Podczas gdy lider regionu, Gliwice, dostaje finansowej zadyszki, wiatru w żagle nabierają drugie rzędy. Pyskowice, Gierałtowice, Wielowieś i Knurów w tym roku będą się ścigać w wydatkach na inwestycje. Stawkę otwiera Knurów. Górnicze miasto przeznaczy na rozwój ponad 50 mln zł, czyli więcej niż co czwartą złotówkę. A jak wyglądają inne plany?
Pyskowice
Spodziewane dochody w 2017 r. to blisko 72,9 mln zł. Planowana suma wydatków jest prawie 4,9 mln wyższa. Zachowanie finansów w równowadze zapewnią środki z nadwyżki budżetowej oraz pieniądze z kredytów.

Wpływy do budżetu zaplanowano w wysokości aż o ponad 5 mln zł wyższej od zeszłorocznych. Różnica odpowiada mniej więcej wielkości spodziewanej pomocy z funduszy unijnych. Na pieniądzach z tego źródła stoi wiele zadań inwestycyjnych. 

Pyskowice chcą przeznaczyć na poprawę i rozbudowę infrastruktury rekordową sumę ponad 13 mln zł (blisko 17 proc. ogółu wydatków). Do grupy najdroższych i najważniejszych zadań należą: kompleksowa termomodernizacja obiektów miejskich (w tym szkół), remont siedziby urzędu, przebudowa parku miejskiego oraz modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1.

Gierałtowice 
Nie tylko Pyskowice upatrują swojej szansy w środkach europejskich. Jeśli wierzyć rządowi, w nowym roku pieniądze z tego źródła popłyną, wreszcie, szerokim strumieniem. Na tych rachubach swoje plany inwestycyjne opierają również Gierałtowice.
W porównaniu z rokiem 2016 budżet wzrośnie o ponad 8 mln zł, a w przypadku nakładów na inwestycje wzrost wyniesie aż 60,5 proc. Jak wyglądają ogólne założenia 2017 r.?

Po stronie dochodów znalazła się kwota 53,8 mln zł, a w drugiej części budżetowego równania – 55 mln. Wynikająca z tych kwot różnica, 1,2 mln zł, zostanie wyrównana w całości z „zaskórniaka” - nadwyżki z lat ubiegłych.

Na inwestycje trafi blisko 7,4 mln zł. Pieniądze te pozwolą m. in. przebudować  ul. Stachury w połączeniu z wybudowaniem kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej (koszt ponad 2,2 mln, zadanie dofinansowane z budżetu państwa), wybudować chodnik przy ul. Dworskiej w Paniówkach (0,35 mln), przebudować układ drogowy w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach (zadanie dwuletnie, łączny koszt to 1,2 mln zł, z czego 65 proc. pokryją środki z zewnątrz), wybudować kanalizację deszczową na ul. Jasnej w Przyszowicach (0,3 mln), rozbudować Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach (zadanie dwuletnie, łączne nakłady 1 mln zł, 80 proc. dofinansowania). W planach jest również rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach (2,5 mln, dotacja UE w kwocie 2 mln) oraz budowa boiska LKS Gwiazda w Chudowie (1 mln zł, projekt dwuletni).

Knurów 
Rekordzista w gronie podgliwickich miast. Tegoroczny budżet to inwestycyjny sezam – suma wydatków na rozwój przekroczy 50 mln zł. Samorząd może sobie pozwolić na szeroki gest. Fedrujące pod miastem kopalnie to uciążliwy domownik, ale hojny i pewny płatnik.  

Szacowane wpływy miasta na ten rok to 148 mln zł. Kwota jest aż o 20 mln większa od zeszłorocznej. W jeszcze większej mierze zmieniają się planowane wydatki. Na rok 2016 założono w tym punkcie 177,5 mln, na 2017 – 177,5. Deficyt, w wysokości 30 mln zł, zostanie sfinansowany z nadwyżki za lata ubiegłe i pożyczki. 

W tym roku zaplanowano szereg kluczowych inwestycji, przede wszystkim w związku z siecią drogową. Do flagowych zadań należy również budowa stadionu miejskiego. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym.

W najbliższych miesiącach powinny się rozpocząć prace związane z budową centrum przesiadkowego w Knurowie-Szczygłowicach. Powstanie nowoczesny węzeł, z placem manewrowym dla autobusów i zadaszonymi peronami. Pasażerowie dostaną również poczekalnię z toaletą bezobsługową. Na inwestycję zaplanowano 2,3 mln zł.

W mieście brakuje nie tylko dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia. Spełnią się również oczekiwania mieszkańców związane z przebudową węzłowego skrzyżowania Lignozy – Zwycięstwa. Dotychczas przeszkodą w inwestycji był zbieg własności dróg – za pierwszą odpowiada powiat, druga podlega administracji wojewódzkiej, ale wszystko zmierza ku dobremu. Jeżeli plan wypali, w obrębie skrzyżowania powstanie rondo. Plan przewiduje również modernizację fragmentu ul. Lignozy, przebudowę sieci kanalizacyjnej i oświetleniowej, a także budowę ciągu pieszo-rowerowego. Szacowany koszt zadania to 5, 2 mln zł.  

Plany mówią, że w 2017 r. Knurów wyda na inwestycję 50,3 mln zł. Zamierzenia w dużej mierze zależą od dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (części budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Śląska). 

Wielowieś
Ambitne zamierzenia finansowe przyjęła również gmina Wielowieś. Niewielka wiejska miejscowość spodziewa się, że do jej kasy wpłynie ponad 27 mln zł, czyli aż o 5 mln więcej niż w roku 2016. Ta różnica to oczekiwane dotacje unijne, potrzebne do wykonania inwestycji na łączną kwotę blisko 8,4 mln zł.

Gmina od lat stosuje żelazną dyscyplinę finansową. Nie inaczej będzie w tym roku. Założony deficyt wynosi niecałe 2 mln zł, a największą część zabezpieczenia brakujących środków stanowi w miarę pewna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Na listę inwestycji trafiło 10 zadań. Niektóre, w tym te największe, jak przebudowa ulicy Głównej, to zaległości powstałe w minionym roku. Na przeszkodzie  wykonania nowej drogi, podobnie jak modernizacji przedszkola w Wielowsi oraz termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej (przedszkole, gimnazjum, ośrodek zdrowia), stanął brak spodziewanych dotacji unijnych.

Co jeszcze, obok projektów, które przeszły z budżetu na 2016 rok, zaplanowano w 2017? Znajdziemy tu m. in. budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gajowicach i Wiśniczu (PROW), świetlicy wiejskiej w Gajowicach (przedsięwzięcie związane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), chodnika przy ul. Kościelnej w Dąbrówce. 

Łączna wartość zaplanowanych na 2017 r. zadań inwestycyjno – remontowych wynosi 8,4 mln zł, a zakładany udział środków własnych w ich realizacji to 3,4 mln.   

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj