Kształcenie zawodowe nie jest już tylko zadaniem szkół. Przejmując formę kształcenia z innych krajów europejskich, również polskie firmy skupiają się na współpracy ze szkołą i uczniami. W ten sposób angażują się w rozwój regionu oraz stabilizują sytuację na rynku pracy.  

Huta Łabędy S.A. – dynamicznie rozwijające się gliwickie przedsiębiorstwo zdecydowała się na budowę swojej przyszłej kadry pracowniczej. W obecnych czasach na rynku pracy, występuje duże zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych, posiadających nie tylko wyuczony zawód, ale również doświadczenie. Poszukując sposobu na to spółka podjęła współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, której celem jest utworzenie klasy patronackiej. 
- Huta Łabędy jest spółką Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku, dzięki temu zapewnia stabilną pracę dla jej pracowników – przekonuje Marek Bar, prezes Huty Łabędy S.A.

Stabilizacja i benefity      

Kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń odbywać się będzie w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych. Nauka będzie trwała 3 lata, a uczniowie podpiszą umowy o pracę z Hutą Łabędy, w charakterze pracowników młodocianych. 
Przygotowane porozumienie  określa realizację kształcenia teoretycznego przez szkołę, natomiast przygotowanie praktyczne będzie odbywało się w całości w Hucie Łabędy, począwszy od pierwszego do ostatniego dnia trzyletniego cyklu kształcenia.
Ponadto pracodawca przygotował propozycje zachęt dla przyszłych uczniów obejmujących m.in. benefity płacowe, zaopatrzenie w odzież roboczą i inne.   
Uczniowie klasy patronackiej otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28.05.1996 r. i korzystać będą z zasobów pracodawcy. Uczyć się będą zawodowej odpowiedzialności, a możliwość zatrudnienia w dobrze presperującym przedsiębiorstwie motywować ich będzie do nauki, także tej teoretycznej. 
- Nasza sytuacja finansowa jest dobra, co pozwala na zapewnienie naszym pracownikom nie tylko stabilizacji, ale również benefitów, zarówno płacowych jak i pozapłacowych – wylicza Tomasz Papaj, wiceprezes zarządu huty ds. ekonomiczno-finansowych.
Przedstawiciele Huty Łabędy wyrażają gotowość  w zakresie kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w części praktycznej. 
- Jesteśmy gotowi wziąć udział w procesie kształcenia młodzieży, licząc oczywiście na to, że przynajmniej części z tych osób spodoba się praca w hucie i zwiąże się z nami na dłużej, tak jak ja – mówi  Zbigniew Techmański, wieloletni pracownik,  a obecnie wiceprezes zarządu huty odpowiedzialny za handel i produkcję. 
- W hucie mamy wielu pracowników z wielopokoleniową tradycją. Pracowali tu ich rodzice, dziadkowie, czy też inni członkowie rodziny. To świadczy nie tylko o historii naszej firmy, ale i o fakcie, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą – mówi Dariusz Gąsior, wieloletni pracownik huty zaczynający pracę na Wydziale Produkcyjnym, a od niedawna członek zarządu wybrany przez pracowników Spółki. 
Porozumienie obliguje szkołę do przeprowadzenia procesu rekrutacji i uruchomienie oddziału w przypadku zadeklarowania minimum 20 kandydatów. 
O powadze i determinacji pracodawcy świadczą zaangażowanie w działania promocyjne, podczas których pracownicy Huty Łabędy przybliżają zainteresowanym specyfikę, mającego w tym roku 175 - lecie przedsiębiorstwa.

Możliwości rozwoju

Cel przyświecający pracodawcy to znalezienie wśród uczniów kandydatów do przyszłej pracy w przedsiębiorstwie. Absolwent szkoły, po jej zakończeniu, będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, przeprowadzania napraw maszyn i urządzeń, diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz instalacji i uruchomienia urządzeń technicznych na stanowisku pracy.
Warto podkreślić, że zakończenie kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia nie zamyka uczniom możliwości dalszego uczenia się. Chętni będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia tytułu technika mechanika.
W opinii Jacka Płowca, dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach znaczącym jest fakt, że zapotrzebowanie dla kształcenia w określonym zawodzie pochodzi wprost od przedsiębiorstw, jasno deklarujących swoje potrzeby. - Jednocześnie wzięcie na swoje barki przygotowania zawodnego napawa optymizmem i daje gwarancję zdobycia przez uczniów odpowiedniego wykształcenia, pozwalającego na zatrudnienie w zakładzie patronackim lub innych zakładach przemysłowych - dodaje.
***
Huta Łabędy S.A.  jest jednym z czołowych przedsiębiorstw w Gliwicach. W ciągu prawie 175 lat swojej działalności wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w szczególności dla branży: górniczej, budownictwa, ciepłownictwa oraz przesyłu mediów palnych.    

Materiał partnera  

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj