Wystartowała rekrutacja na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej. Na kandydatów czeka ponad 50 kierunków studiów, wśród nich także w języku angielskim.

W tegorocznej ofercie edukacyjnej uczelni nowością jest 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia.

To pionierski i unikatowy format studiów, który Politechnika Śląska wprowadza jako pierwsza techniczna uczelnia w Polsce. Od nowego roku akademickiego obejmie następujące kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa; automatyka i robotyka przemysłowa; energetyka; fizyka techniczna; geodezja i kartografia; geoinżynieria i eksploatacja surowców; inżynieria bezpieczeństwa; inżynieria lotnicza i kosmiczna; inżynieria materiałowa; Inżynieria ogólna; inżynieria produkcji i zarządzania; mechanika i budowa maszyn; mechatronika przemysłowa; transport; transport kolejowy. W kolejnych latach będzie rozwijany.

 


Politechnika Śląska przygotowała blisko 7 tys. miejsc dla studentów I roku. To 49 i 14 kierunków I i II stopnia, w tym 12 prowadzonych w języku angielskim. Nowościami w nadchodzącym semestrze, poza elastycznym, modułowym, obieralnym formatem kształcenia są dwa kierunki: na I stopniu -Technologie kognitywne i media społecznościowe, a na II -Chemia przemysłowa. Uruchamiamy także kolejne, unikatowe specjalności - na kierunku Transport będzie można wybrać prestiżowe specjalnościKontrolera ruchu lotniczego oraz Obsługę Naziemnych Systemów Zabezpieczeń Lotów.
 

 

–Odchodzimy od wąskiej specjalizacji na rzecz podejścia interdyscyplinarnego. Kształtujemy programy zintegrowanych kierunków studiów oraz dobieramy nowe formy i metody kształcenia w taki sposób, aby student stał się podmiotem, a nie przedmiotem kształcenia a nauczyciel akademicki przewodnikiem w tym procesie– mówi prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Na czym polega elastyczny system kształcenia? Najprościej mówiąc umożliwia studentowi ułożenie studiów inżynierskich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami w budowaniu własnej zawodowej kariery. W programie 70% stanowią zajęcia obowiązkowe, częściowo wybierane, a 30% stanowią moduły dowolnie wybierane. - Na pierwszych dwóch latach studiów student realizuje zajęcia ogólne, podstawowe i kierunkowe, w większości o charakterze obowiązkowym, natomiast od 5 semestru sam decyduje, czego chce się uczyć. Wybiera składający się z modułów zdefiniowany zakres dyplomowania i realizuje go do końca studiów. Ponadto student komponuje własny zakres dyplomowania, wybierając moduły lub pojedyncze zajęcia z różnych zakresów dyplomowania. Wszystkie zajęcia, które zrealizuje zostaną udokumentowane w suplemencie – dodaje prorektor Szkliniarz.

Wśród proponowanych przez Politechnikę Śląską kierunków jest między innymi inżynieria ogólna– unikatowy w Polsce kierunek obejmujący interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. Gwarantuje absolwentom bardzo przydatne i oczekiwane na przyszłym rynku pracy interdyscyplinarne wykształcenie, realizowane według dobranych lub skomponowanych przez studentów zakresów studiowania i dyplomowania, zatwierdzonych przez doradców zawodowych. Od roku akademickiego 2023/2024 kierunek inżynieria ogólna pełni szczególną rolę, gdyż mogą się na niego rekrutować studenci, którzy wciąż nie są pewni na jakim kierunku chcą studiować lub potrzebują więcej czasu oraz więcej informacji do dokonania świadomego wyboru. Wprowadzenie studentów pierwszego roku studiów na kierunku inżynieria ogólna w tematykę szerokiego spektrum dostępnych na Politechnice Śląskiej kierunków inżynierskich (15) oraz wsparcie doświadczonych doradców umożliwi im podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru na koniec pierwszego roku właściwego kierunku studiów i przeniesienie na ten kierunek bez jakichkolwiek różnic programowych.

 


Kształcenie modułowe polega na dzieleniu zajęć na bloki tematyczne. W danym okresie studenci przyswajają treści ze sobą powiązane i należące do jednego modułu. Dzięki temu całość jest o wiele bardziej przejrzysta i prostsza w odbiorze, a także łatwiejsza w zrozumieniu. Kształcenie modułowe to także duże odciążenie dla studentów w kwestii liczby zaliczeń i egzaminów.
 

 

Nowy format kształcenia był konsultowany ze środowiskiem studenckim. Zyskał pozytywną opinie zarówno Parlamentu Studenckiego, jak i Samorządu Studentów Politechniki Śląskiej. - Uważamy, że na podstawie tego, jak zmienia się aktualnie sylwetka kandydata i tego jak zmienia się nasz student i absolwent, te zmiany są konieczne. Musimy się bardziej otworzyć na indywidualne potrzeby studentów, tak by mogli tworzyć sobie program studiów, a nie realizować ten z góry narzucony. Studenci ogólnie, obecnie, po dłuższym czasie są zniechęceni ograniczeniem wyboru. Tymczasem to jest pokolenie, które takiego samodzielnego wyboru potrzebuje. Samodzielnie chcemy zdecydować, co będziemy w życiu robić. Przy pomocy takiego obieralnego, elastycznego modelu studiów, w którym student z pomocą konsultanta będzie tworzył program dla siebie, wybierając z dostępnych modułów i przedmiotów te, które będą mu odpowiadać, taka samodzielność będzie możliwa– mówi Katarzyna Ptaszyńska, przewodnicząca Samorządu Studentów PŚ.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj