowa zeszła na drugi plan, przykre, ale prawdziwe! Pracownicy banku Ewie W życzę szczerze powodzenia i żal mi tej dziewczynki! Biedna chyba sama sobie jeszcze nie zdała sprawy w co wdepnela!
    • Joanna 2018-02-19 19:28:57
     Jest nowy artykuł w Dzienniku Zachodnim.
   • wszystko hula 2018-02-19 21:05:56
    DEMOKRACJI? CO SIĘ Z NAMI DZIEJE? ŻĄDZA WŁADZY I PIENIĄDZA WZIĘŁA GÓRĘ, OKAZUJE SIĘ, ŻE ŻYJĄC W PAŃSTWIE PRAWA MOŻNA PRZYMKNĄĆ OKO NA WIELE SPRAW I ROBIĆ CO SIĘ KOMU PODOBA! TYLKO W IMIĘ CZEGO JA SIĘ PYTAM? Nie mam pojecia do kogo skierowane sa te slowa? Prosze to moze sprezyzowac. GDZIE JAKIEKOLWIEK ZASADY? COKOLWIEK? Czy to pytane dotyczy wszystkich, czy talko wyborcow ? DLACZEGO TAK SIĘ W OGÓLE STAŁO? Dlaczego tak sie w ogole stalo ? Ktos kiedys powiedzial: jak chcesz poznac czlowieka , to daj mu WLADZE.
    • rozum to narzedzie 2018-02-20 16:09:46
     Ludzie musimy jakoś wytrzymac do listopada, potem nasza pani komisarz zapewne wróci do okienka w banku, no chyba, że zostanie prezydentem!
     • mnie to śmieszy 2018-02-20 17:14:51
      Nie wiem jak Was, ale mnie od pewnego czasu sytuacja w Sośnicowicach śmieszy;-) a tak na serio żałosna jest ta nasza wiejsko-miejska rzeczywistość...
      • ludzie je nowino 2018-02-21 14:31:15
       Putin z samej Rosji przyleciol, żeby zobaczyć co się w naszym miasteczku wyrabia. Jego helikopter wylondowol przed chwila na samiutkim rondzie, je też tam CNN z USA i Sławomir z zespołem! Chwila sławy pani Ewy;)
 • Prawo i Sprawiedliwość w Gminie Sosnicowice! A nepotyzmowi i korupcji mówimy Koniec! 2018-02-23 17:46:02
  Mieszkańcy Gminy Sosnicowice wyrażajmy swoje niezadowolenie jeśli takie mamy? A Nie bójmy się pisać o tym, o czym mówi się od dawna po cichu i po kątach! Nie bójmy się.,ze ktos za wyrażenie swojej, często bardzo trafnej opini nas ukarze! Pani Redaktor bardzo bardzo dziekujemy za ten artykuł! A odpowiednie organa administracji panstwowej wzywam do dalszych działań! Dziękujemy również Panu Wojewodzie i prosimy.... O jeszcze.!
 • Byc albo nie byc 2018-02-24 23:50:27
  "Pani Ewa doświadczenia wprawdzie nie ma, co sama przyznała....." cytat z pow. Artykulu. Tymczasem Pan Wojewoda w wywiadzie dle Gliwic 24 z 22.02. twierdzi "ze Pani Ewa ma doswiadczenie". Komu tutaj wierzyc ? Chyba dopiero teraz poznalem slowa ktore jako dzieci powtarzalismy (bezmyslnie):" to co wolno Wojewodzie to nie wolno tobie smrodzie". Pierona kaj my to sa !!! Polityki nie ruszej bo cie zawrza, histori nie ruszej bo cie zawrza, nie godej za duzo bo nie wiesz z kim godosz. Piwa nie wypi bo sie faroz dowie, w doma nie rycz bo mielizja przyjedzie, krziwo nie chodz bo sasiad pomysli ze cie chlop zbiol. Pierona ida spac. Dobry nocy .
 • No no no 2018-02-25 21:09:21
  http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/nowe-nazwy-ulic-dlaczego-wlasnie-takie-wybory-komisarz-wojewoda-slaski-w-studiu-24gliwice/ Proszę oglądać od 8:30. Pani pełniąca obowiązki burmistrza już zdążyła wymienić kancelarię prawną, która dotychczas obsługiwała prawnie urząd gminy, na swoją. Czekamy na następne posunięcia - zwłaszcza kadrowe. A tak się zastrzegała w wywiadach,że nie będzie rewolucji. Nastąpiła dobra zmiana.
  • No no no... 2018-02-25 23:08:37
   Wreszcie zaczyna się tu coś dziać! Zawsze wierzylismy w to, że i do Sosnicowic dotrze DOBRA ZMIANA !! Jest nadzieja, że Pani Komisarz zrobi kawał Dobrej Roboty! Życzymy Pani Komisarz wytrwałości! Niech się Pani komisarz trzyma i nie przejmuje złośliwym uwagami, bo mieszkańcy są innego zdania..... Niż radni-bezradni! I wierzą w Pani kompetencje!.... Powodzenia! Jesteśmy z Panią!
   • cdn.. 2018-02-26 09:43:14
    Jakie kompetencje?
    • Ciąg dalszy musi nastąpić 2018-02-26 15:03:43
     Ktoś pyta? Jakie kompetencje? Napewno odpowiednie kompetencje i co bardzo ważne? Mieć dobre intencje! Myślę, że tego w tym przypadku nie brakuje. Proszę uzbroić się... W cierpliwość! I poczekajmy na efekty.. Dobrej Zmiany!
     • Oj naiwni, naiwni, naiwni 2018-02-26 17:26:42
      Jak człowiek (choć najbystrzejszy), nie mający żadnego doświadczenia coś może zrobić konstruktywnego?! Czy nie macie żadnego doświadczenia życiowego czy jak? Pani Ewa może być osobą wybitną, ale zanim pojmie co i jak, to trzeba się usunąć ze stanowiska. Nigdy się tak nie postępowało! Najpierw trzeba się zawodu nauczyć aby, mieć jakiekolwiek pojęcie! Poza tym biblijna zasada mówi, że na kłamstwie niczego dobrego się nie zbuduje!
      • mieszkaniec 2018-02-27 12:29:12
       A co powiesz o zastygłych w urzędach urzędnikach, którzy udawają doświadczonych samorządowców biorąc na lewo i prawo, robiąc nas mieszkańców w balona, traktując jak nieuków. Mam nadzieję, iż pani Burmistrz pokarze ten chory samorząd, który trzeba obudzić z letargu.
       • wit 2018-02-28 07:30:37
        Najpierw naucz się ortografii. Słownik ortograficzny przekracza twoje możliwości a za politykę się bierzesz?
        • mieszkaniec 2018-02-28 14:30:40
         Ciekawe, którego urzednika z gminy zabolało
        • mieszkaniec 2018-03-01 07:20:01
         Pokarze dotyczy kary.To ty się naucz ortografii.
       • Brawo, 2018-02-28 10:49:51
        Brawo mieszkaniec!...... Piszesz tak jak jest! Urząd dla kolesiów!.... Gdzie Prawo i Sprawiedliwość?.... Wchodząc do Urzędu.... Czuję się.... Prywatny folwark!.... Ale jaki Burmistrz!.... Taki... Urząd!
        • Zainteresowani... 2018-02-28 14:52:46
         ..... Czy nie należy dowiedzieć się, jak gospodaruje się gminnym majątkiem? Co? Gdzie? Komu? Za ile?....... Może Pani Burmistrz.... Chociaż przyjży się temu......
     • mam chory umysł 2018-02-26 20:11:19
      Pierwszy raz się spotykam żeby teściowa tak chwaliła swoją synową! Chociaż nie ukrywam że też bym chciała być chwalona.
  • g jak glupota 2018-02-26 19:37:22
   Pierwy sie godalo poslij robotnika do biura to ci atrament wypije. Dobrze ze teraz momy kiliki. Czasami trzeba umiec odroznic plewy od pszenicy. "No, No, No" czlowieku albo zes wypiol za duzo abo Ci zima zaszkodziela? Nie czekej na zmiany kadrowe, czekej lepi na wiosna, a jak rzykosz to rzykej o dlugie zycie.
   • ...... Dobra synowa! 2018-02-26 20:37:25
    ...... Jeśli synowa jest dobra synową, .. to. jak można jej nie chwalić! Po wtóre.,to także świadczy dobrze i o teściowej.... Tylko o takim przypadku pomarzyć.....
 • obywatel 2018-02-27 19:02:02
  Miała to być siódma gmina takie osiągnięcia wysokie w województwie tyle fachowców z doświadczeniem i co klapa obywatele przekonali się jak sprawy wyglądają .Społeczność podzielona skłócona ,obywatel szary to nikt dla urzędasów tej gminy. Ważne jest nazwisko szkoła powiązania i względy rodzinne.W tej gminie będzie lepiej wtedy gdy przyszły burmistrz będzie z daleka od tych układów rodzinnych. Wniosek kandydatem na burmistrza mile widziana osoba z daleka bez powiązań partyjnych , samorządowych , rodzinnych, mająca plan jak pozbyć się i uzdrowić tą patologie rodzinną oraz patologie kumoterstwa i znajomków w tej gminie. Mieć wizje poprawy w tej gminie, zjednoczenie obywateli i przewrócenia godności prostego obywatela tej gminy. Tylko tyle żąda prosty obywatel tej gminy.
  • Spostrzegawczy 2018-02-28 10:15:11
   Brawo Obywatel! Też jestem tego samego zdania i z tego co zdążyłam zauważyć, to tak jak My, myśli ogromną większość mieszkańców Tej gminy! Niestety dopóki nie przestaniemy mówić tylko po kątach, i nie będziemy się SOLIDARYZOWAC, to nic się TU nie zmieni! ....
   • Ja 2018-03-01 07:41:14
    Pan wojewoda powinien w gminie Sośnicowice zakazać wyborów w listopadzie 2018 roku na stanowisko burmistrza i radnych dlatego że wybór przez niego dokonany okazuje się dużo lepszy niż mieszkańców . Nam niech zostawi płacenie podatków i milczenie . Wstyd. Walka o kasę między rodzinami dla dobra mieszkańców!
    • I JA... I Inni...... Większość! 2018-03-01 09:41:28
     Pytamy? Kto udziela Pani Redaktor NG... Informacji? Chyba Ci, którzy poczuli się przegrani!....... Bo nikt inny.....
     • Mieszkanka 2018-03-01 14:22:45
      Właśnie to mnie też zastanawia...pani redaktor wie wszystko z kim, gdzie, co.
      • Dobra zmiana 2018-03-01 14:57:53
       NG... Wojewoda nie słucha ludzi?.... Kto to mówi?.... Właśnie Pan Wojewoda Słucha Ludzi!.... Dziękujemy Panu Wojewodzie!.. Radni...bezradni......co jeszcze wymyślicie? Nie możecie się pogodzić z tym.... Ze w Gminie Sosnicowice.... Zaczyna się coś dziać.... Tylko nie po Waszej myśli......??
       • y 2018-03-01 16:17:51
        Dobrze marysia prawisz......
 • mało wyuczony 2018-03-01 20:27:03
  Ta dyskusja jest żałosna, tylko wyjazdy personalne odsyłanie do słowników do szkół ale tylko wtedy gdy ktoś skrytykuje tak zwana kastę lepszych oświeconych i wyuczonych wedle zapotrzebowania układu lepszych KLAKIERÓW I SŁUGUSÓW wyjdzie to wtedy gdy będziecie żebrać i namawiać chodzić po domach i ulicach by dać wam znowu szansę dojścia do władzy. Myślę że jak ktoś gówno zrobił do tej pory to pokazał wiedzę szkołę i przydatność społeczną a mianowicie umieliście tylko skłócić społeczność i zniszczyć konkurencję . Takie są cele lepszych o prostego może nie zawsze wyuczonego obywatela poniżyć i pokazać po wyborach że był potrzebny tylko wtedy do głosu a potem żegnaj przypomnę sobie o tobie w następnych wyborach mały prosty i tępy obywatelu nie obrażając nikogo ale taka jest prawda.
 • taka prawda 2018-03-01 21:25:37
  Wpis mało wyuczonego obnaża tylko prawdę tak zwanej demokracji której brak w tej gminie. Był mentor gdzie wszyscy go się bali i obawiali bo jak sam nie raz twierdził ma on racje a ja mu pokaże że niema racji i do sądu. Mam pytanie gdzie byli wtedy tak zwani mężowie zaufania, radni, sołtysowie, a nawet ci wielce oświeceni mądrością by pomóc rozwiązać problemy prostych obywateli tej gminy ta gmina ma wiele spraw sądowych żal że zawsze przeciwko prostemu człowiekowi który inaczej myśli i walczy o swoją godność i prawo do korzystania z swojej własności . Gdzie byliście panowie i panie sołtysowie radni gdy prosty człowiek szukał pomocy . Pilnowaliście swego elektoratu i mentora tylko by się mu nie narażać taka była prawda. Mało tego sami namawialiście społeczność by tych ludzi oczerniać przypominam sobie zebranie sołeckie gdzie RADNY pewnej wioski groził osobą paragrafami to było poniżające tylko bo wódz tej gminy był obecny na zebraniu .A można było ten problem załatwić polubownie ugodowo na korzyść wioski bo ci ludzie tego chcieli.
  • Pokrzywdzony 2018-03-02 08:51:19
   .... TAKA...Prawda!! Ukryta Prawda! A Ukrywanych spraw w Gminie Sosnicowice jest wiele! Zamiecionych pod dywan! Mieszkańcy.... do dzieła!.... NASZ CZAS! NIE ZMARNUJMY GO, BO DRUGIEJ TAKIEJ OKAZJI MOŻE DŁUGO NIE BYĆ!....
  • Do TAKA PRAWDA 2018-03-02 20:32:48
   ..... Bo taka jest prawda! Nic dodać nic ująć! SZACUNEK DLA TYCH, KTÓRZY MAJĄ ODWAGĘ O TYM.... CHOCIAŻ PISAĆ!
 • mieszkanka 2018-03-02 22:19:05
  Komentarz do prawdy domyślam się że wiemy o które zebranie chodzi , tam było wiele dziwnych zachowań pan wielki próbował sprowokować poniżyć i ośmieszyć osoby które przemawiały pan radny go poparł i zabrał głos osobie która pracowała przy tej inwestycji czyli była za inwestycją mało tego przeprosiła społeczność i sołtysa. Deklarowali że inwestycja im nie przeszkadza przeszkadza jedno głośne urządzenie i w zamian tego urządzenia zakupią inne urządzenie po tym zebraniu odniosłam wrażenie że komuś zależało na linczu tych ludzi. Przeraziłam się po tym zebraniu ponieważ dzisiaj oni a jutro ja, mogę być ofiarą bo sprzeciwię się czemuś co będzie niewygodne władzy lub układowi wybranej społeczności gdzie tu demokracja i sumienie ludzkie.Dlatego przyrzekłam sobie że nigdy więcej nie chcę uczestniczyć w ustawionym zebraniu wiejskim. Popieram nową zmianę uważam że do młodych świat należy i trzeba dać i szansę.
 • do młodych 2018-03-03 20:52:08
  Przykre że ludzie którzy mają trochę władzy celowo namawiają społeczność przeciwko społeczności to znaczy że zostali wybrani przez przypadek lub z nadania są bez honoru i każdemu wyliżą cztery litery byle się przypodobać swemu elektorowi nigdy nie podadzą się do dymisji myślą że są niezastąpieni tak ich kiedyś uczono. Dlatego w młodzi nie dajcie się wkręcić w ich grę startujcie w wyborach do sejmu sejmików do władz samorządowych na sołtysów itp bo to wy jesteście przyszłą elitą tego kraju im trzeba podziękować i tyle
  • Ośmieszeni 2018-03-03 22:28:02
   Radni przynosicie wstyd naszej gminie. I pomyślec że myśmy was wybrali a wy jak sępy na każde wolne stanowisko powołuje cie osoby które wywołują skrajne emocje. Robicie z urzędu pośmiewisko i próbujecie skłucić ludzi dla własnych rodzinnych korzyści. Gdzie tu troska o naszą i naszych dzieci lepszą przyszłość . Ta walka i nienawiść między wami nam dobrze nie wróży. Nadajecie się wszyscy do wymiany!!!!!!!
   • mieszkaniec 2018-03-04 08:38:44
    Mieszkam na rynku w Sośnicowicach i doszły mnie głosy że rynek ma zmienić nazwę na Rynek Stronczka. Chyba z wymi...tuje, tych radnych to już całkiem porąbało. To ja proponuję aby inne ulice nazwać nazwiskami "rycerzy" Stronczka tzn. Raciborska - Tichbierek, Smolnicka - Wilczek, Przemysłowa - Bargiel, Kozielska - Ludwig, Gliwicka - Hosz, Wiejska w Rchowicach -Glagla, Łabędzka - Wosiek. Natomiast patronat nad tym działaniem obejmie Kołodziej. RYCERSTWO DO BOJU
    • Lena 2018-03-04 12:46:42
     A podobno boczna rynku ma się nazywać Idiotów to się przeprowadź a nie wypisuj takich bzdur.
     • mieszkaniec 2018-03-04 16:26:43
      Taka informacja podobno był podniesiona na komisjach rady.
    • Do mieszkaniec- nazwy ulic 2018-03-04 14:45:16
     ...... Rozumiem że to to jakiś kolejny żart ale w tej gminie wszystko co jest niemożliwe może stać się możliwym tak że i z tymi nazwami ulic....może być różnie. Moja propozycja jest taka żeby boczna nazwać ulica... Ul. Końcowa a co do ronda.... To może rondo POstrachu!
   • MIESZKANIEC 2018-03-13 23:02:53
    O czm konkretnie piszesz? Jakie wyboryh radnych masz na myśli, które skółociły społeczność. W mojej ocenie prywata, kolesiostwo i rządza władzy skłóciły ludzi
 • do wiadomości 2018-03-04 08:52:15
  Do wiadomości zobaczycie jak tak zwana elita obudzi się przed wyborami zacznie dokańczać lub zaczynać inwestycje po wioskach należących do tej gminy. Bo taką mają taktykę pokazania się że coś robią dla społeczności wiejskiej. Prawda jest taka że ludzie o drogi o remonty drug o oświetlenie ich proszą się latami a inwestycje które mogą poczekać mają zielone światło i wykonuje się te prace w deszczu a nawet w śniegu by przypodobać się przed wyborami wybranej społeczności . A my płacimy za te decyzje znowu zwiększonym podatkiem w tym roku czyżby nie oni go ustalali. Ciekawe czy będą wnioskować o obniżenie sobie uposażenia i przywilejów w tej gminie. Gdyby mieli honor uczynili by to ale wątpię .
  • Bezwstydni! 2018-03-04 09:52:27
   Mieszkańcy Gminy Sosnicowice czytajcie i słuchajcie bo to niestety wszystko jest prawda co niektórzy tu piszą. A w rzeczywistości to ten prawdziwy brud jest skrzętnie ukrywany przez radnych - bezradnych i urzednikow którzy się do tego przyczynili. Mamy nadzieję że mając choć trochę honoru to żadna z tych osób ze wstydu jeśli taki maja nie wystartuje w kolejnym spektaklu wyborczym. Bo jak brudna jest kampania wyborcza w tej gminie to napewno wiedzą ci którzy, choć trochę się tym interesują a potem dowiadują się od samych zainteresowanych jak to się odbywało! W tej gminie brak jest ludzi z autorytetem a jeśli tacy są to szybko usuwają się w cień nie chcąc unizyc się do poziomu reprezentowanego przez tych których ludzie obdarzyli zaufaniem i dali im mandat zaufania! ..... STRASZNY WIZERUNEK TEJ GMINY CO WIDAĆ I SŁYCHAĆ! .
 • do mieszkańca ryneczku 2018-03-04 11:12:45
  Jeżeli jest prawda że taka propozycja zmiany ronda w Sośnicowicach pojawi się to będą mieli problem przetrwać do wyborów. Ktoś dobrze napisał ludzie z przypadku lub z nadania bez przygotowania do racjonalnego myślenia oni myślą że gmina to prywatny folwark i można ją ośmieszać przejadą się bo balansują na cienkiej linie kiedyś wyborca postanowi i powie koniec tej zabawy i ośmieszania urzędu oraz miasta Sośnicowice. Co do radnego G szybki start do władzy i pracy w straży musi wybrać i spasować by nie spalił swój start w wyborach jego przydatność równa się zeru potrafi tylko straszyć paragrafami chodzi dumny a prawda jest taka że na jego wiosce robią sobie z niego bekę nawet jego znajomi cytuję STRAŻAK OD DYMU I CZADU i ka......a .
  • mieszkaniec z rynku 2018-03-04 11:28:04
   O nim mówią nie tylko w Rachowicach, ta informacja jest również na ustach mieszkańców Sośnicowic, że jest od dymu i czadu i ka.....a.
 • do komentarza bezwstydni 2018-03-04 12:30:44
  Masz rację tacy nie mają wstydu i odrobinę godności pluje im się w twarz a oni myślą że deszcz pada powód żądza pieniądza i władzy ich rajcuje a gmina i obywatel na drugi plan . Myślałam że ta czarna moc skończyła się dla tej gminy jak widać nie. Klakierzy dalej brną i bronią tego co było tego kłamstwa i obłudy myślą że naród jest głupi. Myślę że teraz nie będą chodzić po domach i ulicach i żebrać o głosy obiecując drogi, chodniki, oświetlenia,przedszkola,szkoły itp. Zostawcie już tego wielkiego samorządowca wiemy jak było kłamstwem daleko nie zajedziecie dosyć tej krzywdy społecznej. Mam nadzieję że sołtysowie staną na wysokości zadania i odmówią posłuszeństwa klakierom i nie będą naganiać im wyborców bo wam też trzeba kiedyś się przyjrzeć bo wasze sprawozdania finansowe wiele mają do życzenia i pewne sprawy proszą się o wyjaśnienie na razie mieszkańcy to klepią a oni wam nie pomogą. Co do ronda to chyba komuś rozum odebrało i bóg go opuścił .
 • do mieszkańca 2018-03-04 12:45:23
  Kiedyś wiedziałem że on i jego wiedza wypłynie to zwykły bufon tłuk nawet w pracy mieliśmy z niego bekę wielki radny bez radny jedno zawsze potrafił pod........ć i przytulić się tam gdzie go nawet nie tolerowali .
 • strażak 2018-03-04 14:20:22
  Niestety tak mówi się nie tylko tam gdzie piszecie ale jest to teza w 100% uprawniona sz..a
 • do leny 2018-03-04 14:52:03
  Masz piękne imię ale nie obrażaj bo na bocznych też mieszkają ludzie a on napisał że słyszał skoro wiesz że nie, a jest to prawda życzymy ci miłego dnia i udanej niedzieli.
  • jaja jak berety 2018-03-04 16:31:32
   Ludzie leczcie się póki nie jest za późno!
   • Jaja już sa 2018-03-04 18:43:51
    .... A co potrzebuje ktoś pomocy? Komuś coś dolega?
    • Jaja..... 2018-03-04 18:48:58
     Przez te śmierdzące jaja.... Może niektórzy już torsji dostali.... Ale to dopiero początek tego smrodziku!
     • Życzliwi 2018-03-04 19:01:34
      ...... Dobrze by było żeby Pani komisarz nie otaczała się ludźmi z tamtej epoki. Ci doradcy to ci którzy doradzali poprzednikom.widzieli co się działo i dlaczego tak spokojnie się temu przyglądali? Wiemy o kogo chodzi! A teraz mają doradzać.... Teraz?....
 • mieszkaniec ukochanego miasteczka 2018-03-04 18:56:29
  Mam nadzieje że ta kasta lepszych od zwykłego mieszkańca kiedyś się nawróci bo dzisiaj siedzą blisko ołtarza a w sercu diabła mają ich poczynania i kłamstwa będą rozliczone i ukarane a prawda zawsze się obroni. Tego że podjudzali ludzi przeciwko innym bo ktoś ma inny poglądy i walczy o swoje prawa i swoją godność . Tylko kto zapłaci za ich ułomne decyzje myślę że niestety my podatnicy. Pamiętajmy by przy urnach wyborczych ich rozliczyć raz na zawsze. Ufam wieże że ta gmina będzie jeszcze lśnić i będziemy się cieszyć jej rozwojem razem my rodowici i przyjezdni obywatele.
 • do życzliwego 2018-03-04 20:57:01
  Myślę że Pani Komisarz wie co robi albo ona nimi pozamiata albo oni ją pozamiatają chciałbym wiedzieć czy przeprowadziła audyt gminy czy trwa jeszcze bo jak podpisze odbiór tego brudu to będzie z tego rozliczona a szkoda spalić się na starcie . Tym bardziej że przewodniczącym komisji rewizyjnej wiemy kto jest padło określenie żołnierz st.....a . Miejmy nadzieję że dobrała sobie dobrych doradców bo ci co doradzali ją wkręcą i ogłoszą nowinę oni chcieli a ona im przeszkadzała.Pani Komisarz wierzymy w Panią gmina zasługuje na dobrą zmianę .
  • Życzliwy 2018-03-04 22:10:41
   W artykule NG czytamy, iż Pan Jakubek jest nieoficjalnym doradcą Pani Ewy.. Jeżeli rzeczywiście tak jest to mieszkańcy gminy....pozostawiaja to bez komentarza?? SZKODA SŁOW!
   • Słuszna Uwaga 2018-03-04 22:15:01
    ...... Doradcą Pani Komisarz Pan Jakubek? To jakieś nieporozumienie to tak jakby jej doradzał poprzednik....
    • Do życzliwego 2018-03-04 22:36:42
     ....... Po wyborze takiego doradcy trudno jest uwierzyć w DOBRA Zmianę!
     • mieszkaniec 2018-03-04 22:59:38
      Jakubek sam sobie nie umie doradzić. Nie wierzę aby pani Burmistrz chciała słuchać osobę, która sama sobie nie umie pomóc. Przecież tego mądrale Kaczmara to on wymyślił. Jak byłem radnym to pamiętam jak jeden nie umiał się wygadać, a drugi nie umiał go zrozumieć.
   • do zyczliwego i Slusznej uwagi 2018-03-13 23:11:54
    Ponoć szykował się jako oficjalny doradca urzędu ale nie doczytał ustawy, ze nowe rozporządzenie likwiduje takie stanowiska. Buuuu
 • do życzliwych 2018-03-04 23:50:46
  Jakie wiadomości ma ten brukowiec tą gazetę można wykorzystać w drewnianym wychodku . Widocznie ktoś obawia się prawdy i próbuje sprzedać tanią sensacje bez pokrycia . Prawda jest taka że chodzą jak posrani bo społeczność ma zamiar rozliczyć każdego z osobna. Chodzą słuchy że niedługo CBA tam wkroczy.
 • mieskaniec 2018-03-05 00:20:54
  To powinno nastąpić dawno mamy nadzieję że wkroczą. Na pewno wszyscy zachorują na brak pamięci bo to jest modne.
  • Mieszkaniec 2018-03-05 10:04:36
   ..... Jezeli zaś chodzi o przeprowadzenie Audytu to niewątpliwym jest to, że powinien odbyć się już DAWNO. Jest wielu, którzy doskonale wiedzą jak wyglądały kontrole przeprowadzane w tej gmine iCZYM SIĘ KONCZYŁY. Doradca Pani Komisarz najlepiej powinien o tym wiedziec?.... Niektóre działki w Gminie Sosnicowice są naprawdę atrakcyjne i interesujące.
   • Mieszkaniec 2018-03-06 08:03:03
    Mam nadzieję że w nadchodzących wyborach będzie więcej młodzieży- po jednej i drugiej stronie. Niech młodzi się wezmą za robotę! Świeże pomysły, kontakty. Może to zaowocuje w przyszłości. Jak na razie to głosować chodzą starsi ludzie, mentalnie z poprzedniego ustroju. Frekwencja też nie powala, raptem jakieś żałosne 30%. A młodzi co? Internet, imprezy... Wszystko mają gdzieś. Jak ich zmobilizować? Audyt? Oczywiście. Jestem za. Tylko kto za to zapłaci? My. Podatnicy. Bo urząd swoich pieniędzy nie ma.
 • Mieszaniec 2018-03-06 12:03:15
  Co za różnica kto będzie rządził w gminie. Poprzedni włodarze obsadzali stołki swoimi. Teraz nowi przyszli i też po znajomości się rozsiadają. Rada jak nic nie robiła to dalej nic nie robi. Myślicie ludziska że to się cosik zmieni? No chyba niy. Tak jak PO i PIS się wadzili to nasi też się wadzą o to kto jest lepsiejszy. Podatki opłaty dali bydom. Przestępczość bydzie. A my tu musimy jakoś żyć. komu uczciwe popatrzeć w oczy. za jednymi sie opowiedzieć a jak coś spaprajom to co? a za drugimi to jak bydzie? nic niy wiymy.
  • Mieszkaniec 2018-03-07 14:56:00
   ...... Z całą pewnością nic się TU nie zmieni jak My sami tego nie będziemy chcieli zmienić a tylko narzekać będziemy......
 • do mieszkanca 2018-03-07 22:48:33
  Co do młodych że się nie angażują oni chcą ale są blokowani bo ta kasta dobrze się ustawiła a mianowicie przedsiębiorcy ich promują kościół też tak zwani swoi oraz dziwne media . Dzisiaj młody który coś osiągnie to dzieci tej kasty znajomków bo za głosy trzeba się zrewanżować takie jest ich tok myślenia. Mądry wyuczony młody ale nie ICH jest zagrożeniem dla tej chorej kasty.
 • do urzędnika 2018-03-07 23:18:00
  Myślenie twierdzenie że nic się nie da zmienić jest złym rozumowaniem . Trzeba mówić głośno o patologi o powiązaniach tej hołoty która ma jeden cel żądza władzy i szybka kariera dla siebie i swoich popleczników i znajomków zawsze trzeba patrzeć im na ręce . Rozliczać ich przy urnach jest to obowiązek każdego obywatela jesteśmy winni to naszym przodkom którzy walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę Oni zapomnieli że urzędnik to sługa narodu
 • do mieszkanca 2018-03-08 19:58:27
  Dobrze wiemy że nie którzy klakierzy w tej gminie się dublują chyba nikt nie panuje nad tym kto i poco tam jest ciekawe dlaczego Pani komisarz ich jeszcze trzyma sprawdzane były ich kwalifikacje i przydatność w tej gminie czy nie. Albo inaczej ile nas podatników kosztuje utrzymanie tej chorej sytuacji i dziwnych decyzji urzędniczych wydawanych przez nich , kiedy zwykły petent będzie traktowany w tej gminie z zrozumieniem . bo odpowiedzi na niektóre pisma mają wiele do życzenia po prostu brak podstawowej wiedzy . A morze są jeszcze w żałobie i tęsknią do tej chorej sytuacji jaka była i robią na przekór pani komisarz. Ktoś napisał że doradca albo pan J.....k wie gdzie są dobre działki w tej gminie to ma być sugestia że prawdą jest to że byli urzędnicy i obecni wiedzą jak kupić działkę rolną za grosze a potem ją przekształcić i sprzedać z wielokrotnym zyskiem.
 • Mieszkaniec 2018-03-08 20:32:53
  Masz racje była nagonka na Panią komisarz gazety, media, radia, przeciwnicy z gminy nie przychylni radni i co gmina funkcjonuje ,przeciwnicy nie rezygnujecie sami z urzędu albo z pracy lub z mandatu radnego pobieracie uposażenia nie jest wam wstyd że oczernialiście kobietę a teraz musicie współpracować poco była ta nagonka to oczernianie gminy i skłócenie mieszkańców bo jeden wielki chciał lub mianował się komisarzem jeden miał uratować co miejmy nadzieję że nie układy. Mam propozycje odpuście sobie wybory dajcie szanse młodym zabierzcie stołki które wam nadano do domu i tam doradzajcie .
  • Ciekawostka? 2018-03-08 23:21:18
   .... Siedząc w pewnej restauracji, a nie chodzi tu o restauracje"Sowa i Przyjaciele" usłyszałem bardzo ciekawa rozmowę prowadzona przy jednym ze stolików. Rozmowa ta była tym bardziej interesująca gdyż mówiono o rzeczach jakie miały miejsce przy budowie gimnazjum w Sosnicowicach. Własnym uszom nie mogłem uwierzyć w to co tam usłyszałem? A dokładnie chodziło o składowanie materiałów budowlanych również na działce prywatnej! Zadałem sobie pytanie? W jakim celu materiały te mogły być składowane właśnie na działce prywatnej Ciekawe?.... O jaką prywatną działkę to chodziło i jeśli tak, to do kogo należała? ....
  • Do mieszkaniec 2018-03-09 08:22:40
   ..... Przynajmniej Pani Komisarz wie z kim ma do czynienia ale praca z takimi faryzeuszami do łatwych należeć nie będzie i nie jest. Niech Pani Komisarz zachowa wszelką ostrożność bo niestety ale za wszystkimi tam drzwiami licho nie śpi!
 • do ciekawskiego 2018-03-09 09:45:31
  Do wpisu ciekawski czyżby kierowca nie miał szkoły i pomylił się gdzie ma materiał rozładować to dziwne że ten który ma szkołę ten materiał nie zwrócił bo wiemy czyje działki tam są i kto tam się buduje krąży legenda że potrzebna jest kadencja aby to skończyć po twoim wpisie będą się spotykać na cmentarzach a gdy wszystko wyjdzie a na pewno , prawda się obroni. To uczeni zachorują na amnezję to jest teraz modne, Dobra szkoła zależy gdzie robiona i przez kogo czyni cuda szkoda że na szkodę ludzi mniej wyuczonych .
 • do mieszkaniec 2018-03-09 10:07:25
  O jakim honorze godności albo zasadach mówimy oni żadnych zasad nie mają najpierw oczerniali pomawiali a teraz współpracować by chcieli myślę że ich dni są policzone i sami będą się kapować by przypodobać się Pani Komisarz do tego ich szkolono donosić i zniszczyć konkurencje i nie wygodnych ludzi którzy mieli inne zdanie niż oligarchowie tej gminy. Pani Komisarz powinna zrobić jedno po rolniczemu won .
 • Aleksander 2018-03-11 14:59:36
  Prośba do administratora serwisu. Proszę o ujawnienie numerów IP komentujących poniższy artykuł. Zobaczmy czy bez maski anonimowości nadal będziecie tacy odważni. Nie martwcie się ludzie każdego z was można namierzyć.
  • Aleksander 2 2018-03-11 15:40:12
   ...... Uderz w stół a nożyce się odezwą!
   • Administrator 2018-03-11 16:04:37
    ...... To brzmi jak Groźba!
  • . 2018-03-12 08:48:16
   Już się boimy. Prawda karze nie podlega chyba że..........?!
 • do aleksandra 2018-03-18 12:48:33
  Może sam się zdemaskujesz, bo jak na razie to twój wpis jest nie humanitarny i grozisz że kogoś namierzysz tak działo się w PRL a my wyborcy spróbujemy namierzyć was przy urnach wyborczych i powiedzieć dziękujemy za Państwo policyjne . Przeczytałem wszystkie wpisy i myślę że nikt nikogo nie obraził każdy wyraził swoją opinię za zmianą w tej gminie i są tacy co chcą aby było po staremu możesz się z tym nie zgadzać ale wypadało by to uszanować na tym polega demokracja . Każda osoba która aspiruje do jakiegoś stanowiska musi liczyć się z opinią negatywna lub pozytywną w stosunku do swojej osoby a nawet swoich bliskich taka jest cena za żądze władzy jako takiej. Wyborcy mają prawo ocenić prace każdego samorządowca a nawet radnego , pracowników danego urzędu jeżeli ktoś się z tym nie zgadza niech poda się do dymisji. Za dobre uczynki Stwórca wynagradza a złe karze jak dana osoba kieruje się tym poglądem to nie ma się czego obawiać.