Ponad 45 tys. zł otrzymają knurowskie organizacje społeczne od miasta. Największe wsparcie dotyczy Towarzystwa Miłośników Knurowa. W sumie dotacje pomogą w pomaganiu 18 organizacjom. 
TMK dostanie pieniądze na cztery projekty z zakresu upowszechniania i ochrony kultury oraz edukacji społecznej. Łącznie będzie to kwota 5,3 tys. zł. Z kolei największe jednostkowo dofinansowanie (4,5 tys. zł) otrzyma program pomocy dla najuboższych mieszkańców, przygotowany przez parafię pw. świętych Cyryla i Metodego. Znaczące wsparcie miasto przeznaczyło też na promocję działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 4 tys. zł) oraz zajęcia komputerowe dla seniorów (Fundacja Rozwoju Lokalnego, 4 tys. zł).

Dotacje na działalność społeczną otrzymały również Hufiec Ziemi Gliwickiej, Pracownia Edukacji Żywej z Mikołowa, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, OPZW Katowice, ogródki działkowe im. ks. Dzierżona i Szyb Wschód, Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza, Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat, Polski Związek Pszczelarzy, Stowarzyszenie Cztery Pory Roku, Koło Łowieckie nr 98. 


wstecz

Komentarze (0) Skomentuj