51 889 - tyle głosów oddaliście Państwo w internetowym i analogowym głosowaniu. Dziękujemy za taką aktywność. Wybór piątki ścisłych finalistów był drugim etapem plebiscytowych zmagań. Bardzo się cieszymy, że tegoroczną edycję zdominowały kobiety – to pierwszy taki przypadek w historii plebiscytu. 

Co dalej? Przed nami trzeci, ostatni, etap – wybór Człowieka Ziemi Gliwickiej 2020. Dokona go kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji plebiscytu oraz przedstawicieli redakcji. Przyzna wyróżnienia w dwóch kategoriach – indywidualnej i zbiorowej. A zwycięzców poznamy podczas gali, którą zaplanowaliśmy na 28 maja.

Prezentujemy sylwetki ścisłych finalistów (alfabetycznie):   

Magdalena Budny – w karierze zawodowej zawsze skupiona na działalności prospołecznej. W Domu Dziecka nr 2 pracowała nieprzerwanie przez 30 lat. Była radną rady miasta, wieloletnią przewodniczącą komisji polityki społecznej. W ostatnich latach pracowała jako sekretarz gliwickiego starostwa. Obecnie  jest prezesem Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów, gdzie podjęła kroki zmieniające strategię spółki, wprowadzając szerokie działania proekologiczne jako jeden ze strategicznych celów. Magdalena Budny aktywnie angażuje się w prace instytucji, którymi zarządzała lub zarządza, ale także organizuje lub współorganizuje akcje społeczne, koncerty charytatywne ( m.in była pomysłodawczynią i organizatorką Koncertów Charytatywnych na rzecz dzieci z Domu Dziecka Nr 2).    Z wykształcenia jest magistrem resocjalizacji, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresów: Organizacji i Zarządzania Oświatą, Organizacji Polityki Socjalnej oraz Akademię Liderów Samorządowych. 

W głosowaniu zdobyła 1951 głosów (internetowych i analogowych).  

Dr Beata Sadownik – prezes Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach, skuteczna menedżer służby zdrowia, efektywnie zarządza szpitalem, który w ostatnich latach stał się nie tylko wiodącym ośrodkiem na Śląsku i w Polsce, ale też ważnym centrum edukacji prozdrowotnej. Jest pediatrą ze specjalizacją neonatologia. Nim podjęła się zarządzania szpitalem, była ordynatorem oddziału fizjologii noworodka, patologii i intensywnej opieki zdrowotnej noworodka. To prawdziwa lekarka z powołaniem, zawsze z sercem i niezwykłą cierpliwością do pacjentek i małych pacjentów. Przyznaje, że nie potrafiłaby pracować w innym zawodzie, bo nawet po najbardziej wyczerpującym dniu, ta praca daje jej satysfakcję. Kiedy objęła stanowisko prezesa, szpital wielospecjalistyczny był w bardzo trudnej sytuacji finansowej – dzięki pracy zespołu, który stworzyła i kieruje, udało się nie tylko wyprowadzić go na prostą, ale także zmienić jego wizerunek i uczynić go jedną z najlepiej zarządzanych placówek tego typu w regionie. 

W głosowaniu zdobyła 5336 głosów. 

Dr Małgorzata Tkacz- Janik – polityczka, działaczka obywatelska, społeczna, miejska aktywistka, edukatorka, feministka, nauczycielka akademicka, popularyzatorka historii kobiet. Współtwórczyni grupy kobiecej Nic o Nas bez nas. Niejednokrotnie starała się aktywizować gliwicką społeczność do walki o środowisko, o zabytki, o prawa kobiet, oraz prawa człowieka.  Za Małgorzatą Tkacz-Janikstoi 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym m.in. 5 lat pracy na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach, 13-letni staż pracy akademickiej oraz kilkanaście lat działalności społecznej i politycznej na Śląsku oraz w całej Polsce. Pracowała i wykładała na wielu uczelniach – na Uniwersytecie Śląskim podczas studiów doktoranckich, w Wyższej Szkole Marketingu i Języków Obcych,  w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej, gdzie była adiunktem. Obecnie jako nauczycielka akademicka, ale i entuzjastka społecznej aktywności potrafi włączać dobre praktyki z zakresu równego statusu i przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji do działania publicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat rozwinęła skrzydła jako popularyzatorka historii kobiet naszego regionu. Stworzyła Śląski Szlak Kobiet, projekt Herstoriada oraz Stulecie Praw Kobiet na100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W głosowaniu zdobyła 1639 głosów. 

Gliwickie Centrum Edukacyjno -Rehabilitacyjne - jego misją jest budowanie i realizacja pełnego, zintegrowanego systemu rehabilitacyjno – edukacyjnego, dostępnego i przyjaznego niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. A także wielospecjalistyczna pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Poprzez wykorzystanie potencjału niepełnosprawnych dzieci Centrum chce wpływać na ich rozwój, funkcjonowanie i jakość życia, dążyć  do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego w dostępnym mu zakresie, a szczególnie do osiągnięcia zaradności i aktywności społecznej, niezależności w życiu codziennym oraz osiągnięcie optymalnego rozwoju ruchowego. 

W głosowaniu zdobyło 17 874 głosy (internetowe i analogowe) 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach - od ponad 20 lat prowadzi gliwickie hospicjum obecnie największe w regionie i jedno z największych w południowej Polsce. Misją jest niesienie ulgi w cierpieniu osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Dodatkowo opieką otacza rodzinę chorego i osoby osierocone, w tym głównie dzieci doświadczające choroby w rodzinie.  Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” powstało w 1990 roku. Początkowo jego celem był remont budynku stanowiącego przyszły dom hospicyjny, a następnie organizacja zakładu opieki zdrowotnej. Dziś to wiodący ośrodek opieki paliatywnej  w regionie i w Polsce. Ma doskonale zorganizowany zespół specjalistów oddanych pacjentom i ich rodzinom, wolontariat hospicyjny, organizuje także akcje charytatywne i zbiórki listopadowe - w ostatnich latach na rzecz rozbudowy hospicjum, którą w części stowarzyszenie pokrywa z własnych środków. 

W głosowaniu zdobyło 20 791 ( internetowych i analogowych).      
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj