Pyskowicki proboszcz, jeden z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznik, a przede wszystkim znakomity śląski historyk. Ksiądz Chrząszcz był jedną z tych postaci, które na przełomie XIX i XX w. zasłużyły się dla rozwoju kultury umysłowej Śląska.
Doskonale łączył obowiązki duszpasterskie z działalnością badawczą przeszłości regionu. Jego wieloletnie badania naukowe zaowocowały wydaniem pozycji historycznych, dotyczących przeszłości lokalnych społeczności i wspólnot. Dzieła te są szczególnie cenne, ponieważ wiele źródeł, z których korzystał, zniszczyło się w czasie ostatniej wojny.

Otwartość ks. Chrząszcza na wszechstronny rozwój kultury na Górnym Śląsku sprawiła, że zasiadał on w licznych towarzystwach naukowych i popularno-naukowych, niejednokrotnie im przewodził. Założone przez niego, wspólnie z tajnym radcą Arthurem Schillerem w 1905 r., Muzeum Górnośląskie w Gliwicach (Oberschlesische Museum in Gleiwitz), dziś, jako Muzeum w Gliwicach, jest najstarszą placówką muzealną na Górnym Śląsku.

Przygotowana w Willi Caro, głównej siedzibie muzeum, wystawa „Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk” ma przybliżyć i upamiętnić postać tego zasłużonego nie tylko dla Gliwic i Pyskowic, ale dla całego regionu duchownego.
Kuratorami ekspozycji są Anna Kulczyk, historyk Muzeum w Gliwicach i Bogusław Małusecki, kierownik  gliwickiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach.

Podczas wernisażu zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach - „Dzieła wybrane” ks. Johannesa Chrząszcza w tłumaczeniu i opracowaniu dr. Sebastiana Rosenbauma.

 - 27 kwietnia 2017 obchodziliśmy 160. rocznicę urodzin ks. Johannesa Chrząszcza, a 26 lutego bieżącego roku – 90. rocznicę jego śmierci. Celem przygotowanej przez nas wystawy jest możliwie szerokie ukazanie jego  działalności jako kapłana, dziejopisarza i społecznika troszczącego się o doczesne oraz duchowe potrzeby swoich parafian. Dominujące miejsce na ekspozycji zajmą książki zarówno z bogatego zbioru pyskowickiego proboszcza, jak i te przez niego napisane. Szczególnie ciekawy jest zbiór dzieł zachowanych w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, udostępnionych na wystawę dzięki uprzejmości obecnego proboszcza, ks. Jana Podstawkę. Wśród nich znajdują się opracowania, z których Johannes Chrząszcz korzystał na poszczególnych etapach swego życia – jako student, kapłan  i wreszcie doktor teologii – mówi Anna Kulczyk.

Na wystawie znajdą się rękopisy ks. Chrząszcza, jego dzieła wydane drukiem oraz książeczki w językach polskim i niemieckim, zachęcające wiernych do różnych form pobożności, w zależności od stanów, do których należeli. Całość uzupełniona zostanie o nieznane i nigdy dotąd niepublikowane archiwalne fotografie przedstawiające ks. dr. Johannesa Chrząszcza, wykonane z okazji różnych ważnych dla pyskowickiej parafii uroczystości.
wstecz

Komentarze (2) Skomentuj

  • beata 2018-04-17 12:24:06
    Zaj ebiscie gwalciciele walcza dla zgwałconych z gwałcicielami. Szef wybrany przez pedofili walczy z nimi najbardziej wzruszająco. W oczekiwaniu na kolejne umorzenie sprawy zabójstwa Roberta Wójtowicza przez ks. Krzysztofa Litwę.
    • Oneciarz pulpeciarz 2018-04-20 15:40:23
      onet to goebbelsowska szczujnia skupiona na skłócaniu, podburzaniu i judzeniu Polaków narzędziami emocjonalnej manipulacji i dezinformacją. Sprawia wrażenie wymyślonej i sterowanej przez FSBonet to goebbelsowska szczujnia skupiona na skłócaniu, podburzaniu i judzeniu Polaków narzędziami emocjonalnej manipulacji i dezinformacją. Sprawia wrażenie wymyślonej i sterowanej przez FSBonet to goebbelsowska szczujnia skupiona na skłócaniu, podburzaniu i judzeniu Polaków narzędziami emocjonalnej manipulacji i dezinformacją. Sprawia wrażenie wymyślonej i sterowanej przez FSB