Rok 1920 rozpoczął się istotnymi dla Górnego Śląska wydarzeniami. 
10 stycznia został ratyfikowany i wszedł w życie traktat wersalski. Jego artykuł 88 stanowił o przeprowadzeniu plebiscytu, w którym mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, czy chcą przyłączenia regionu do Polski, czy pozostania w Niemczech. Ruszyły przygotowania… Toczące się wówczas procesy często miały dramatyczny przebieg. To czas politycznego wrzenia, gospodarczego i ekonomicznego kryzysu, niepokojów społecznych i powszechnego terroru oraz bandytyzmu, których geneza sięga roku 1918, a nawet wcześniejszych lat. Absorbowały one zarówno polską jak i niemiecką, ale też i światową opinię publiczną. Znajdowały się wtedy w centrum jej uwagi. 

W setną rocznicę tamtych wydarzeń Muzeum w Gliwicach oraz Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach organizują konferencję naukową „Rok 1920 na Górnym Śląsku”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo prelegentów, jak i odbiorców, wystąpienia uczestników zostaną upublicznione w sieci internetowej w trzech blokach w dniach 9-11 grudnia b.r. o godz. 18.00. Linki zamieszczone zostaną na stronie Muzeum w Gliwicach oraz Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. 


Program konferencji:

9 grudnia 
Otwarcie konferencji

Michał Miwa-Młot (OBEN IPN w Katowicach)
Prasa polska wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w 1920 r.

Ryszard Mozgol (OBEN IPN w Katowicach)
„Jesteśmy tu tylko po to, aby utrzymać porządek…” Górnośląski sierpień 1920 r. w opiniach prasy francuskiej. Przyczynek do zagadnienia.

Dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu),
W oczekiwaniu na Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową. Niemcy wobec Górnego Śląska na przełomie 1919 i 1920 r. 

Dr Sebastian Rosenbaum (OBBH IPN w Katowicach)
Sytuacja na Górnym Śląsku w roku 1920 w świetle raportów instytucji niemieckich

Mirosław Węcki (OBBH IPN w Katowicach/Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewangelicy na Górnym Śląsku w czasie plebiscytu i powstań

10 grudnia 

Zbigniew Gołasz (Muzeum w Gliwicach) 
Wojska okupacyjne w Gliwicach 1920-1922. Wybrane aspekty

Aleksandra Korol-Chudy (OBEN IPN w Katowicach)
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Górnym Śląsku w 1920 r. jako manifestacja żywiołu polskiego.

Dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Narastanie konfliktu. Sytuacja w powiecie tarnogórskim przed sierpniem 1920 r.

Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Przebieg II powstania śląskiego w powiecie tarnogórskim.

Dr hab. Grzegorz Bębnik (IPN w Katowicach) 
Mikołów w czasie II powstania śląskiego.

11 grudnia 

Dr Janusz Mikitin (AWF im. J. Kukuczki w Katowicach)
„Szczerze i lojalnie służyć Komisji Rządzącej i Plebiscytowej”. Policja Plebiscytowa Górnego Śląska APO.

Dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu)
Problem hulczyński po I wojnie światowej.

Dr Dawid Keller (Muzeum w Chorzowie)
Wydział Kolei i Poczt Polskiego Komisariatu Plebiscytowego - organizacja i funkcjonowanie.

Andrzej Albiniak (Janów Lubelski)
Udział duchownych i studentów lubelskich w wydarzeniach górnośląskich w 1920 r.

Matthias Lempart , Ruhe vor dem Sturm? Ein Beitrag zu Biografien bekannter Freikorpsführer im Jahr 1920 und zur Vorgeschichte der Oberschlesienkämpfe 1921. / Cisza przed burzą? Przyczynek do biografii znanych dowódców freikorpsów w 1920 r. i  prehistorii walk na Górnym Śląsku w 1921 r.

Zamkniecie konferencji.wstecz

Komentarze (0) Skomentuj