Zespół Szkół Łączności w Gliwicach to szkoła kształcąca w kierunkach technik elektryk, elektronik, logistyk, spedytor i informatyk. Elementem kształcenia w technikum jest realizacja miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwach.

Od 2014 roku szkoła w ramach programu Erasmus+ składa z powodzeniem wnioski o grant, który pozwala na organizację praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe. Takie doświadczenie ułatwia młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Aktualnie kończymy kolejny projekt - Europejskie Praktyki Spełniają Marzenia, nr 2016-1-PL01-KA102-025203. Projekt ten jest realizowany przez FRS ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+, a na realizację 79 mobilności szkoła otrzymała kwotę 198 952, 00 EU dofinansowania.

W czasie trwania projektu od 01-09-2016 do 30-06-2018 umożliwiliśmy realizację praktyk zagranicznych dla 75 uczniów ZSŁ oraz realizację 4 staży na zasadach job-shadowing dla nauczycieli ZSŁ. Zagraniczne praktyki umożliwiają uczniom zdobywanie doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym. Pozwalają nabyć umiejętności, które wpłyną na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych.

Zwiększa się też motywacja uczniów do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych. Młodzież uczy się uwzględniać różnice kulturowe i społeczne oraz współpracować w zespole międzynarodowym. Uczniowie przełamują obawy przed podjęciem aktywności zawodowej w innym, nieznanym dotąd środowisku. Bardzo istotnym elementem zagranicznych praktyk, stanowiącym dodatkowy atut w przyszłości, jest uzyskanie umiejętności zawodowych, które są potwierdzone europejskimi certyfikatami, dokumentem Europass i referencjami od pracodawców.

Zespół Szkół Łączności

ul. Warszawska 35, Gliwice

www.zsl.gliwice.pl


Uczniowie ZSŁ są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców i firmy partnerskie. Są chwaleni za punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętności zawodowe, kulturę osobistą. Pracodawcy w Irlandii są zachwyceni poziomem znajomości języka angielskiego, Niemcy są pod wrażeniem umiejętności technicznych, a Hiszpanie i Portugalczycy, dla których czas biegnie trochę wolniej, doceniają punktualność, pracowitość, solidność oraz zaangażowanie.

Poza umiejętnościami zawodowymi uczniowie zdobywają kompetencje organizacyjne i społeczne: dbanie o dobre relacje międzyludzkie, przewidywanie skutków podejmowanych działań, umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych, zarządzania czasem. W czasie miesięcznego wyjazdu jest również czas na realizację programu kulturowego. Młodzież ma możliwość zwiedzania regionu kraju goszczącego, poznania historii, sztuki. Pobyt zapewnia też inne atrakcje związane z miejscem odbywania praktyk. Z każdą grupą jedzie dwóch nauczycieli, którzy opiekują się młodzieżą, koordynują zakres prac i obowiązków zawodowych uczniów, kontaktują się z pracodawcami i firmami partnerskimi. Sprawdzają też, czy założony program praktyk jest właściwie realizowany, przygotowują dokumentację projektu, organizują zajęcia dodatkowe w czasie wolnym od pracy i są wsparciem dla uczniów.

Dnia 20-06-2018 roku w siedzibie Zespołu Szkół Łączności o godz. 12.30 odbędzie się podsumowanie działań wraz z wręczeniem certyfikatów dla uczestników projektu Europejskie Praktyki Spełniają Marzenia.

Zapraszamy również kandydatów pragnących uczyć się w ZSŁ. Będą oni mogli spotkać się z uczestnikami realizującymi projekt i zobaczyć fotorelację.

W kolejnym roku szkolnym 2018-2019 rozpoczynamy następny projekt dla uczniów ZSŁ.

Zachęcamy absolwentów szkół gimnazjalnych do podjęcia nauki w Technikum nr 3 w ZSŁ kształcącym w kierunkach technik elektryk, elektronik, logistyk, spedytor i informatyk.
Koordynator Justyna Kordala

Materiały prasowe partnera


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj