Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki” w latach 2022-2024 członkowie koła naukowego Polsl Racing wezmą udział w organizowanej w Polsce rundzie międzynarodowych zawodów klasy Formuła Student.

Formuła Student to coroczna seria międzynarodowych zawodów, których celem jest zaprezentowanie i testowanie bolidów wyścigowych opracowanych i zbudowanych przez studentów najlepszych uczelni z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów. Bolidy podlegają merytorycznej ocenie przez uznanych światowych ekspertów i branżowych specjalistów. Same zawody podzielone są na część konkurencji statycznych, podczas których oceniane są m.in. zastosowane rozwiązania inżynierskie oraz dynamicznych – wtedy bolidy poddawane są testom w warunkach torowych.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) uzyskanemu w drodze konkursu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022-2024” członkowie koła naukowego Polsl Racing wezmą udział w organizowanej po raz pierwszy w Polsce rundzie międzynarodowych zawodów klasy Formuła Student, wspieranych przez organizację Society of Automotive Engineers (SAE), promując jednocześnie potencjał badawczo-rozwojowy studentów kierunków technologicznych z obszaru GZM.

Podczas rywalizacji studenci koła naukowego Polsl Racing zaprezentują możliwości zmodernizowanego bolidu SW-04e wykorzystującego rezultaty projektów badawczych jego członków realizowanych w formie nauczania zorientowanego projektowo (PBL) m.in. dotyczących opracowania autorskich systemów skupionych wokół aspektów efektywnego wykorzystania i zużycia energii elektrycznej w środkach transportu drogowego.

Projekt „Rywalizacja Studenckiego Koła Naukowego PolSl Racing Politechniki Śląskiej w krajowej rundzie zawodów klasy Formuła Student” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022-2024”.

(mat.pras. Politechnika Śląska)
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj