Radiostacja w Gliwicach to szczególne miejsce. To tu podczas przeprowadzonej 31 sierpnia 1939 r. przez niemieckie służby specjalne akcji, użyto mediów do wypuszczenia w świat fałszywej informacji, mającej usprawiedliwić rozpoczęcie i ułatwić prowadzenie działań wojennych przeciwko Polsce, dopuszczając się przy tym zbrodni  - aby ją uwiarygodnić, zamordowano Ślązaka, Franza Honioka.

Jej następstwem była trwająca sześć lat wojna światowa, która pochłonęła dziesiątki milionów ofiar. Muzeum w Gliwicach tworzy właśnie nowoczesną ekspozycję muzealną, która z jednej strony ma opowiedzieć te dramatyczne wydarzenia, ale też ukazać rolę mediów i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ich wykorzystanie, jako narzędzi w celach osiągnięcia politycznych korzyści, na tym konkretnym przykładzie.

W związku z inwestycją Muzeum w Gliwicach poszukuje produkowanych w III Rzeszy tanich, mających za zadanie upowszechnienie nazistowskiej propagandy, radioodbiorników VE301. VE301 powstał w drugiej połowie 1933 roku; w oznaczeniu tym litery były skrótem niemieckiej nazwy Volksempfänger, natomiast cyfry 301 nawiązywały do daty – 30 stycznia – dojścia nazistów do władzy w 1933 roku, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w reklamach tego odbiornika, w których pisano: „Am 30.1.1933 ist das neue Deutschland geboren”, czyli: „30.1.1933 narodziły się nowe Niemcy”.

W innej reklamie można było przeczytać: „Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger” - „Całe Niemcy słuchają fuhrera z Volksempfängerem” - „t” z kreseczką na plakacie, w nazwie „Volt’sempfänger” - to zapisane szwabachą „ks”.
Jeżeli posiadają Państwo w swoich piwnicach, garażach czy strychach radioodbiornik, taki jak na załączonym zdjęciu, a chcielibyście przekazać go Muzeum i dołożyć istotną cegiełkę w budowie nowej ekspozycji, lub sprzedać, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami muzeum:   Zbigniewem Gołaszem - zgolasz@muzeum.gliwice.pl   Ewą Wosz - ewosz@muzeum.gliwice.pl   tel. 32 300 04 04

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj